MI AZ AZ EUROBAROMÉTER? 

Az európai intézmények 1973 óta rendszeresen közvélemény-kutatásokat, úgynevezett Eurobarométer felméréseket végeznek az összes uniós tagállamban.

2007-ben az Európai Parlament saját külön Eurobarométer-sorozatot indított útjára. E felmérések kérdések széles körével foglalkoznak, elsősorban a polgárok uniós fellépéssel kapcsolatos nézeteire és elvárásaira, valamint az Unió előtt álló kihívásokra összpontosítva. Ezenkívül részletesen mérik a polgárok Unióhoz és az Európai Parlamenthez való hozzáállását, szorosan nyomon követve egyben az európai választásokkal kapcsolatos véleményeket is. E gyakorlat hosszú múltjának köszönhetően az eredmények elemzése részletes betekintést nyújt az európai ügyekkel kapcsolatos közvélekedés tendenciáiba és változásaiba, akár országos szinten, akár társadalmi-demográfiai bontásban.

AZ EURÓPAI VÁLASZTÁSOK

A Parlament által végzett Eurobarométer felmérések egy része kifejezetten az európai választásokra vonatkozik. Az európai választásokat megelőző időszakban vizsgálja az európaiak hozzáállását, felmérve, hogy mennyire érdeklődnek a választások iránt, illetve mi a véleményük az európai projektről. Ezt az európai polgárok szavazási magatartásának jobb megértését segítő fontos gyakorlatot a választásokat követően elvégzett részletes elemzések egészítik ki.

A PARLAMÉTER

A Parlaméter az Európai Parlament által 2007 óta évente megrendelt, valamennyi uniós tagállamban elvégzett Eurobarométer felmérés. Célja az európaiak Európai Parlamenttel kapcsolatos nézeteinek vizsgálata. A felmérések azt vizsgálják, milyen kép alakult ki a Parlamentről és annak szerepéről a nyilvánosság körében, illetve mennyit tudnak a polgárok az intézményről. A Parlaméter ezenkívül azt is nyomon követi, hogyan vélekedik a nyilvánosság az uniós tagságról és annak előnyeiről, a polgárokban kialakult identitás érzéséről, az európai polgárság és a nemzeti állampolgárság kapcsolatáról, valamint a politikai prioritásokról és értékekről.

KONKRÉT FELMÉRÉSEK

A Parlament arra is használja az Eurobarométert, hogy konkrét kérdésekkel kapcsolatban vizsgálja a közvéleményt, akár bizonyos társadalmi-demográfiai csoportokra, például az európai fiatalokra összpontosítva, akár az intézmény egyes tevékenységeire, például a nemek közötti egyenlőségre vagy a társadalmi és gazdasági válságra fókuszálva. E kategóriában léteznek olyan publikációk, amelyek az európai közvélemény főbb változásai tekintetében 1973 óta tapasztalható történelmi tendenciákat ölelik fel. Időszalagon ábrázolva az adatok megmutatják, hogy a nagyobb (akár intézményi, politikai, gazdasági vagy társadalmi) mérföldkövek idején az európaiak hogyan látják az Uniót.

BETEKINTÉS A PLENÁRIS ÜLÉS MUNKÁJÁBA

Az egyes plenáris üléseken a képviselők az ülés főbb témáihoz kapcsolódó, friss Eurobarométer-adatokat kapnak kézhez. E gyakorlat célja, hogy kellő időben és releváns módon történő, a vitához kapcsolódó tájékoztatás révén segítse a képviselők politikai és kommunikációs tevékenységét. Itt megtalálja e hírlevél eddig közzétett összes kiadását.

Our last publications  

Év: 
-
Típus:Konkrét Felmérések  

See the development of public opinion in the EU Member State according to the Eurobarometer’s key indicator questions presented over time.

Év: 
-
Típus:Betekintés A Plenáris Ülés Munkájába  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Év: 
-
Típus:Betekintés A Plenáris Ülés Munkájába  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Év: 
-
Típus:Betekintés A Plenáris Ülés Munkájába  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Év: 
-
Típus:Betekintés A Plenáris Ülés Munkájába  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Év: 
-
Típus:Betekintés A Plenáris Ülés Munkájába  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Év: 
-
Típus:Betekintés A Plenáris Ülés Munkájába  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.