Tarptautinis tėvų vykdomas vaikų grobimas. Kuo galime padėti?
 

Jeigu tėvai turi skirtingų šalių pilietybę ir nusprendė nutraukti santykius, poreikis vienam iš tėvų sugrįžti namo ar išsikelti gali būti didelis. Jeigu pora turi vaikų, norint persikelti gyventi su vaiku į kitą šalį būtina gauti kito iš tėvų sutikimą.

Kai vienas iš tėvų, negavęs tokio sutikimo, vienašališkai nusprendžia išvežti vaiką, jis pažeidžia kito iš tėvų globos teises ir tokiu atveju kalbama apie neteisėtą vaiko išvežimą ar laikymą kitoje vietoje nei vaiko įprastinė (nuolatinė) gyvenamoji vieta. Tokie veiksmai kvalifikuojami kaip tėvų vykdomas vaikų grobimas ir laikoma, kad vienas iš tėvų galimai pažeidė įstatymus.

Jeigu Jūsų partneris išvežė vaiką į kitą šalį, labai svarbu greitai sureaguoti. Yra tam tikrų priemonių, kurių galite imtis. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų vaikas buvo išvežtas į kitą ES šalį arba į šalį, kuri pasirašė 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, Jums reikėtų kreiptis į savo šalies centrinę įstaigą ir pradėti vaiko grąžinimo procedūrą.

Galime padėti pasirinkti tinkamiausią iš įvairių galimų būdų Jūsų problemai išspręsti. Esame nešališki ir vadovaujamės neutralumo bei vaiko interesų principais, atsižvelgdami į tai, kad Jūsų vaikas turi teisę palaikyti ryšį su abiem tėvais, jei tai neprieštarauja jo interesams.

Kaip Europos Parlamentas gali padėti?
 

Pagalba įveikiant sudėtingas procedūras

Tarptautinio tėvų vykdomo vaiko grobimo atveju esama ir tarptautinių, ir ES teisinių priemonių, kurios leidžia greitai sugrąžinti vaiką į jo įprastą gyvenamąją vietą ir būtent šios vietos teismai turi jurisdikciją nustatyti globos teises.

Koordinatoriaus biuras palaiko glaudžius ryšius su nacionalinėmis centrinėmis įstaigomis, tarpvalstybinio šeimos taikinimo tarpininkų organizacijomis, advokatais, kurių specializacija – vaikų grobimo atvejai, NVO ir kitais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais Europoje ir už jos ribų. Prireikus suteiksime informacijos apie esamas priemones, kurios gali padėti ištaisyti padėtį. Kadangi koordinatoriaus pagalba nėra teisinė konsultacija, suteikta informacija tik papildo profesionalias Jūsų teisininkų teikiamas teisines paslaugas, bet jų nepakeičia.

Taikinamasis tarpininkavimas – teismams alternatyvi priemonė, taikytina vaikų grobimo atvejais, esant ginčams dėl globos ir galimybės bendrauti su vaiku

Galime paaiškinti, kaip veikia taikinamasis tarpininkavimas, ir, jei tikslinga, skatiname Jus apsvarstyti šią galimybę.

Taikinamasis tarpininkavimas gali būti labai veiksmingas būdas išspręsti šeimos konfliktą vaiko grobimo atveju, nes procesui vadovauja nešališki ir patyrę tarptautinio taikinimo tarpininkai, gerai išmanantys tokių bylų sudėtingumą.

Taikinamasis tarpininkavimas gali padėti Jums bendrauti su savo ankstesniu partneriu saugioje ir neutralioje aplinkoje svarstant su vaiku susijusius klausimus ir rasti savanorišką, ilgalaikį ir į vaiką orientuotą sprendimą, kuris būtų priimtinas abiem tėvams, visų pirma paisant vaiko interesų. Tai gali taip pat padėti išvengti ilgo ir brangiai kainuojančio teismo proceso.

Norėdami sužinoti daugiau apie taikinamąjį tarpininkavimą, parašykite mums laišką į e. pašto dėžutę arba susisiekite su mūsų biuru, kad galėtume kartu aptarti šį klausimą. Padėsime susisiekti su Jūsų šalyje dirbančiais taikinimo tarpininkais, specialiai apmokytais spręsti tarpvalstybinius šeimos ginčus, ypač vaikų grobimo atvejais.

Profesionalios teisinės konsultacijos svarba

Grąžinimo procedūros yra sudėtingos, todėl raginame konsultuotis su teisininkais, kurie specializuojasi teisinių procedūrų, taikomų tėvų vykdomo vaikų grobimo atvejais, srityje ir turi atitinkamos patirties. Neretai šioje srityje dirbančių teisininkų sąrašus turi centrinės įstaigos. Taip pat nukreipsime Jus į ES valstybėse narėse veikiančius tėvų vykdomo vaikų grobimo srityje besispecializuojančių teisininkų tinklus.

Jeigu Jūsų vaikas buvo pagrobtas ir išvežtas į šalį, kuri nepasirašė Hagos konvencijos, galime suteikti informacijos apie vietos lygmens veiksmus.

 • Sarah-Cecilie FINKELSTEIN WATERS 

  "Mieli tėvai,
  vaiko grobimas yra labai drastiška priemonė ir nesvarbu, kokios yra aplinkybės, ar jis yra pagrįstas, ar ne. Tokiu būdu vaiku sakote, kad jis turi atmesti, žvelgti su panieka ar gailesčiu į dalį savęs, 50 proc. savo DNR, į savo paveldą ir šeimą. Tokią gniuždančią žinią sunku įsisavinti. Vaikas gali pradėti savęs nekęsti, jausti kaltę ir būti sutrikęs, o tai turės ilgalaikių pasekmių ir visam laikui turės įtakos vaiko ryšiui su pačiu savimi ir kitais. Elkitės išmintingai, itin atsargiai bei apdairiai. Jūsų vaikas ateityje bus Jums už tai dėkingas.
  Pagarbiai,"

  Žiūrėkite Sarah-Cecilie‘s, kurią tėvas pagrobė, kai ji buvo dar visai maža, istoriją: 
    

Teisės aktai: tėvų vykdomas vaikų grobimas

1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų taikoma 98 pasaulio valstybėse. Konvencijos tikslas – užtikrinti, kad neteisėtai į bet kurią šalį išvežti ar joje laikomi vaikai būtų greitai grąžinti ir kad globos teisių ir teisių bendrauti su vaiku būtų paisoma abiejose šalyse.

Tarybos reglamentas (EB) 2201/2003 (Reglamentas „Briuselis IIa“) taikomas Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Taigi ES valstybėse narėse, išskyrus Daniją, šalia Hagos konvencijos nuostatų taikomos ir ES teisės normos.

2015 m. Europos Parlamentas paskelbė tyrimą apie tarptautinį tėvų vykdomą vaikų grobimą Europos Sąjungoje (angl. Study on cross-border parental child abduction in the European Union).

Europos Komisija taip pat turi specialią interneto svetainę, skirtą tėvų vykdomo vaikų grobimo klausimams.

Contact: