Interesne skupine i transparentnost 

Europski parlament predan je promicanju transparentnosti i etike kada je riječ o interesnim skupinama. Parlament, zajedno s Vijećem Europske unije i Europskom komisijom, koristi zajednički registar transparentnosti za nadzor aktivnosti predstavnika interesnih skupina. Zastupnici također objavljuju informacije o svojim kontaktima s interesnim skupinama.

Europski registar transparentnosti jest mrežna baza podataka s popisom grupa i organizacija koje pokušavaju utjecati na oblikovanje ili provedbu politike i zakonodavstva EU-a. Osmišljen je kako bi se prikazalo koji su interesi zastupljeni na razini EU-a te u čije ime, kao i financijski i ljudski resursi koji su posvećeni tim aktivnostima.

Zašto je dijalog između institucija EU-a i interesnih skupina važan?

Institucije EU-a surađuju sa širokom lepezom skupina i organizacija koje zastupaju posebne interese i provode aktivnosti lobiranja. To je legitiman i nužan dio postupka donošenja odluka kako bi se osiguralo da politike EU-a odražavaju stvarne potrebe građana.

Predstavnici svih vrsta interesnih skupina mogu Parlamentu pružiti posebno stručno znanje u brojnim gospodarskim, društvenim, okolišnim i znanstvenim područjima. Mogu imati ključnu ulogu u otvorenom i pluralističkom dijalogu koji je temelj demokratskog sustava.

Ugovor o Europskoj uniji pruža okvir kojim se potiče stvaranje transparentnih i etičnih veza između europskih institucija i europskih političkih čelnika, s jedne strane, te civilnog društva i predstavničkih udruga, s druge strane.

Institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije. Institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom.

(Članak 11. Ugovora o Europskoj uniji)

Share: 

  Registar transparentnosti

  Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija dijele zajednički registar transparentnosti kojim se iskazuje predanost otvorenosti i transparentnosti.

  Registar transparentnosti građanima olakšava pristup informacijama o aktivnostima interesnih skupina koje se odvijaju prema institucijama EU-a, kao i statističke podatke o svim registriranim subjektima.

  Sve interesne skupine pozvane su da se dobrovoljno registriraju ako se bave aktivnostima čiji je cilj utjecati na donošenje i provedbu politika te donošenje odluka u institucijama EU-a. Svaka od institucija uspostavila je pravila za jačanje tog okvira, tako da je upis u registar preduvjet za obavljanje određenih aktivnosti zastupanja interesa. Nadalje, svi registrirani subjekti moraju poštovati Kodeks ponašanja za registrirane subjekte. Na ovoj stranici možete provjeriti mjerodavna pravila i druge mjere transparentnosti svake od institucija.

  Registracija je, primjerice, obvezan preduvjet za dobivanje propusnice za pristup u Europski parlament. Registrirani predstavnici interesnih skupina pristup mogu zatražiti samo putem interneta.

  Nadalje, samo registrirani predstavnici interesnih skupina mogu biti pozvani kao govornici na javna saslušanja parlamentarnih odbora te pružati potporu aktivnostima međuklubova zastupnika i neslužbenih skupina i sudjelovati u njima. Povezanim mjerama osigurava da registrirani subjekti jednostavno mogu: zatražiti primanje obavijesti elektroničkom poštom o poslovima odbora, biti sudomaćini događanja i zatražiti pokroviteljstvo predsjednika.

  U Međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti te popratnoj političkoj izjavi utvrđuje se koje su aktivnosti zastupanja interesa ili lobiranja obuhvaćene, vrste informacija koje osobe upisane u registar moraju pružiti, kodeks ponašanja za osobe upisane u registar te postupak za pritužbe o registriranim organizacijama.

  Registar transparentnosti zajednički vode Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija. Glavni tajnici triju institucija upravljaju provedbom sporazuma preko upravnog odbora, a svakodnevno djelovanje registra vodi zajedničko tajništvo sastavljeno od dužnosnika iz svake od triju institucija. Godišnja izvješća možete pročitati ovdje:

  O pregovorima između Parlamenta, Vijeća i Komisije koji su doveli do ovog međuinstitucijskog sporazuma više možete saznati na ovoj stranici.

  Transparentnost kontakata s interesnim skupinama

  Objavljivanje planiranih sastanaka

  Za svako izvješće koje sastave, izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i predsjednici odbora moraju na mrežnim stranicama objaviti informacije o planiranim sastancima sa zastupnicima interesa koji spadaju u područje primjene Međuinstitucionalnog sporazuma o registru transparentnosti.

  To znači svaki sastanak čiji je cilj utjecati na politiku ili postupak donošenja odluka europskih institucija, bez obzira na mjesto održavanja.

  Svi ostali zastupnici, uključujući potpredsjednike odbora, predsjednike izaslanstava ili koordinatore, nemaju pravnu obvezu objavljivati pojedinosti svojih sastanaka, ali to mogu učiniti na dobrovoljnoj osnovi.

  Informacije o sastancima objavljuju se na profilnim stranicama zastupnika.

  Više informacija: Poslovnik:Članak 11. – Financijski interesi zastupnika i registar transparentnosti.

  Dobrovoljni zakonodavni otisak
  Zastupnici koji sastavljaju izvješća ili mišljenja mogu svojim izvješćima priložiti zakonodavni otisak.

  Takav popis može pokazati široku lepezu vanjskih ekspertiza i mišljenja koje je izvjestitelj primio. Zatim se objavljuje zajedno s izvješćem nakon njegova usvajanja u odboru i omogućuje ljudima da vide koga je izvjestitelj saslušao prije konačnog glasovanja u cijelom Parlamentu.

  Taj popis ne ovisi o objavljivanju sastanaka sa zastupnicima interesa, no izvjestitelji se njime mogu koristiti kako bi nadopunili svoje izjave o sastancima sa zastupnicima interesa.

  Izjava o potpori za međuklubove i druge neslužbene skupine

  Međuklubovi su neslužbene skupine koje osnivaju pojedinačni zastupnici u svrhu neformalne razmjene mišljenja o određenim pitanjima i promicanja kontakata između zastupnika i civilnog društva.

  Interesne skupine upisane u registar transparentnosti mogu sudjelovati u aktivnostima koje organiziraju međuklubovi ili druge neslužbene skupine u prostorijama Parlamenta tako što će im pružiti podršku ili biti sudomaćini njihovih događanja.
  Predsjednici međuklubova moraju podnijeti godišnju izjavu o primljenoj potpori, u novcu ili naravi (npr. tajnička pomoć), koju svake godine moraju ažurirati. Svim tim izjavama i popisu članova svakog međukluba može se pristupiti na poveznici u nastavku (pod „Više informacija”).

  Druge neslužbene skupine također moraju do kraja sljedećeg mjeseca prijaviti svaku pomoć u novcu ili naravi koju zastupnici nisu osobno prijavili u skladu sa svojim obvezama iz Kodeksa ponašanja zastupnika.

  Više informacija: Poslovnik:Članak 35. – Međuklubovi.

  Interakcije osoblja sa zastupnicima interesa

  Članovi osoblja Parlamenta, kao i svi javni službenici EU-a, moraju očuvati svoju profesionalnu i osobnu neovisnost.

  Moraju djelovati na način koji je u skladu s neovisnošću njihova položaja i načelom integriteta, kako je utvrđeno u Pravilniku o osoblju.

  U tu su svrhu izdane Praktične preporuke za interakciju dužnosnika sa zastupnicima interesa.