Tanulmányi látogatások 

A tanulmányi látogatások célja, hogy állampolgárságuktól függetlenül a legalább 18. életévüket betöltött polgárok számára lehetővé váljon az európai integrációval kapcsolatos bizonyos témák elmélyült tanulmányozása. Ezenkívül lehetőség nyílik az Európai Parlament könyvtárában vagy történeti irattáraiban folytatott kutatásra is.

A tanulmányi látogatások maximális időtartama két hónap. Azok, akik már részt vettek tanulmányi látogatáson, szakmai gyakorlaton, illetve dolgoztak az Európai Parlamentnél, hat hónap eltelte után nyújthatnak be tanulmányi látogatás iránti kérelmet. Hasonlóképpen, a tanulmányi látogatáson részt vevő pályázónak a látogatás után hat hónapot kell várnia a szakmai gyakorlatra való jelentkezés előtt.

A tanulmányi látogatásra irányuló kérelmeket a PERS-Studyvisit@ep.europa.eu címre kell benyújtani a látogatás tervezett kezdőnapja előtt legalább egy hónappal, a következő dokumentumok megküldésével:

 1. Személyes nyilatkozat, amely részletes információkat tartalmaz a pályázó által a látogatás során tanulmányozni kívánt, az európai integrációval kapcsolatos konkrét témáról, a tanulmányozás módjáról (az intézmény könyvtáraiban vagy archívumaiban található dokumentumokba való betekintés, illetve a szakértő tisztviselőkkel való konzultáció), valamint arról, hogy mely konkrét időszakban szeretné lebonyolítani a tanulmányi látogatást. A pályázónak emellett fel kell tüntetnie, hogy pontosan melyik főigazgatóságon és igazgatóságon szeretne tanulmányi látogatást tenni. Az Európai Parlament Főtitkárságának szervezeti ábrája az alábbi linken érhető el: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
 2. Önéletrajz (adminisztratív célból postai cím megjelölésével).
 3. Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél másolata.
 4. Erkölcsi bizonyítvány vagy – az illetékes hatóság előzetes hozzájárulásával – az oktatási intézmény vagy a munkáltató által kiadott referencialevél, amely igazolja a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban megvalósuló tanulmányok vagy foglalkoztatás időszaka tekintetében a pályázó megfelelő magatartását.

A jelentkezőket az Európai Parlament érintett szervezeti egységeinél vagy szerveinél való fogadási lehetőségek ellenőrzése után értesítik a pályázat eredményéről.

A hatályos szabályok értelmében az Európai Parlament a tanulmányi látogatáson részt vevők semmilyen költségét nem téríti meg.

Contact: 

 • Európai Parlamentben - Tanulmányi látogatások 
  Contact data:  
  • Address:

   Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, vagy ha tanulmányi látogatásra szeretne jelentkezni, kérjük, forduljon az alábbi címre:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu