Az Európai Unióról szóló ismertetők 

Az először 1979-ben, az első közvetlen parlamenti választásokra kidolgozott ismertetők célja az, hogy a nem szakemberek számára általános jelleggel, egyszerűen, tömören és pontosan bemutassák az Európai Unió intézményeit és szakpolitikáit, valamint azt a szerepet, amelyet az Európai Parlament játszik ezek alakításában.

Az ismertetők öt fejezetbe vannak csoportosítva

Az Európai Unió működése fejezet tárgyalja az Unió történelmi fejlődését, az egymást követő szerződéseket, az Unió jogrendszerét, döntéshozatali eljárásait, intézményeit és testületeit, valamint finanszírozását.

A Gazdaság, tudomány és életminőség fejezet ismerteti a belső piac elveit, a fogyasztóvédelmet és az egészségügyet, valamint számos uniós szakpolitikát, köztük a szociális, foglalkoztatási, ipar-, kutatás-, energia- és környezetvédelmi politikákat, vázolja a gazdasági és monetáris unió (GMU) összefüggéseit, és kifejti a verseny, az adózás és a gazdasági politikák koordinációjának és ellenőrzésének módozatait.

A Kohézió, növekedés és munkahelyek fejezet azt tárgyalja, hogy az Unió hogyan foglalkozik különböző belső szakpolitikáival: a regionális és kohéziós, az agrár- és halászati, a közlekedés- és idegenforgalmi, valamint a kultúr-, oktatás- és sportpolitikával.

Az Állampolgárok: alapvető jogok, biztonság és a jog érvényesülése fejezet az egyéni és kollektív jogokkal foglalkozik, beleértve az Alapjogi Chartát, a szabadságot, a biztonságot és a jog érvényesülését, többek között a bevándorlást és a menekültügyet, valamint az igazságügyi együttműködést.

Az Unió külkapcsolatai fejezet tárgyalja a külpolitikát, a biztonság- és védelempolitikát, a külkereskedelmi kapcsolatokat és a fejlesztési politikát, az emberi jogok és a demokrácia előmozdítását, az Unió bővítését és szomszédságán túli kapcsolatait.

A tematikus főosztályok és a Gazdasági Kormányzás Támogatási Osztálya által készített ismertetők 24 nyelven érhetők el. Az online változatot rendszeresen – az év során folyamatosan – áttekintjük és frissítjük, amint az Európai Parlament fontos álláspontot vagy szakpolitikát fogad el.

fact-sheet Background    
 

Az Európai Unióról szóló ismertetők

Amennyiben az uniós politikákról és a Parlament szerepéről keres átfogó tájékoztatást, itt érdemes kezdeni. Az Ismertetők tömör, de mindenre kiterjedő és rendszeresen frissített tájékoztatást nyújtanak.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon a Szerkesztési és Kommunikációs Tevékenységek Koordinációs Osztályához