Biztonság és belépés 

A biztonság fontos szerepet játszik az Európai Parlament zökkenőmentes működésében, mivel több mint 7000 fő dolgozik a parlamenti helyszíneken, és évente több mint 500 000 látogatót fogad az intézmény.

Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül megválasztott európai uniós intézményként így biztosítja épületeiben az egyének és a vagyontárgyak védelmét, valamint a látogatók fogadásának hatékonyságát, egyensúlyt teremtve a megfelelő biztonsági szint és a hagyományos nyitottság között.

Mivel feladata eredményes végrehajtásához szükséges a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása, az Európai Parlament nagy jelentőséget tulajdonít a magánélethez való jognak, és folyamatosan arra törekszik, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok tiszteletben tartását.

Adatvédelem

Az EP az európai parlamenti képviselőktől (EP-képviselők), a személyzettől, az intézménnyel szerződésben álló vállalkozóktól, a látogatóktól és a belső/külső partnerektől begyűjtött személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

 • az Európai Parlament épületeibe történő belépés engedélyezése;
 • az Európai Parlament épületeibe történő belépés ellenőrzése;
 • a biztonságot érintő események kivizsgálása, biztonsági vizsgálatok és kiegészítő vizsgálatok; a fenyegetések értékelése és az EP-t érintő kockázatok elemzése.

  Videokamerás megfigyelés

  Az Európai Parlament videokamerás megfigyelőrendszert működtet épületei és azok környezete ellenőrzéséhez. A rendszert kizárólag biztonsági és védelmi célokra alkalmazzák. Az európai adatvédelmi biztos iránymutatásaival összhangban az Európai Parlament videokamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó politikája a rendszer valamennyi lényeges jellemzőjét tartalmazza, továbbá kitér az adatvédelemre és a kapcsolattartókra vonatkozó információkra. 

  Itt konzultálhat:

  Contact: