Interesne skupine i transparentnost 

Europski parlament predan je promicanju transparentnosti i etike kada je riječ o interesnim skupinama. Zajedno s Europskom komisijom uspostavio je zajednički registar transparentnosti. Zastupnici također objavljuju informacije o svojim kontaktima s interesnim skupinama.

Zašto je dijalog između institucija EU-a i interesnih skupina važan?

Institucije EU-a surađuju sa širokom lepezom skupina i organizacija koje zastupaju posebne interese i provode aktivnosti lobiranja. To je legitiman i nužan dio postupka donošenja odluka kako bi se osiguralo da politike EU-a odražavaju stvarne potrebe građana.

Zastupnici interesa mogu biti privatna, javna ili nevladina tijela. Parlamentu mogu pružati znanje i ekspertizu u brojnim ekonomskim, društvenim, ekološkim i znanstvenim područjima. Mogu imati ključnu ulogu u otvorenom i pluralističkom dijalogu na kojemu počiva sustav demokracije.

Ugovor o Europskoj uniji pruža okvir i nastoji poticati stvaranje veza između europskih institucija i europskih političkih čelnika s jedne strane te civilnog društva, predstavničkih udruga i građana EU-a s druge strane.

Institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije. Institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom.

(Članak 11. Ugovora o Europskoj uniji)

Share: 

  Registar transparentnosti

  Europski parlament i Europska komisija uspostavili su zajednički registar transparentnosti kako bi pokazali svoju predanost otvorenosti i transparentnosti.

  Sve su organizacije pozvane da se dobrovoljno registriraju ako se bave aktivnostima čiji je cilj izravno ili neizravno utjecati na donošenje i provedbu politika te donošenje odluka u institucijama EU-a. Međutim, registracija je obvezna ako se traži pristup prostorima Europskog parlamenta. Pročitajte važeća pravila o pristupu.

  Registrirani zastupnici interesa mogu takav pristup zatražiti samo putem interneta.

  Registar transparentnosti olakšava građanima dobivanje informacija o samozaposlenim pojedincima i organizacijama u kontaktu s institucijama EU-a kao i statističkih podataka o svim registriranim strankama te popis pojedinaca s dozvolom pristupa Europskom parlamentu.

  Taj sustav „sve na jednom mjestu” također olakšava postupke registracije za zastupnike posebnih interesa te objedinjuje prethodno odvojene registre Parlamenta i Komisije.

  Nakon registracije, zastupnici interesa mogu uživati određene povlastice u svojim odnosima s Europskim parlamentom, pod uvjetom da poštuju Kodeks ponašanja za osobe upisane u registar.

  Osim što mogu zatražiti pristup Parlamentu, samo registrirani zastupnici interesa mogu biti pozvani kao govornici na javna saslušanja odbora, mogu pružati potporu i sudjelovati u aktivnostima međuklubova zastupnika i neslužbenih skupina, primati obavijesti elektroničkom poštom o poslovima odbora, biti sudomaćini događanja i zatražiti pokroviteljstvo predsjednika.

  U Međuinstitucionalnom sporazumu o uspostavi zajedničkog registra transparentnosti utvrđuje se koje su aktivnosti zastupanja interesa ili lobiranja obuhvaćene, vrste informacija koje osobe upisane u registar moraju pružiti, kodeks ponašanja za osobe upisane u registar te postupak za upozorenja i pritužbe o registriranim organizacijama.

  Registar transparentnosti zajednički vode Europski parlament i Europska komisija. Godišnje izvješće možete pročitati ovdje:

  Parlament, Vijeće i Komisija raspravljaju o novom međuinstitucijskom sporazumu. Pregovore možete pratiti ovdje.

  Transparentnost kontakata s interesnim skupinama

  Objavljivanje planiranih sastanaka

  Za svako izvješće koje sastave, izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i predsjednici odbora moraju na mrežnim stranicama objaviti informacije o planiranim sastancima sa zastupnicima interesa koji spadaju u područje primjene Međuinstitucionalnog sporazuma o registru transparentnosti.

  To znači svaki sastanak čiji je cilj utjecati na politiku ili postupak donošenja odluka europskih institucija, bez obzira na mjesto održavanja.

  Svi ostali zastupnici, uključujući potpredsjednike odbora, predsjednike izaslanstava ili koordinatore, nemaju pravnu obvezu objavljivati pojedinosti svojih sastanaka, ali to mogu učiniti na dobrovoljnoj osnovi.

  Informacije o sastancima objavljuju se na profilnim stranicama zastupnika.

  Više informacija: Poslovnik: Članak 11. Financijski interesi zastupnika i registar transparentnosti

  Dobrovoljni zakonodavni otisak

  Zastupnici koji sastavljaju izvješća ili mišljenja mogu svojim izvješćima priložiti zakonodavni otisak.

  Takav popis može pokazati široku lepezu vanjskih ekspertiza i mišljenja koje je izvjestitelj primio. Zatim se objavljuje zajedno s izvješćem nakon njegova usvajanja u odboru i omogućuje ljudima da vide koga je izvjestitelj saslušao prije konačnog glasovanja u cijelom Parlamentu.

  Taj popis ne ovisi o objavljivanju sastanaka sa zastupnicima interesa, no izvjestitelji se njime mogu koristiti kako bi nadopunili svoje izjave o sastancima sa zastupnicima interesa.

  Izjava o potpori za međuklubove i druge neslužbene skupine

  Međuklubovi su neslužbene skupine koje osnivaju pojedinačni zastupnici u svrhu neformalne razmjene mišljenja o određenim pitanjima i promicanja kontakata između zastupnika i civilnog društva.

  Interesne skupine upisane u registar transparentnosti mogu sudjelovati u aktivnostima koje organiziraju međuklubovi ili druge neslužbene skupine u prostorijama Parlamenta tako što će im pružiti podršku ili biti sudomaćini njihovih događanja.

  Predsjednici međuklubova moraju podnijeti godišnju izjavu o primljenoj potpori, u novcu ili naravi (npr. tajnička pomoć), koju svake godine moraju ažurirati. Svim tim izjavama i popisu članova svakog međukluba može se pristupiti na poveznici u nastavku (pod „Više informacija”).

  Druge neslužbene skupine također moraju do kraja sljedećeg mjeseca prijaviti svaku pomoć u novcu ili naravi koju zastupnici nisu osobno prijavili u skladu sa svojim obvezama iz Kodeksa ponašanja zastupnika

  Više informacija: Poslovnik: Članak 35. Međuklubovi

  Interakcije osoblja sa zastupnicima interesa

  Članovi osoblja Parlamenta, kao i svi javni službenici EU-a, moraju očuvati svoju profesionalnu i osobnu neovisnost.

  Moraju djelovati na način koji je u skladu s neovisnošću njihova položaja i načelom integriteta, kako je utvrđeno u Pravilniku o osoblju.

  U tu su svrhu izdane Praktične preporuke za interakciju dužnosnika sa zastupnicima interesa