Két év van hátra a 2019. évi európai választásokig 

Az Európai Parlament ezen Eurobarométer-felmérésének terepmunkájára 2017. március 18. és 27. között került sor. A felmérést a Kantar Public készítette az Unió 28 országában, 27901 polgár személyes megkérdezésével.

A felmérés eredményeinek vezérfonala a következő lehetne:

Először is az európaiakat mélységesen aggasztják a legutóbbi, globális geopolitikai fejlemények. E bizonytalanságokkal szemben, azok leküzdésére többségében az uniós szintű közös fellépést részesítik előnyben.

Ezt bizonyítja, hogy rendkívül nagy igény mutatkozik az iránt, hogy az EU további lépéseket tegyen tizenöt nagy tevékenységi területen. A tavalyi eredményekkel való összehasonlítás kapcsán érdekes megjegyezni, hogy egyértelműen nőtt azok aránya, akik szerint az EU tevékenysége a vizsgált területek többségén megfelelő, ami azt mutathatná, hogy a válaszadók egyre inkább tudatában vannak annak, hogy az EU értük lép fel. Ezt tanúsítják például a terrorizmus elleni küzdelemre és a migráció témakörére vonatkozó válaszok is.

Ezzel összefüggésben egyértelműen nőtt azok aránya, akik úgy érzik, hogy az EU-tagság jó dolog, és ez az arány majdnem eléri a 2007-es, válság előtti szintet.

A Római Szerződés 60. évfordulójának hónapjában az európai polgárok inkább a többsebességes integrációra hajlanának, mint arra a megközelítésre, amely szerint egyes politikákat mindenkinek egyszerre kell fejlesztenie. E tekintetben nagyon nagy különbségek mutatkoznak a tagállamok között. Az európai polgárokat jobban érdekli az európai politika, mint korábban, és nőtt – bár nem éri el az abszolút többséget – azok aránya, akik úgy érzik, hogy a véleményük/szavazatuk számít az EU-ban. Ezzel szemben 10-ből hat európai véli úgy, hogy a véleménye/szavazata számít a hazájában, ami 10 százalékponttal több, mint 2016-ban.

A válaszadók szerint az EU-nak még tennie kell azért, hogy az uniós demokrácia megfelelő működését meggyőzően bizonyítsa. Az ezt az érzést képviselők aránya valamivel elmarad az abszolút többségtől, míg a hazai demokrácia működését illetően valamivel az abszolút többség felett van.

E biztató fejlemények ellenére sok európai polgár nyilatkozott úgy, hogy jelentősek a társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek, és egyharmaduk tart attól, hogy a válság még hosszú évekig fog tartani.