Az Európai Parlament gyermekjogi koordinátora
 

A koordinátor feladata, hogy „a gyermek mindenek felett álló érdeke” elvét követve minden uniós politikában és jogszabályban biztosítsa a gyermekek jogainak előmozdítását és védelmét. Arra törekszik, hogy segítséget nyújtson azoknak a polgároknak, akik a gyermekek szülő általi jogellenes elvitelével és más, határokon átnyúló családi vitákkal szembesülnek. Szorosabb együttműködést szorgalmaz az igazságügyi és közigazgatási szervekkel, és a határokon átnyúló családjogi közvetítés elősegítésére törekszik.

A gyermek szülő általi jogellenes külföldre vitele
 

    

Tájékoztatás a Covid19-cel kapcsolatban

A Covid19-világjárvány és a koronavírus terjedésének megállítása érdekében az EU-ban a kormányok által bevezetett szükséges korlátozások hatással lehetnek egyes eljárásokra, többek között a határokon átnyúló családi vitákkal kapcsolatos eljárásokra.

    

Szülők számára

Ha a gyermekét jogellenesen elvitték, vagy ha aggódik, hogy ez megtörténhet, az európai parlamenti koordinátor segíthet Önnek, és tájékoztatást és támogatást nyújt a helyzet megoldásához.

    

Szakemberek számára

Ha Ön e területen dolgozik például bíróként, központi hatóságként, ügyvédként, közvetítőként vagy nem kormányzati szervezet munkatársaként, az Európai Parlament koordinátora szeretne együttműködni Önnel.

    

A gyermekek jogai

Az Európai Parlament aktívan támogatja az európai gyermekek jogainak fejlesztését és védelmét. A koordinátor együttműködik az Európai Parlament képviselőivel annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament munkája során tiszteletben tartsa, védje és előmozdítsa a gyermekjogokat. Ha többet szeretne megtudni arról, mit tesz az intézmény a gyermekjogok terén.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

1987-ben, az Európai Parlament akkori elnökének, Lord Plumbnak a kezdeményezésére hozták létre a koordinátori tisztséget. Akkor a koordinátort a szülőjük által jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeivel foglalkozó európai parlamenti közvetítőnek hívták. A korábbi közvetítők Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) és Marie-Claude Vayssade (1987-1994) voltak.

Abban az időben a családjog területén az uniós tagállamok alig vagy egyáltalán nem működtek együtt. A közvetítői pozíció létrehozása akkor gyakorlati megoldást jelentett arra, hogy a gyermekek határokon átnyúló jogellenes elvitelével vagy láthatási problémákkal szembesülő polgárok egyre gyakrabban fordultak az európai parlamenti képviselőkhöz. Az évek során átalakult a közvetítő szerepe. 2018 áprilisában Elisabeth Morin-Chartier alatt a pozíció elnevezése az „Európai Parlament gyermekjogi koordinátora” címre változott, amely tükrözi, hogy a megbízatás átalakult és magában foglalja a gyermekek jogainak védelmét is.

 
 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke: A gyermekek jogai 

1. A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A gyermekek véleményüket szabadon kifejezhetik. Az őket érintő ügyekben véleményüket életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe kell venni.

2. A hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.

3. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, kivéve ha ez az érdekeivel ellentétes.

Contact: