Tanulmányi látogatások 

Az Európai Parlament kétféle tanulmányi látogatást kínál: Tanulmányi látogatások az Európai Parlament Főtitkárságán és tanulmányi látogatások az európai parlamenti képviselőknél.

Tanulmányi látogatások a Főtitkárságon

Ezen tanulmányi látogatások célja, hogy lehetővé tegyék a legalább 18. életévüket betöltött polgárok számára – állampolgárságuktól függetlenül –, hogy elmélyedjenek az európai integrációval kapcsolatos bizonyos témákban. Ezenkívül lehetőség nyílik az Európai Parlament könyvtárában vagy történeti irattáraiban folytatott kutatásra is.

A tanulmányi látogatások maximális időtartama két hónap. Azok, akik már részt vettek tanulmányi látogatáson, szakmai gyakorlaton, illetve dolgoztak az Európai Parlamentnél, hat hónap eltelte után nyújthatnak be tanulmányi látogatás iránti kérelmet. Hasonlóképpen, a tanulmányi látogatáson részt vevő pályázónak a látogatás után hat hónapot kell várnia szakmai gyakorlatra való jelentkezés előtt.

A tanulmányi látogatásra irányuló kérelmeket a PERS-Studyvisit@ep.europa.eu címen kell benyújtani a látogatás tervezett kezdőnapja előtt legalább egy hónappal, a következő dokumentumok megküldésével:

 1. Személyes nyilatkozat, amely részletes információkat tartalmaz a pályázó által a látogatás során tanulmányozni kívánt, az európai integrációval kapcsolatos konkrét témáról, a tanulmányozás módjáról (az intézmény könyvtáraiban vagy archívumaiban található dokumentumokba való betekintés, illetve a szakértő tisztviselőkkel való konzultáció), valamint arról, hogy mely konkrét időszakban szeretné lebonyolítani a tanulmányi látogatást. A pályázónak emellett fel kell tüntetnie, hogy pontosan melyik főigazgatóságon és igazgatóságon szeretne tanulmányi látogatást tenni. Az Európai Parlament Főtitkárságának szervezeti ábrája az alábbi linken érhető el: organisation.
 2. Önéletrajz (adminisztratív célból postai cím megjelölésével).
 3. Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél másolata.
 4. Erkölcsi bizonyítvány vagy – az illetékes hatóság előzetes hozzájárulásával – az oktatási intézmény vagy a munkáltató által kiadott referencialevél, amely igazolja a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban megvalósult tanulmányok vagy foglalkoztatás időszaka tekintetében a pályázó megfelelő magatartását.

A jelentkezőket az Európai Parlament érintett szervezeti egységeinél vagy szerveinél való fogadási lehetőségek ellenőrzése után értesítik a pályázat eredményéről.

A hatályos szabályok értelmében az Európai Parlament a tanulmányi látogatáson részt vevők semmilyen költségét nem téríti meg.

Contact: 

 • Európai Parlament – Tanulmányi látogatások a Főtitkárságon 
  Contact data:  
  • Address:

   Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, vagy ha tanulmányi látogatásra szeretne jelentkezni, kérjük, írjon az alábbi címre:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu 

Tanulmányi látogatások európai parlamenti képviselőknél

A képviselők az Európai Unióval kapcsolatos témák részletes tanulmányozása céljából lehetőséget kínálhatnak arra, hogy a jelentkezők meghatározott időt töltsenek brüsszeli vagy strasbourgi parlamenti irodájukban (a munkavégzés helyszíne akkor lehet Strasbourg, ha a képviselő ottani irodáját állandó jelleggel használja). A tanulmányi látogatás időtartama maximum hat hét lehet, és a tanulmányi látogatáson részt vevők kiküldetésre küldhetők az Európai Parlament egy másik munkavégzési helyszínére is (Brüsszelbe vagy Strasbourgba).

Ha tanulmányi látogatásra szeretne jelentkezni az európai parlamenti képviselőknél, kérjük, közvetlenül az adott képviselőnél jelentkezzen. Az európai parlamenti képviselők és elérhetőségeik listáját itt találja.

Az európai parlamenti képviselőknél tanulmányi látogatásra jelentkezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

 • alaposan ismerik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét;
 • tanulmányi látogatásuk folyamán nem áll fenn munkaviszonyuk vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyuk;
 • korábban nem voltak valamely képviselő parlamenti asszisztensei; továbbá,
 • amennyiben nem uniós tagállam állampolgárai, a munkavégzésük kijelölt helye szerinti országba való belépésük előtt, valamint tanulmányi látogatásuk teljes időtartama alatt meg kell felelniük a fogadó tagállam tartózkodási és foglalkoztatási követelményeinek.

Az európai parlamenti képviselőknél tett tanulmányi látogatás valamennyi résztvevőjének be kell nyújtania az alábbiakat:

 • érvényes útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata;
 • friss önéletrajz; továbbá
 • egy személyes nyilatkozat arról, hogy mely képviselőnél kívánnak munkatapasztalatot szerezni, valamint a látogatás céljáról és kívánt időtartamáról.

A tanulmányi látogatások résztvevői semmilyen juttatásban nem részesülnek. A tanulmányi látogatás résztvevői az adott képviselő kérésére egyszeri, a látogatás időtartamával arányos pénzügyi ellentételezésben részesülhetnek. A maximális időtartamra ellentételezésként kifizethető teljes összeg nem haladhatja meg az 1510 eurót.

Contact: 

 • Európai Parlament – Tanulmányi látogatások európai parlamenti képviselőknél 
  Contact data: