Az állampolgárok véleménye a Parlamentről és az Unióról 

Az európai polgárok egyre kedvezőbben tekintenek az Európai Unióra. Egyre inkább úgy érzik, hogy számít a szavuk az Unióban, és hogy országuknak előnye származott az európai uniós tagságból. Az Európai Parlament 2017. évi Parlaméter felmérése alapos vizsgálatnak veti alá a polgárok véleményét az uniós tagságról, valamint az Európai Parlamenthez, annak prioritásaihoz, intézkedéseihez és küldetéséhez való viszonyulásukat.

Az Európa jövőjéről szóló újabb vita keretében az európai polgárok 47%-a érzi úgy, hogy számít a szava az Unióban, ami a 2009-es választások óta a legmagasabb érték.

Az európaiak egyértelmű többsége továbbra is támogatja országa uniós tagságát. A válaszadók 57%-a ‒ majdnem annyian, mint a válság előtt ‒ úgy véli, hogy az uniós tagság jó dolog az országa számára. Az összes tagállamban a válaszadók többsége úgy nyilatkozott, hogy az uniós tagság az országa előnyére vált. Végül egyre több polgár véli úgy, hogy a dolgok jó irányba haladnak az Unióban (31%, 2017. márciushoz viszonyítva +6 százalékpont).

A közvélemény az Európai Parlamentet is kedvezőbben ítéli meg. A nyolc százalékpontos növekedés most azt mutatja, hogy az összes polgár 33%-ában kedvező kép él az Európai Parlamentről, míg a válaszadók 42%-ánál semleges a róla kialakult kép.

Másodsorban a 2017. évi Parlaméter azon területeket határozza meg, amelyeken az európaiak védelmet várnak az Uniótól. A válaszok 58%-ában a terrorizmust jelölték meg legfőbb fenyegetésként, amellyel szemben az európaiak az Uniótól várnak védelmet. Az európaiak sokaságát érintő bizonytalan gazdasági helyzet határozza meg a további problémákat, úgymint munkanélküliség (43%), valamint szegénység és kirekesztés (42%). Az ellenőrizetlen migrációval szembeni védelem ‒ átlagosan 35%-kal ‒ szintén nagyon fontos a polgárok számára.

A felmérés ezután azon legfontosabb vívmányokat értékeli, amelyeket az európai polgárok szerint az Uniónak meg kell védenie: egyfelől az alapvető jogokat (44%) és az Unión belüli utazás, a munkavállalás és a tanulmányok folytatásának szabadságát (36%); másfelől a gazdasági eredményeket, azaz a munkavállalói jogokat (34%), a megfelelő szintű nyugdíjakat (34%) és a gazdasági jólétet (33%). Ezek az eredmények pontosan tükrözik, hogy az európaiak elsősorban milyen értékek védelmét várják az Európai Parlamenttől: az emberi jogokét, a véleménynyilvánítás szabadságáét, valamint a férfiak és a nők közötti egyenlőségét.

Végezetül a 2017. évi Parlaméter bemutatja, hogy az európaiak milyen konkrét politikák folytatását várják az Európai Parlamenttől. A korábban meghatározott fenyegetésekkel összhangban az európaiak többnyire azokat az intézkedéseket támogatják, amelyek a szegénység és a kirekesztés kezelésére, a terrorizmus elleni küzdelemre és az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányulnak.

Az e felméréssel kapcsolatos terepmunka elvégzésére 2017. szeptember 23. és október 2. között került sor. Személyes interjúk keretében 27 881, legalább 15 éves európai polgárt kérdeztek meg a 28 tagállamban.