Az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS) 

Az Európai Parlament házon belüli kutatószolgálata és „agytrösztje”.

Ismeretekkel való felvértezés 

Az EPRS az Európai Unióhoz kapcsolódó politikai ügyekre vonatkozó független, objektív és mérvadó elemzésekkel és kutatásokkal látja el a képviselőket – és szükség esetén a parlamenti bizottságokat – parlamenti munkájuk elősegítése céljából.

Az EPRS valamennyi szakpolitikai területen belső alkalmazottak szakértelmére és speciális tudásforrásokra támaszkodva termékek és szolgáltatások széles skáláját nyújtja, hogy ismeretekkel vértezze fel a képviselőket és a bizottságokat, és ezáltal növelje a Parlament mint intézmény hatékonyságát és befolyását. Az EPRS a Parlamenttel kapcsolatos, a szélesebb nyilvánosságnak szánt ismeretterjesztést is segíti.

Támogatás a képviselők számára 

    

Kutatási támogatás a képviselők számára

Az EPRS tartalmas és könnyen olvasható kiadványok széles körét készíti a főbb uniós politikákról, kérdésekről és jogszabályokról. Teljesíti továbbá a képviselők és személyzetük kutatás és elemzés iránti kéréseit.

Jogalkotási menetrend

A „Jogalkotási menetrend” animációs eszköz nyomon követi a legfontosabb jogalkotási dossziék terén az Európai Parlament jelenlegi ötéves ciklusa során elért előrelépést.

Folyamatban lévő uniós jogszabályalkotás

A „folyamatban lévő uniós jogszabályalkotásról” szóló tájékoztatók a főbb jogalkotási javaslatok kidolgozásának folyamatát elemzik a jogalkotási eljárás minden szakaszában.

Tematikus összefoglalók

A tematikus összefoglalók gyors hozzáférést nyújtanak az Európai Unió szakpolitikáival kapcsolatos leginkább releváns és naprakész kiadványokhoz.

A POLITIKAI CIKLUS TÁMOGATÁSA 

Hatásvizsgálat és európai hozzáadott érték

Mielőtt a parlamenti bizottságok megvitatnák a javaslatokat, az EPRS kezdeti értékelést nyújt az Európai Bizottság hatásvizsgálatainak minőségéről. Az EPRS az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költségekkel kapcsolatos jelentéseiben azt is elemzi, hogy adott esetben milyen előnyök származhatnak az Európai Unió fellépéséből azokon a szakpolitikai területeken, ahol az európai szintű közös fellépés előnyös lehet a polgárok számára.

A végrehajtó ág vizsgálata és munkájának áttekintése

Mielőtt a képviselők megvitatnak egy javaslatot, az ERPS tájékoztatást nyújt számukra az uniós jogszabályok és szakpolitikák gyakorlati végrehajtásáról és hatékonyságáról. Az EPRS emellett figyelemmel kíséri az Európai Tanács által az ülésein vállalt kötelezettségek teljesítését, illetve elemzi a Tanácsra jogszabály vagy kormányközi megállapodások alapján háruló feladatok elvégzését.

A tudományos és technológiai alternatívák értékelése

A Parlament tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége, amelyet egy parlamenti képviselőkből álló testület irányít, az újonnan felmerülő szakpolitikai témák és tendenciák tudományos és műszaki vizsgálatát végzi.

Globális tendenciák elemzése

Az Európai Parlament Kutatószolgálata nyomon követi és elemzi a hosszú és középtávú globális tendenciákat, amelyek hatással lehetnek az Európai Unióra.

    

Könyvtár

Az 1953-ben létrehozott könyvtár Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban működik, újságokkal, folyóiratokkal, könyvekkel és e-könyvekkel, valamint összehasonlító jogi könyvtárral és történelmi könyvtárral áll a Parlament rendelkezésére.

    

Történeti Irattár

A Parlament történeti irattára, amelynek dokumentumai 1952-ig nyúlnak vissza, mind a nyilvánosság, mind a kutatók számára hozzáférhető.

    

Polgári Információkérés

Tájékozódni kíván a Parlament tevékenységéről vagy uniós kérdésekről? Minden uniós polgár nyújthat be tájékoztatás iránti kérelmet.