Kapcsolattartó irodák az Ön országában 

Az Európai Parlament kapcsolattartó irodákat tart fenn az uniós tagállamok fővárosaiban, és kirendeltségeket működtet a legnépesebb tagállamok és egyéb országok regionális szinten jelentős városaiban. Összekötő irodát működtet Washingtonban is.

A kapcsolattartó irodák felelnek az intézményi kommunikációs tevékenységek végrehajtásáért, melyeket azzal a céllal folytat a Parlament, hogy az emberek az Európai Parlament szerepének fontosságát megismerve vehessenek részt az európai demokratikus folyamatban.

Az irodák kapcsolatot tartanak fenn a polgárokkal és az érdekelt felekkel, az országos, regionális és helyi médiával, és támogatást nyújtanak az európai parlamenti képviselőknek a tagállamokbeli hivatalos megbízatásuk gyakorlásában.

Kapcsolattartó irodák térképe 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

A polgárok bevonása 

A kapcsolattartó irodák feladata a helyi lakossággal való aktív kapcsolattartás és az ismeretterjesztés az Európai Parlamenttel mint intézménnyel, illetve az EP tevékenységeivel és törekvéseivel kapcsolatban.


A kapcsolattartó irodák:

 • kiépítik, bővítik és felélénkítik az érdeklődő polgárok hálózatát;
 • kommunikációs kampányokat folytatnak, rendezvényeket és kiállításokat szerveznek;
 • tájékoztatnak és előmozdítják az európai parlamentáris demokráciáról szóló vitát;
 • tudatosítják az Európai Parlament szerepét és válaszolnak az információkérésekre.

A média bevonása 

A kapcsolattartó irodák proaktív módon juttatják el az uniós híreket, vitákat és határozatokat az országos, regionális, helyi és szakosodott médiához.


A kapcsolattartó irodák:

 • segítik az újságírók munkáját, felhívják figyelmüket az európai ügyek hatására;
 • szemináriumokat szerveznek újságírók számára és meghívják őket, hogy tudósítsanak a plenáris ülés tevékenységéről;
 • lehetőségeket teremtenek az európai parlamenti képviselők számára az országos, regionális, helyi és szakosodott médiában való szereplésre;
 • nyomon követik az Európai Parlamentről megjelenő pontatlanságokat és félrevezető híreket, és cáfolják azokat.
 

Az érdekelt felek és a véleményformálók bevonása 

Az érdekelt felek közé tartoznak többek között a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, civil társadalmi csoportok, hálózatok, egyesületek, tanárok, iskolák, egyetemek, agytrösztök, ágazati szervezetek, uniós szervek, stb. A kapcsolattartó irodák kapcsolatokat építenek ki és ápolnak a stratégiai érdekelt felekkel. A cél az, hogy párbeszédet kezdjenek e szereplőkkel és biztosítsák, hogy azok megismerjék az Európai Parlament őket is érintő döntéseit.


A kapcsolattartó irodák:

 • előmozdítják az európai jogalkotásról és a képviselők jogalkotói munkájáról folytatott vitát;
 • biztosítják, hogy az érdekelt felek célzott tájékoztatást kapjanak az őket érintő egyedi szakterületekről;
 • együttműködnek a tanárokkal és az egyetemekkel, és oktatási forrásokat biztosítanak;
 • bevonják a tagállami nemzeti, regionális és helyi hatóságokat.
 

Egyéb feladatok 

 • A kapcsolattartó irodák támogatást nyújtanak az intézmény képviseletében fellépő EP-képviselők, valamint a hivatalos parlamenti küldöttségeknek látogatásaihoz és kiküldetéseihez;
 • együttműködnek az Európai Bizottság képviseleteivel és a Europe Direct Tájékoztató Központokkal.