Služba Europskog parlamenta za usluge parlamentarnih istraživanja(EPRS) 

Interna služba Europskog parlamenta zadužena za istraživanje i strateško promišljanje.

Osnaživanje kroz znanje 

Zadaća je EPRS-a zastupnicima u Europskom parlamentu i po potrebi parlamentarnim odborima pružiti neovisne, objektivne i mjerodavne analize i istraživanja koji se odnose na politička pitanja povezana s Europskom unijom te im tako pomoći u njihovu parlamentarnom radu.

Služba za parlamentarna istraživanja nudi široku lepezu proizvoda i usluga, uz podršku specijaliziranih internih stručnjaka i izvora znanja iz svih područja političkog djelovanja, i tako kroz znanje osnažuje zastupnike i odbore te doprinosi djelotvornosti i utjecaju Parlamenta kao institucije. EPRS također podupire i promiče informiranje šire javnosti o radu Parlamenta.

POTPORA ZASTUPNICIMA 

    

Istraživanja za zastupnike

EPRS priprema širok raspon sadržajem bogatih i lako razumljivih publikacija o glavnim politikama, pitanjima i zakonodavstvu EU-a. Također odgovara na zahtjeve za istraživanje i analizu koje upute zastupnici u EP-u i njihovo osoblje.

Zakonodavni vozni red

Zakonodavni vozni red animirani je alat za praćenje napretka glavnih zakonodavnih predmeta tijekom petogodišnjeg saziva aktualnog Europskog parlamenta.

Zakonodavstvo EU-a u nastajanju

U kratkim člancima o zakonodavstvu EU-a u nastajanju analizira se ostvareni napredak u pogledu svih značajnih zakonodavnih prijedloga u svakoj fazi zakonodavnog postupka.

Tematski pregledi

Tematski pregledi omogućuju brz pristup najrelevantnijim i najaktualnijim publikacijama o javnim politikama Europske unije.

POTPORA POLITIČKOM CIKLUSU 

Procjena učinka i europska dodana vrijednost

Prije rasprave o prijedlozima u parlamentarnim odborima EPRS iznosi početnu ocjenu kvalitete procjena učinka koje je provela Europska komisija. EPRS također u izvješćima o trošku neeuropskih rješenja analizira potencijalne koristi od budućeg djelovanja Europske unije u područjima javne politike u kojima bi zajedničko djelovanje na europskoj razini moglo biti od koristi građanima.

Praćenje i kontrola izvršne vlasti

Prije no što zastupnici počnu raspravljati o određenom prijedlogu, EPRS pruža informacije o provedbi i učinkovitosti prava i politika EU-a u praksi. EPRS također prati provedbu obveza Europskog vijeća koje je ono preuzelo na svojim sastancima, te analizira uspješnost kojom izvršava svoje dužnosti koje proizlaze iz prava ili iz međuvladinih sporazuma.

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira

STOA (Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira), koju predvodi povjerenstvo zastupnika u EP-u, provodi znanstvenu i tehnološku procjenu i analizu novih političkih pitanja i trendova.

Analiza globalnih trendova

EPRS identificira, prati i analizira dugoročne i srednjoročne globalne trendove koji bi mogli utjecati na Europsku uniju.

    

KNJIŽNICA

Osnovana 1953., knjižnica zastupnicima i osoblju u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu nudi novine, časopise, knjige i e-knjige te knjižnicu komparativnog prava i povijesnu knjižnicu.

    

Povijesni arhiv

Povijesni arhiv Parlamenta osnovan je 1952. i dostupan je javnosti i istraživačima.

    

Upiti građana

Zanimaju Vas aktivnosti Parlamenta ili pitanja EU-a? Svi građani EU-a imaju pravo poslati zahtjev za informacije.