Pravila primjerenog ponašanja 

Europski parlament utvrdio je određena pravila za zastupnike i osoblje u vezi s transparentnošću i etikom. Saznajte više.

Sprečavanje uznemiravanja i diskriminacije

Zastupnici se suzdržavaju od svake vrste psihološkog ili spolnog uznemiravanja i poštuju Kodeks primjerenog ponašanja pri obnašanju svojih dužnosti (vidjeti članak 10. stavak 6. Poslovnika).

Kodeksom primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu nastoji se osigurati da se zastupnici ponašaju prema svima koji rade u Europskom parlamentu dostojanstveno, uljudno i s poštovanjem te bez predrasuda ili diskriminacije.

Pritom se od zastupnika također očekuje da se ponašaju na profesionalan način i da se u svojim odnosima s osobljem suzdrže od ponižavajućeg, uvredljivog ili diskriminirajućeg jezika ili bilo kojih drugih neetičnih, ponižavajućih ili nezakonitih radnji.

Kodeks primjerenog ponašanja priložen je Poslovniku Europskog parlamenta. (Prilog II.).

Nakon preuzimanja dužnosti u Parlamentu svaki zastupnik mora potpisati izjavu kojom potvrđuje da će se pridržavati Kodeksa.

Zastupnici koji ne potpišu tu izjavu ne mogu biti izabrani za obnašanje dužnosti u Parlamentu ili njegovim tijelima, biti imenovani izvjestiteljem niti sudjelovati u službenom izaslanstvu ili međuinstitucijskim pregovorima. Sve izjave, bez obzira na to jesu li potpis

Definiranje i rješavanje sukoba interesa

U Kodeksu ponašanja u vezi s financijskim interesima i sukobom interesa utvrđuju se vodeća načela prema kojima zastupnici djeluju isključivo u javnom interesu te svoj posao obavljaju uz nepristranost, integritet, transparentnost, marljivost, čestitost, odgovornost i poštovanje prema ugledu Europskog parlamenta.

U Kodeksu ponašanja definiraju se sukobi interesa i način na koji bi se zastupnici trebali suočiti s njima, uključujući obvezu zastupnika da podnesu detaljnu izjavu o svojim financijskim interesima i da prijave prisustvovanje događanjima koja organiziraju treće strane, kao i sve darove primljene u službenom svojstvu.

Predsjednik može kazniti svakog zastupnika koji prekrši Kodeks ponašanja. Tu kaznu izriče predsjednik na plenarnoj sjednici, te se objavljuje na internetskom portalu Parlamenta do kraja parlamentarnog saziva.

Više informacija: Poslovnik: Članak 11. Financijski interesi zastupnika i registar transparentnosti

Etičko ponašanje osoblja

Europski javni službenici moraju poštovati niz pravila pri izvršavanju svojih profesionalnih dužnosti tijekom službe i nakon odlaska iz službe. Ta su pravila utvrđena u Pravilniku o osoblju, Kodeksu ponašanja koji je usvojilo Predsjedništvo Europskog parlamenta i zahtijevaju da svi zaposlenici budu neovisni, oprezni, diskretni i odani.

Te opće obveze postoje kako bi se zaštitile aktivnosti i ugled EU-a i njegova osoblja te se primjenjuju tijekom obavljanja poslova osoblja i izvan njega.

To znači da se svaki interes u poduzeću ili organizaciji koji bi mogao ugroziti poštovanje tih obveza mora odmah prijaviti. Plaćene ili neplaćene vanjske aktivnosti obuhvaćene ovim pravilima moraju se prethodno odobriti.

Osoblje Parlamenta ne smije primati darove ili usluge od trećih strana bez prethodnog dopuštenja, osim ako je vrijednost dara manja od 100 EUR ili ukupno 300 EUR tijekom godine.

Naposljetku, osoblje mora obavijestiti Parlament ako namjerava obavljati bilo kakvu plaćenu ili neplaćenu aktivnost.

Što se tiče primjerenog ponašanja s interesnim skupinama, posjetite našu stranicu o transparentnosti i interesnim skupinama.