Díjak 

Az Európai Parlament nem csak törvényalkotással foglalkozik. Az értékekre is szeretné felhívni a figyelmet. Minden évben négy díjat adományoz a kiválóság jutalmazásának szándékával az emberi jogok védelme, a filmművészet, az ifjúsági projektek, valamint a polgárság értékeinek felmutatása terén. Ez alkalom arra, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra az emberekre és szervezetekre, akik és amelyek mindent megtesznek annak érdekében, hogy világunk kicsivel jobbá váljon és hogy mások is kövessék példájukat.

 • Európai Polgár díj – Egy díj a kiemelkedő teljesítmények jutalmazására 

  • Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár díjat. A díj az alábbi területeken nyújtott kivételes teljesítmények jutalmazására szolgál:
  • A tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő projektek.
  • Az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó projektek.
  • Az aktuális Európai Évhez kapcsolódó projektek (ha alkalmazható).

  Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező projektek.

  Magánszemélyek, magánszemélyek csoportjai, egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított projektekkel pályázhatnak, vagy egy másik magánszemélyt, csoportot, egyesületet vagy szervezetet jelölhetnek az Európai Polgár díjra.

  Az Európai Parlament képviselői jogosultak jelölést benyújtani – képviselőnként és évente egyet-egyet.

  Amennyiben pályázni vagy valakit jelölni szeretne, azt ITT teheti meg.

  A nevezési határidő 2021. április 29-ig meghosszabbítva! (23:59, magyar idő szerint) 


  További információk:

    
 • Szaharov-díj – a gondolat szabadságáért 

  A Szaharov-díjat a következő területeken elért kiemelkedő teljesítményért adományozzák:

  • az emberi jogok és az alapvető szabadságok – elsősorban a véleménynyilvánítás szabadságának
  • védelme, a kisebbségek jogainak védelme
  • a nemzetközi jog tiszteletben tartása
  • a demokrácia fejlesztése és a jogállamiság alkalmazása érdekében kifejtett tevékenység.
     
  • Az „Nagy Károly Európai Ifjúsági díj” – minden kiemelten motivált fiatal európainak 

   Az „Nagy Károly Európai Ifjúsági díj” célja az európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az európai integrációs projektekbe. A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére.

   A legjobb projektért járó díj 7500 euró, míg a második helyezett 5000, a harmadik 2500 eurós jutalomban részesül, melyet az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány évenként közösen ítél oda. A díj részeként a három végső díjazott látogatást tehet az Európai Parlamentbe (Brüsszelben vagy Strasbourgban). Ezenkívül mind a 27 kiválasztott nemzeti projekt képviselőjét meghívják egy négynapos utazásra a németországi Aachenbe.

   A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.

     
  • LUX-díj – a kultúra és az európai identitás támogatásáért 

   A LUX díj hidakat épít Európában, reflektorfénybe helyezve a nyilvános európai vita középpontjába kerülő filmeket. A kiválasztott filmek napjaink legfontosabb társadalmi és politikai kérdéseire hívják fel a figyelmet, és az európai film szépségét és sokszínűségét tükrözik.

   2020-ban a Lux díj átalakul az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjává Az új díj célja a politika és a polgárok közötti kapcsolatok erősítése, nem csupán azáltal, hogy az európai nézőket felkérik arra, hogy a kedvenc filmjükre szavazással maguk is résztvevőkké váljanak. Cél az is, hogy inspiráló európai filmek segítségével bevonják a közönséget az Európáról, az „élő Európáról” szóló vitákba, és a nézőket érzelmileg is megszólítsák.