Studijski posjeti 

Cilj je ovih posjeta pružiti priliku građanima iz svih država članica da prodube svoje znanje o određenim temama koje se odnose na europsku integraciju, uz uvjet da imaju najmanje 18 godina. Nudi se i mogućnost za provođenje istraživanja u knjižnici ili povijesnom arhivu Europskog parlamenta.

Studijski posjeti mogu trajati najviše dva mjeseca. Osobe koje su već bile na studijskom posjetu ili su odradile pripravnički staž ili ugovor o radu u Europskom parlamentu moraju čekati šest mjeseci prije podnošenja prijave. Isto tako, i kandidati koji su bili na studijskom posjetu moraju sačekati šest mjeseci prije nego podnesu prijavu za stažiranje.

Zahtjev za studijski posjet treba poslati na PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  barem mjesec dana prije planiranog početka posjeta te priložiti sljedeće dokumente: 

  1. osobnu izjavu koja sadrži detaljne informacije o konkretnoj temi u vezi s europskom integracijom koju bi kandidat želio istraživati tijekom posjeta te sredstvima kojima se planira koristiti (pretraživanje dokumenata u knjižnicama Institucije ili arhivama ili povezivanje s dužnosnicima stručnjacima) i precizirane željene datume studijskog posjeta. Kandidat bi također trebao precizirati u kojoj glavnoj upravi te upravi/odjelu/službi želi odraditi studijski posjet. Organigram Glavnog tajništva Europskog parlamenta dostupan je na sljedećoj poveznici: /the-secretary-general/en/organisation 
  2. životopis (s poštanskom adresom, za administrativne svrhe).
  3. presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice.
  4. potvrdu o nekažnjavanju ili, ovisno o prethodnom dogovoru s nadležnim tijelom, pismo preporuke koje izdaje obrazovna ustanova ili poslodavac kojim se dokazuje dobro ponašanje tijekom razdoblja studija ili zaposlenja u razdoblju dvanaest mjeseci prije podnošenja prijave.

Slijedi provjera kojom se utvrđuje mogu li relevantni odjeli ili tijela Europskog parlamenta

primiti kandidata na studijski posjet te ga se naposljetku obavještava o rezultatu njegove prijave.

Sukladno pravilima koja su na snazi Europski parlament ne pokriva nikakve troškove koje moraju snositi sudionici studijskih posjeta.

Contact: 

  • Europski parlament – studijski posjeti 
    Contact data: