Studijski posjeti 

Europski parlament nudi dvije vrste studijskih posjeta: Studijski posjeti Glavnom tajništvu Europskog parlamenta i studijski posjeti uredu zastupnika u Europskom parlamentu

Studijski posjeti Glavnom tajništvu

Cilj je ovih posjeta pružiti priliku građanima iz svih država članica da prodube svoje znanje o određenim temama koje se odnose na europsku integraciju, uz uvjet da imaju najmanje 18 godina. Nudi se i mogućnost za provođenje istraživanja u knjižnici ili povijesnom arhivu Europskog parlamenta.

Studijski posjeti mogu trajati najviše dva mjeseca. Osobe koje su već bile u studijskom posjetu ili su odradile pripravnički staž ili ugovor o radu u Europskom parlamentu moraju čekati šest mjeseci prije podnošenja prijave. Isto tako, i kandidati koji su već bili u studijskom posjetu moraju sačekati šest mjeseci prije nego podnesu prijavu za stažiranje.

Zahtjev za studijski posjet treba poslati na PERS-Studyvisit@ep.europa.eu barem mjesec dana prije planiranog početka posjeta te priložiti sljedeće dokumente:

 1. osobnu izjavu koja sadrži detaljne informacije o konkretnoj temi u vezi s europskom integracijom koju bi kandidat želio istraživati tijekom posjeta te sredstvima kojima se planira koristiti (pretraživanje dokumenata u knjižnicama Institucije ili arhivama ili povezivanje s dužnosnicima stručnjacima) i precizirane željene datume studijskog posjeta. Kandidatkinja/kandidat bi također trebala/o precizirati u kojoj glavnoj upravi te upravi želi odraditi studijski posjet. Organigram Glavnog tajništva Europskog parlamenta dostupan je na sljedećoj poveznici: organisation.
 2. životopis (s poštanskom adresom, za administrativne svrhe).
 3. presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice.
 4. potvrdu o nekažnjavanju ili, podložno prethodnom dogovoru s nadležnim tijelom, pismo preporuke koje izdaje obrazovna ustanova ili poslodavac kojim se dokazuje dobro ponašanje tijekom razdoblja studija ili zaposlenja u razdoblju od dvanaest mjeseci prije podnošenja prijave.

Nakon što se provjeri mogu li relevantni odjeli ili tijela Europskog parlamenta primiti studijskog posjetitelja, kandidatkinju/kandidata obavještava se o uspješnosti njezine/njegove prijave.

Sukladno pravilima koja su na snazi Europski parlament ne pokriva nikakve troškove koje moraju snositi sudionici studijskih posjeta.

Contact: 

 • Europski parlament - Studijski posjeti Glavnom tajništvu 
  Contact data:  

Studijski posjeti uredu zastupnika u Europskom parlamentu

Zastupnici mogu ponuditi mogućnost da se u sklopu studijskog posjeta provede određeno vrijeme u uredu zastupnika u Bruxellesu ili Strasbourgu u svrhu podrobnog proučavanja tema koje se odnose na Europsku uniju (mjesto studijskog posjeta može biti Strasbourg za zastupnike čiji se trajni uredi nalaze ondje). Studijski posjet može trajati najviše šest tjedana, a studijski posjetitelji također imaju pravo na službeno putovanje u drugo mjesto rada Europskog parlamenta (Bruxelles ili Strasbourg).

Kako biste se prijavili za studijski posjet uredu zastupnika u Europskom parlamentu, obratite se izravno dotičnom zastupniku. Popis zastupnika u Europskom parlamentu i njihove podatke za kontakt možete pronaći  ovdje.

Studijski posjetitelji uredu zastupnika u Europskom parlamentu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • izvrsno znaju jedan od službenih jezika Europske unije;
 • tijekom studijskog posjeta ne smiju biti strana ugovora o radu ili imati bilo kakav radni ugovorni odnos;
 • prethodno nisu obavljali dužnost parlamentarnog asistenta zastupniku; te
 • ako nisu građani EU-a, ispunjavaju zahtjeve države članice domaćina u pogledu boravišta i zaposlenja prije ulaska u zemlju u kojoj će boraviti i tijekom cijelog trajanja studijskog posjeta.

Od svakog studijskog posjetitelja uredu zastupnika u Europskom parlamentu tražit će se da dostavi:

 • presliku putovnice ili važeće nacionalne osobne iskaznice;
 • ažurirani životopis; te
 • osobnu izjavu u kojoj je naznačeno s kojim zastupnikom žele steći profesionalno iskustvo, kao i cilj i željeno razdoblje posjeta.

Sudionici u studijskim posjetima ne primaju nikakvu vrstu naknade. Na zahtjev dotičnog zastupnika studijskim posjetiteljima može se odobriti jednokratna novčana naknada razmjerna trajanju posjeta. Ukupni iznos naknade za najduže dopušteno razdoblje može iznositi najviše 1510 EUR.

Contact: 

 • Europski parlament – studijski posjeti uredu zastupnika u Europskom parlamentu 
  Contact data: