Díjak 

Az Európai Parlament nem csak törvényalkotással foglalkozik. Az értékekre is szeretné felhívni a figyelmet. Minden évben négy díjat adományoz a kiválóság jutalmazásának szándékával az emberi jogok védelme, a filmművészet, az ifjúsági projektek, valamint a polgárság értékeinek felmutatása terén. Ez alkalom arra, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra az emberekre és szervezetekre, akik és amelyek mindent megtesznek annak érdekében, hogy világunk kicsivel jobbá váljon és hogy mások is kövessék példájukat.

 • Szaharov-díj – a gondolat szabadságáért 

  A Szaharov-díjat a következő területeken elért kiemelkedő teljesítményért adományozzák:

  • az emberi jogok és az alapvető szabadságok – elsősorban a véleménynyilvánítás szabadságának
  • védelme, a kisebbségek jogainak védelme
  • a nemzetközi jog tiszteletben tartása
  • a demokrácia fejlesztése és a jogállamiság alkalmazása érdekében kifejtett tevékenység.
     
     
  • Az „Nagy Károly Európai Ifjúsági díj” – minden kiemelten motivált fiatal európainak 

   Az „Nagy Károly Európai Ifjúsági díj” célja az európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az európai integrációs projektekbe. A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére.

   A legjobb projektért járó díj 5000 euró, míg a második helyezett 3000, a harmadik 2000 eurós jutalomban részesül, melyet az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány évenként közösen ítél oda. A díj részeként a három végső díjazott látogatást tehet az Európai Parlamentbe (Brüsszelben vagy Strasbourgban). Ezenkívül mind a 28 kiválasztott nemzeti projekt képviselőjét meghívják egy négynapos utazásra a németországi Aachenbe.

   A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.

     
     
  • Az Európai Polgár Díj – Egy díj a kiemelkedő teljesítmények jutalmazására 

   Az Európai Parlament minden évben átadja az „Európai Polgár Díjat”. A díj az alábbi területeken nyújtott kivételes teljesítmények jutalmazására szolgál:

   Magánszemélyek, csoportok, egyesületek vagy szervezetek olyan tevékenységei vagy fellépései, amelyek kivételes elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítése és szorosabb integrációja terén, vagy az Európai Unión belüli, határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködés terén. Ez magában foglalhatja az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló tevékenységeket, illetve a nemzetek közötti kulturális együttműködésben részt vevő polgárok tevékenységeit és fellépéseit is. Az aktuális Európai Évhez kapcsolódó tevékenységek előnyben részesülnek.

   Az Európai Unió Alapjogi Chartájában említett értékeket konkrétan kifejező hétköznapi tevékenységek

   Kizárólag az Európai Parlament képviselői jogosultak jelölést benyújtani – képviselőnként és évente egyet-egyet.

     
     
  • LUX-díj – a kultúra és az európai identitás támogatásáért 

   Az Európai Parlament 2007 óta létező LUX-díja minden évben ráirányítja a figyelmet azokra a filmekre, amelyek kapcsolódnak az Európában zajló legfontosabb vitákhoz. A Parlament véleménye szerint a mozi – a tömegkultúra eszközeként – ideális hordozója az Európáról és Európa jövőjéről folytatott vitáknak és továbbgondolkodásnak. A mozi olyan közkedvelt és megfizethető médium, amely képes különböző nemzedékeket is magához vonzani.