Az Európai Parlament gyermekjogi koordinátora 

A koordinátor feladata, hogy „a gyermek mindenek felett álló érdeke” elvét követve minden uniós politikában és jogszabályban biztosítsa a gyermekek jogainak előmozdítását és védelmét. A koordinátor arra is törekszik, hogy iránymutatást nyújtson a gyermekek szülő általi jogellenes elvitelét és a határokon átnyúló egyéb családi vitákat tapasztaló személyeknek, valamint hogy támogassa az igazságügyi és közigazgatási szervekkel való szorosabb együttműködést, és előmozdítsa a közvetítést a határokon átnyúló családjogi ügyekben.

A jelenlegi gyermekjogi koordinátort, Ewa Kopacz-ot, a Parlament alelnökét 2019 júliusában nevezték ki.

A gyermekjogi koordinátor feladatai a következők:

  • Központi kapcsolattartói funkció ellátása a gyermekek jogainak nyomon követésében és aktív előmozdításában az uniós politikákban, biztosítva a Parlament e területen végzett tevékenységeinek koherenciáját és láthatóságát.
  • A határokon átnyúló közvetítés előmozdítása nemzetközi családjogi vitákban.
  • Központi tájékoztató funkció ellátása a tagállamok polgárai számára a gyermekek szülő általi jogellenes külföldre vitelével vagy más, határokon átnyúló családjogi vitákkal kapcsolatban.
    

Határokon átnyúló családi viták – szülők számára

Ha gyermekét a másik szülő elrabolta, ha aggódik, hogy ez megtörténhet, vagy ha határokon átnyúló jogvita merül fel a felügyeleti joggal és a láthatási joggal kapcsolatban, a koordinátor tájékoztatást és támogatást nyújthat arról, hogy mit tehet a helyzet kezelése érdekében.

    

Határokon átnyúló családi viták – szakemberek számára

A koordinátor szorosabb együttműködést és kölcsönös bizalmat szorgalmaz az uniós országok között a határokon átnyúló családjog területén, és arra törekszik, hogy elősegítse a határokon átnyúló családi viták békés rendezését, beleértve a közvetítés igénybevételét. A koordinátor úgy véli, hogy a szakértői tanácsadáshoz és segítségnyújtáshoz való hozzáférés alapvető fontosságú az ilyen ügyekben érintettek számára, ezért aktívan együttműködik a szakértőkkel az uniós szakértői hálózatok fejlesztésének ösztönzése érdekében.

    

A gyermekek jogai

Az Európai Parlament aktívan támogatja az európai gyermekek jogainak fejlesztését és védelmét. A koordinátor együttműködik az európai parlamenti képviselőkkel annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament munkája során tiszteletben tartsa, védje és előmozdítsa a gyermekek jogait.

    

Legfrissebb információk

Tekintse meg a legfrissebb híreket a gyermekek jogairól az Unióban és az Európai Parlament koordinátorának tevékenységeiről.

1987-ben, az Európai Parlament akkori elnökének, Lord Plumbnak a kezdeményezésére hozták létre a koordinátori tisztséget. Akkor a koordinátort a szülőjük által jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeivel foglalkozó európai parlamenti közvetítőnek hívták. A korábbi közvetítők Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) és Marie-Claude Vayssade (1987–1994) voltak.

Abban az időben a családjog területén az uniós tagállamok alig vagy egyáltalán nem működtek együtt. A közvetítői pozíció létrehozása akkor gyakorlati megoldást jelentett az európai parlamenti képviselők által a gyermekek szülő általi jogellenes külföldre vitelével vagy láthatási problémákkal szembesülőktől érkező megnövekedett számú kérelmekre. Az évek során átalakult a közvetítő szerepe. 2018 áprilisában, Elisabeth Morin-Chartier alatt a pozíció elnevezése az „Európai Parlament gyermekjogi koordinátora” címre változott, amely tükrözi, hogy a megbízatás átalakult és magában foglalja a gyermekek jogainak védelmét is.

A gyermekek jogainak védelme és előmozdítása az Európai Uniónak a Lisszaboni Szerződés 3. cikkében megfogalmazott kifejezett célkitűzése, és az EU Alapjogi Chartája is megköveteli az európai intézményektől és az uniós tagállamoktól, hogy az uniós jog végrehajtása során gondoskodjanak a gyermekek jogainak védelméről.