Európai polgári kezdeményezés 

2012. április 1-jétől vadonatúj eszköz áll majd az uniós polgárok rendelkezésére, amely lehetővé teszi, hogy részt vegyenek az EU politikájának alakításában. A Lisszaboni Szerződéssel hatályba lépő polgári kezdeményezés lehetővé fogja tenni, hogy az uniós tagállamoknak legalább az egynegyedét képviselő 1 millió polgár kérje az Európai Bizottságot, hogy a hatáskörébe eső területeken jogszabályra irányuló javaslatot tegyen. A polgári kezdeményezés szervezőinek, akik egy legalább 7 – legalább 7 különböző tagállamban élő – uniós polgárból álló ún. polgári bizottság keretében járnak el, 1 évük lesz arra, hogy összegyűjtsék a szükséges támogatást. Az aláírásokat az illetékes hatóságoknak kell hitelesíteniük az egyes tagállamokban. A sikeres kezdeményezések szervezői az Európai Parlament által szervezett meghallgatáson is részt vesznek. Az Európai Bizottságnak három hónapja lesz megvizsgálni a kezdeményezést és dönteni róla.

Az eljárás

Egymillió aláírás összegyűjtésével bármely uniós polgár új jogszabály alkotására kérheti az EU-t. Bonyolultan hangzik? Pedig nem az. Egy kezdeményezés előterjesztéséhez csupán az alábbi hét lépést kell követni.
Fontos, hogy a polgári kezdeményezés tárgyának uniós vonatkozásúnak kell lennie, az Európai Bizottság hatáskörébe kell tartoznia. Így például nem lehet kezdeményezést benyújtani az uniós szerződések módosítására.
Nem biztos benne, hogy az ön által felvetett kérdés a Bizottság hatáskörébe tartozik? Semmi gond. A Bizottság tájékoztatja, mielőtt aláírásgyűjtésbe kezdene.

lépés #1- Első lépésben polgári bizottságot kell alakítani.

Ehhez legalább hét, különböző országban élő személyre van szükség.
A bizottság tagjainak legalább 18. életévüket betöltött uniós polgároknak kell lenniük. (Ausztriában 16 év a korhatár).Az európai parlamenti képviselők nem számítanak bele a polgári bizottság alakításához szükséges létszámba.
Szervezetek nem hozhatnak létre bizottságot, de támogathatják a kezdeményezéseket. További részletek a polgári kezdeményezésről szóló rendeletben (8. cikk) .

lépés #2 - Minden kezdeményezést nyilvántartásba kell vetetni.

A kezdeményezéseket az Európai Bizottság hagyja jóvá.
A kezdeményezéseket az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén nyilvántartásba lehet vetetni A kezdeményezés benyújtásakor a következő információkat is meg kell adni: a kezdeményezés címe, témájának rövid összefoglalója, hivatkozás az uniós szerződésekre, a polgári bizottság elérhetőségei.
Az Európai Bizottság két hónapon belül ad tájékoztatást arról, hogy a kezdeményezés megfelel-e az alapvető feltételeknek. A kezdeményezéseket egy online nyilvántartásban is közzéteszik.
További információk a polgári kezdeményezésről szóló rendeletben. (10. cikk) 

lépés #3 - Kezdődhet az aláírásgyűjtés.

Ez történhet papíron és online. Az utóbbihoz az Európai Bizottság egy ingyenesen használható, nyílt forráskódú szoftvert bocsát rendelkezésre.
Az aláírásokkal együtt felveendő adatok (például név, lakcím, állampolgárság) tagállamonként eltérőek lehetnek.
Ezért fontos ellenőrizni a különböző országok követelményeit.
Nem elég csak egy országban aláírásokat gyűjteni. Az aláírásoknak az uniós országok legalább egynegyedéből kell érkezniük. Mivel az Uniónak jelenleg 27 tagállama van, legalább hét országban kell aláírásokat gyűjteni.
Minden egyes uniós országban az aláírások számának el kell érnie egy megadott minimumot. Ennek a számítási módja: az adott országban megválasztott EP-képviselők számát meg kell szorozni 750-nel (Lásd: a rendelet I. mellékletének 10. oldala ).

lépés #4 - Ha összegyűlt az egymillió aláírás, azokat valamennyi érintett uniós országhoz el kell juttatni.

Az ő feladatuk lesz az aláírások hitelességének ellenőrzése, amelyet követően egy igazolást is kiállítanak.
További információk a polgári kezdeményezésről szóló rendeletben (18. cikk) 

lépés #5 - Az aláírásokat az ellenőrzést követően az Európai Bizottsághoz kell benyújtani.

Egyúttal nyilvánosságra kell hozni a kezdeményezéshez kapcsolódó anyagi támogatásra vonatkozó információkat is. Az Európai Bizottság minden ilyen jellegű információt közzétesz a honlapján.
További információk a polgári kezdeményezésről szóló rendeletben (19. cikk) 

lépés #6 - The floor is yours! 

Nem marad más hátra, mint benyújtani a kezdeményezést az Európai Bizottságnak, és ismertetni azt az Európai Parlament nyilvános meghallgatásán.
További információk a parlamenti nyilvános meghallgatásokról 

lépés #7 - Küldetés teljesítve.

Ezt követően az Európai Bizottságon a sor, hogy tájékoztatást adjon a következő lépésekről, a szándékolt intézkedésekről. Az Európai Bizottság gondoskodik az átláthatóságról, a kezdeményezésével kapcsolatos valamennyi információt közzéteszi. A Bizottság új jogszabályra irányuló javaslatot terjeszthet elő és jóváhagyás céljából továbbíthatja azt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A szükséges aláírások száma országonként 

 • Ausztria 
  13.395 
 • Belgium 
  14.805 
 • Bulgária 
  11.985 
 • Horvátország 
  8.460 
 • Ciprus 
  4.230 
 • Csehország 
  14.805 
 • Dánia 
  9.870 
 • Észtország 
  4.935 
 • Finnország 
  9.870 
 • Franciaország 
  55.695 
 • Németország 
  67.680 
 • Görögország 
  14.805 
 • Magyarország 
  14.805 
 • Írország 
  9.165 
 • Olaszország 
  53.580 
 • Lettország 
  5.640 
 • Litvánia 
  7.755 
 • Luxemburg 
  4.230 
 • Málta 
  4.230 
 • Hollandia 
  20.445 
 • Lengyelország 
  36.660 
 • Portugália 
  14.805 
 • Románia 
  23.265 
 • Szlovákia 
  9.870 
 • Szlovénia 
  5.640 
 • Spanyolország 
  41.595 
 • Svédország 
  14.805 

Legfontosabb számadatok 

 • 1 kezdeményezés
   

   
 • 1 nyilvános meghallgatás 

   
 • 2 hónap alatt dönt a Bizottság, hogy befogadható-e a kezdeményezés 

   
 • 3 hónap az aláírások hitelesítésére 

   
 • 3 év múlva a Bizottság felülvizsgálja a polgári kezdeményezésról szóló rendeletet legalább 

   
 • 7 országban kell aláírásokat gyűjteni 

   
 • 7 fős bizottság 

   
 • 12 hónap az aláírások összegyűjtésére 

   
 • 18 éves kortól lehet választani (Ausztriában 16) 

   
 • 24 nyelv 

   
 • 27 EU-tagállam 

   
 • 1.000.000 aláírás
   

   

Contact: 

 • További kérdései vannak?
  Vegye fel a kapcsolatot a „Europe Direct” információs szolgáltatással:
   
  Contact data: