Védnökség 

A védnökség révén a Parlament erkölcsi támogatást nyújtva csatlakozik valamely rendezvényhez. A Parlament évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

A védnökség az Európai Parlament számára egy lehetőség arra, hogy erkölcsi, nem anyagi támogatását nyújtsa néhány kiválasztott, nem profitorientált, színvonalas és egyértelmű európai dimenzióval rendelkező esemény számára. [...]

« [...] Az Európai Parlament az egyetlen uniós intézmény, amelyet az európai polgárok közvetlenül választanak meg. A Lisszaboni Szerződés megállapítja, hogy az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamentben valósul meg. A védnökség értékes eszköz, amely elősegíti ezt az egymásba fonódó kapcsolatot, és Európa parlamentjét közelebb hozza polgáraihoz.»

David Maria SASSOLI, Az Európai Parlament elnöke

Az elnök dönt arról, hogy a Parlament vállalja-e valamely esemény védnökségét.

Ki részesülhet az Európai Parlament által biztosított védnökségben?

Azok a rendezvények (konferenciák, viták, szemináriumok, nyári egyetemek, díjak, versenyek vagy fesztiválok) részesülhetnek az Európai Parlament által biztosított védnökségben, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • egyértelmű európai dimenzióval rendelkeznek;
 • megerősített időpontban és helyszínen kerülnek sorra;
 • időben behatároltak;
 • non-profit rendezvények.

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a rendezvény milyen mértékben domborítja ki az Európai Parlament vagy az Európai Unió szerepét az adott területen.

Emellett különös figyelmet kell fordítani a fiatalok által vagy számára rendezett, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz kötődő rendezvényekre is.

A védnökség a Parlament részéről nem jár pénzügyi következményekkel, és nem jogosít fel az Európai Parlament létesítményeinek használatára.

Az Európai Parlament védnökségét meghatározó feltételekről az alábbi szabályzatban talál további tájékoztatást:

A felkérés módja 

Határidők

A felkérést a tervezett rendezvény kezdete előtt legalább két hónappal kell benyújtani.

Kérelmére postai úton vagy e-mailben választ küldünk.

Elektronikus úton az online formanyomtatvány kitöltésével

A védnökségre irányuló felkéréseket az Európai Parlament elnökéhez kell intézni

Postai úton vagy e-mailben

A felkérést a tervezett rendezvény kezdete előtt legalább két hónappal kell benyújtani.

Postai úton:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

E-mailben:

president@ep.europa.eu

A kérelmeknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

 • a rendezvény részletes leírása;
 • a rendezvény részletes programja a megerősített időpontokkal együtt;
 • bármely egyéb, a felkérő által hasznosnak tartott információ.


  A védnökségre irányuló felkérések az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén benyújthatók.

  A védnökség elvállalása esetén

  A védnökségben részesülő rendezvénynek az eseményekkel összefüggő közleményekben és hirdetésekben az alábbi megfogalmazás révén világosan meg kell említenie, hogy a rendezvényre a Parlament támogatásával kerül sor: az esemény az „Európai Parlament védnöksége alatt” kerül megrendezésre. Az európai választásokat megelőző 12 hónap során a Parlament védnökségével sorra kerülő rendezvények kommunikációs anyagaiban meg kell említeni az európai választásokat és azok időpontját. A megfelelő vizuális elemeket be kell illeszteni a Parlament jelzéseire vonatkozó iránymutatásnak megfelelően. Emellett az Európai Parlament logóját is fel kell tüntetni. Felhívjuk a figyelmét, hogy az eseménnyel kapcsolatos közleményekben, köztük az interneten közzétett tartalmakban is egyértelműen meg kell különbeztetni aa Parlamentet mint erkölcsi támogatást nyújtó partnerintézményt a pénzügyi támogatást nyújtó szervezetektől. Az Európai Parlament logójának használatát a következő dokumentumban foglalt feltételek szabályozzák:

  Contact: 

   Eurobarometer banner    
    

   Kapcsolattartó irodák a tagállamokban

   Az Európai Parlamentnek minden tagállamban van kapcsolattartó irodája. Szerepük az Európai Parlament és az Európai Unió ismertségének javítása, és az emberek arra való ösztönzése, hogy szavazzanak az európai parlamenti választásokon.

   Átláthatósági nyilvántartás

   Az Európai Parlament felkéri az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő valamennyi szervezetet arra hogy regisztráljanak az említett nyilvántartásban.