Spring 2021 survey 

Reziliencia és helyreállítás: közvélekedés a világjárvány egy éve után

Az Európai Parlament számára 2021 márciusa és áprilisa között végzett Eurobarométer tematikus felmérés azt mutatja, hogy a Covid19-világjárvány egyre inkább érezteti a polgárok magánéletére és pénzügyi helyzetére kifejtett hatását. Mivel tíz válaszadóból nyolc tisztában van a világjárvány leküzdésére irányuló uniós intézkedésekkel, a polgárok szerint az Európai Parlamentnek a népegészségügyet, a szegénység elleni küzdelmet és a gazdaság újraindítását kell a legfontosabb prioritásoknak tekintenie. Az EP tavaszi Eurobarométer felmérése alapján összességében elmondható, hogy az Európai Unió a világjárvány egésze alatt jelentős társadalmi támogatottságot élvez, és széles körű egyetértés alakult ki arról, hogy a Covid19-világjárványhoz hasonló globális kihívásokat uniós szinten lehet a leghatékonyabban kezelni.

Főbb megállapítások:

  • 2021 első negyedévének végén az európaiak 31 százaléka számolt be arról, hogy a negatív hatások miatt személyes pénzügyi helyzete romlott a világjárvány során, a megkérdezettek további 26%-a pedig úgy véli, hogy anyagi helyzete romlani fog.
  • E hatások ellenére a válaszadók többsége (58%) úgy véli, hogy hazájában a korlátozó intézkedések egészségügyi előnyei meghaladják az általuk esetlegesen okozott gazdasági károkat.
  • Az európaiak nagyon is tisztában vannak az Európai Unió Covid19-világjárvány elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseivel: tíz európai közül nyolc hallott, látott vagy olvasott ilyen fellépésekről – és az összes polgár közel fele (48%) tudja, hogy mik ezek az intézkedések.
  • A rövid távú ingadozások és az egyes országok közötti eltérések ellenére az EU általános pozitív megítélése az elmúlt egy évtized során az egyik legmagasabb szinten maradt. Az uniós átlagot tekintve csaknem minden második polgár (48%) kedvezően vélekedik az EU-ról.
  • Az európaiak 74 százaléka szeretné azt, hogy az EU több hatáskört kapjon a Covid19-világjárványhoz hasonló válságok kezelésére, köztük 28% „teljes mértékben egyetért” ezzel.
  • Amikor a polgárokat konkrétan arról kérdezték, hogy milyen elvárásaik vannak az Európai Parlamenttel szemben, a legtöbben azt választották, hogy megválasztott képviselőik a népegészségügyet helyezzék előtérbe (49%). Ezt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem (39%), a gazdaság támogatására és új munkahelyek teremtésére irányuló intézkedések (39%), valamint az éghajlatváltozás elleni fellépés (34%) követi.