Védnökség 

A védnökség révén a Parlament erkölcsi támogatást nyújtva csatlakozik valamely rendezvényhez. A Parlament évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke 

A védnökség az Európai Parlament számára egy lehetőség arra, hogy erkölcsi, nem anyagi támogatását nyújtsa néhány kiválasztott, nem profitorientált, színvonalas és egyértelmű európai dimenzióval rendelkező esemény számára. [...]

« [...] Az Európai Parlament az egyetlen uniós intézmény, amelyet az európai polgárok közvetlenül választanak meg. A Lisszaboni Szerződés megállapítja, hogy az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamentben valósul meg. A védnökség értékes eszköz, amely elősegíti ezt az egymásba fonódó kapcsolatot, és Európa parlamentjét közelebb hozza polgáraihoz.»

  • Magas színvonalú konferenciák, viták, szemináriumok, nyári egyetemek stb., amelyek egyértelmű európai dimenzióval rendelkeznek, különösen azáltal, hogy rávilágítanak a Parlament vagy az Unió szerepére, fellépéseinek többletértékére az adott területen, és jelentős elérést tudnak felmutatni. Emellett feltétel az is, hogy a rendezvények időpontja és helyszíne véglegesítve, időtartama pedig korlátozott legyen. Non-profit rendezvényeknek kell lenniük.

    Külön szempont továbbá az, hogy egy adott rendezvény milyen mértékben járul hozzá az európai parlamentáris demokráciával kapcsolatos tudatosság növeléséhez és az aktív európai polgári szerepvállalás fokozásához, előmozdítja-e az alapvető jogokat, a nemek egyenlőségét, a társadalmi befogadást, illetve küzd-e a hátrányos megkülönböztetés ellen. Külön figyelmet fordítunk a fiatalok közössége által vagy számára rendezett rendezvényekre is.

    Nem választható védnökségre olyan rendezvény, amelynek üzleti jellege vagy célja van, és márkák illetve bárminemű kereskedelmi tevékenység közvetlen vagy közvetett módon történő népszerűsítésére irányul, sem olyan rendezvény, amely pártpolitikai jellegű – ideértve a politikai célokra történő adománygyűjtést is –, illetve szakszervezetek vagy politikai pártok rutinszerű vagy belső tevékenységeit is magába foglalja. A védnökséget nem kérelmezheti olyan rendezvény és/vagy szervező, amely/aki aláássa az Európai Unió alapvető demokratikus értékeit és elveit.

    Ha a szabályzat értelmében a Parlament által biztosított védnökséget élvező esemény már nem teljesíti a jogosultság feltételeit, az elnök bármikor visszavonhatja az esemény védnökségének vállalására vonatkozó határozatot.

    A védnökség a Parlament részéről nem jár pénzügyi következményekkel, és nem jogosít fel az Európai Parlament létesítményeinek használatára. Az Európai Parlament védnökségét meghatározó feltételekről az alábbi szabályzatban talál további tájékoztatást:

European Parliament    
 

Kapcsolattartóirodák a tagállamokban

Az Európai Parlament kapcsolattartó irodái felelősek az intézményi kommunikációs tevékenységek helyi végrehajtásáért, a polgárokkal és az érdekelt felekkel való kapcsolattartásért, a nemzeti, regionális és helyi médiával való kapcsolattartásért, valamint az európai parlamenti képviselőknek nyújtott támogatásért.

Az átláthatósági nyilvántartás

Az Európai Parlament az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő valamennyi szervezetnek ajánlja, hogy vetessék magukat fel az átláthatósági nyilvántartásba.

europaert.eu

Az europaert.eu egy olyan páneurópai közösség, amely mindenkit a demokráciában való részvételre buzdít.

Az emberek nap mint nap tesznek az Európai Unió jövőjéért. Akár politikai folyamatokban veszel részt, akár éppen a szavazás fontosságát népszerűsíted - együtt tehetünk azért, hogy a demokrácia betölthesse méltó szerepét az Európai Unióban.