Europos piliečių iniciatyva 

Nuo 2012 m. balandžio 1 d. ES piliečiai turės visiškai naują priemonę, kurią taikydami galės dalyvauti formuojant ES politiką. Piliečių iniciatyva, nustatyta Lisabonos sutartyje, leis 1 mln. piliečių iš bent ketvirčio ES valstybių narių prašyti Europos Komisijos pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų tose srityse, kurios priklauso jos kompetencijai. Piliečių iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, sudarytas iš mažiausiai 7 ES piliečių, gyvenančių mažiausiai 7 skirtingose valstybėse narėse, turės vienus metus, per kuriuos galės rinkti būtinus parašus. Parašus turi patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Sėkmingos iniciatyvos organizatoriai dalyvaus Europos Parlamento viešajame svarstyme. Komisija per 3 mėnesius turės patikrinti iniciatyvą ir priimti sprendimą.

Procedūra

Surinkite 1 mln. parašų ir prašykite ES priimti naują teisės aktą. Tai gali padaryti visi ES piliečiai. Atrodo sunku? Taip nėra. Pateikti iniciatyvą labai paprasta, tereikia vadovautis šiais septyniais žingsniais.
Nepamirškite, kad iniciatyva turi būti susijusi su ES reikalais ir patekti į Europos Komisijos įgaliojimų taikymo sritį. Todėl ja negali būti, pvz., keičiamos ES sutartys. Be to, ji negali būti įžeidžianti, paviršutiniška ar nepagrįsta.
Nežinote, ar jūsų klausimas priklauso Komisijos kompetencijai? Nesijaudinkite. Komisija jums apie tai praneš iki tol, kol pradėsite rinkti parašus.

žingsnis #1- Sudarykite piliečių komitetą!

Jums prireiks bent septynių asmenų iš septynių skirtingų ES valstybių.
Nepamirškite, kad komiteto nariai turi būti bent 18 metų (Austrijoje – 16 metų) sulaukę ES piliečiai. Į šį skaičių negali būti įtraukti Europos Parlamento nariai.
Nors organizacija negali įkurti komiteto, ji gali remti jūsų iniciatyvą. Norėdami sužinoti daugiau žr.
reglamentą (8 straipsnis).

žingsnis #2 - Užregistruokite savo iniciatyvą!

Ir laukite Europos Komisijos leidimo.
Galite užregistruoti iniciatyvą viena iš 24 oficialių ES kalbų Pirmiausia surinkite svarbiausią informaciją: iniciatyvos pavadinimą, trumpą jos santrauką, nuorodą į ES sutartis ir piliečių komiteto kontaktinius duomenis.
Komisija per du mėnesius jums praneš, ar jūsų iniciatyva atitinka būtinas sąlygas ją tęsti. Jūsų iniciatyva bus paskelbta interneto žurnale.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. reglamentą (10 straipsnis)

žingsnis #3 - Pradėkite rinkti parašus.

Galite juos rinkti raštu arba internetu. Europos Komisija parengs nemokamą atvirą parašų rinkimo internetu programinę įrangą.
Nepamirškite, kad duomenys, kuriuos turite surinkti kartu su parašais (pvz., vardas, pavardė, adresas, pilietybė), ES valstybėse gali skirtis.
Pasidomėkite nacionaliniais reikalavimais!
Nepakanka parašus surinkti vienoje valstybėje. Reikia, kad pasirašiusieji būtų bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių. Kadangi šiuo metu yra 27 valstybės narės, parašus turite surinkti mažiausiai septyniose valstybėse.
Turite surinkti mažiausią reikiamą parašų skaičių kiekvienoje ES valstybėje narėje. Šiek tiek matematikos. Formulė: padauginkite kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičių iš 750 (reglamento 1 priedo 10 psl.).

žingsnis #4 - Surinkote vieną milijoną parašų! Sveikiname!

Šiuos parašus pateikite atitinkamai kiekvienai ES valstybei. Jos turi patikrinti jų teisėtumą. Kiekviena valstybė narė jums išduos tai patvirtinantį pažymėjimą.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. reglamentą (18 straipsnis)

žingsnis #5 - Patikrinta? Viskas gerai? Pateikite parašus Europos Komisijai.

Privalote pateikti informaciją apie bet kokį gautą iniciatyvos finansavimą ar paramą. Visą šią informaciją Europos Komisija paskelbs savo interneto svetainėje.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. reglamentą (19 straipsnis)

Step #6 - Jums bus suteiktas žodis!

Savo iniciatyvą pristatysite Europos Komisijai ir viešajame klausyme Europos Parlamente.
Daugiau informacijos apie viešuosius klausymus Europos Parlamente

Step #7 - Misija įgyvendinta!

Europos Komisija jums praneš, kas vyks toliau ir kokių veiksmų ji ketina imtis. Europos Komisija užtikrins, kad šis procesas būtų skaidrus. Visa su jūsų iniciatyva susijusi informacija bus paskelbta viešai. Europos Komisija gali pasiūlyti naują teisės aktą ir perduoti jį tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Parašų skaičius kiekvienai šaliai 

 • Austrija 
  13.395 
 • Belgija 
  14.805 
 • Bulgarija 
  11.985 
 • Kroatija 
  8.460 
 • Kipras 
  4.230 
 • Čekija 
  14.805 
 • Danija 
  9.870 
 • Estija 
  4.935 
 • Vokietija 
  67.680 
 • Prancūzija 
  55.695 
 • Suomija 
  9.870 
 • Graikija 
  14.805 
 • Vengrija 
  14.805 
 • Airija 
  9.165 
 • Italija 
  53.580 
 • Latvija 
  5.640 
 • Lietuva 
  7.755 
 • Liuksemburgas 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Nyderlandai 
  20.445 
 • Lenkija 
  36.660 
 • Portugalija 
  14.805 
 • Rumunija 
  23.265 
 • Slovakija 
  9.870 
 • Slovėnija 
  5.640 
 • Ispanija 
  41.595 
 • Švedija 
  14.805 

Svarbiausi skaičiai 

 • 1 iniciatyva
   

   
 • 1 viešasis svarstymas 

   
 • 2 mėnesiai, per kuriuos EK turi nuspręsti dėl iniciatyvos tinkamumo 

   
 • 3 mėnesiai, skirti tikrinimui 

   
 • 3 metai, po kurių reglamentą peržiūrės EK 

   
 • 7 ar daugiau šalių surinkti parašai 

   
 • 7 komiteto nariai 

   
 • 12 mėnesių parašų rinkimui 

   
 • 18 metų sulaukę (Austrijoje – nuo 16 metų) gali pasirašyti 

   
 • 24 kalbos
   

   
 • 27 ES valstybės narės 

   
 • 1.000.000 parašų 

   

Contact: