European elections     
 

EP rinkimai 

2019 m. gegužės 26 d. 

Per ateinančius Europos Parlamento rinkimus, kurie vyks 2019 m. gegužės 23–26 d., visi suaugę ES piliečiai turės galimybę nuspręsti, kas jiems atstovaus Europos Parlamente. Balsuokite ir padėkite formuoti Europos ateitį!

Pastarieji 2014-ųjų Europos Parlamento rinkimai buvo didžiausi istorijoje vienu metu vykę tarptautiniai rinkimai. Šį kartą jūsų balsas lems dar daugiau. Balsuodami padėtumėte nuspręsti, kokia Europa bus ateinančiais metais.

2019-ųjų gegužės Europos Parlamento rinkimai tiesiogiai paveiks jūsų gyvenimą. Jie nulems, ką ateinančiais metais darys Europa, kad išspręstų jums rūpimus darbo, verslo, saugumo, migracijos ir klimato kaitos klausimus.

Europa yra mūsų visų, todėl šiuos sprendimus turėtume priimti kartu. Taigi svarbu, kad balsuotumėte ne tik jūs, bet ir jūsų šeima, draugai, kaimynai bei kolegos. Kai balsuoja visi, tai ir laimi visi.

Balsavimas

Nors kai kurios su rinkimais susijusios taisyklės yra bendros, tam tikri aspektai – pavyzdžiui, tai, ar galima balsuoti paštu arba iš užsienio – gali skirtis priklausomai nuo šalies.

Konkreti informacija apie kandidatus ir jūsų balsavimo vietą bus skelbiama laipsniškai. Naujausią informaciją galite gauti kreipęsi į savo šalies rinkimų tarnybą.

Jei gyvenate kitoje ES šalyje, turėtumėte turėti galimybę už savo EP narį balsuoti joje. Jei jūsų kilmės šalis leidžia balsuoti iš užsienio, gali būti, kad turite galimybę balsuoti ir iš ten. Norint apie tai sužinoti, reikia kreiptis į savo šalies ambasadą. Suprantama, balsuoti galima tik vieną kartą. Taigi arba balsuojate savo kilmės šalyje, arba šalyje, kurioje gyvenate, tačiau ne abiejose.

Turime pakeisti Europą, kad ji taptų efektyvesnė, reaguotų į tai, kas rūpi piliečiams, ir remtųsi tuo, ką jau esame pasiekę.

Parlamento Pirmininkas Antonio Tajani

     

Dar vienas žingsnis į priekį

Balsavimas nėra viskas, ką galima padaryti. Jūs galite svariai prisidėti paskatindami daugiau žmonių balsuoti ir nulemti, kurią kryptimi žengs ES.

Užsiregistruokite ir įsitraukite į demokratijos rėmimo veiklą .

     

Europos Parlamento rinkimai

Sužinokite, kaip vyksta rinkimai į Europos Parlamentą ir kaip balsuoti  kiekvienoje ES valstybėje ar iš užsienio

     

Mūsų informacija spaudai

Jeigu esate žurnalistas ir rašote rinkimų tema, viską, ko reikia, rasite pasidomėję mūsų informacija spaudai .

     

Kodėl turėtumėte balsuoti Europos Parlamento rinkimuose?

Per keletą pastarųjų metų Europos Parlamentas nemažai atliko, kad jūsų gyvenimas įvairiais požiūriais taptų geresnis. Kitą kadenciją darbą reikės tęsti. Pasidomėkite šia apžvalga , o priežastis, kurios, jūsų manymu, yra svarbiausios, aptarkite su draugais.

ES veikla apima daugybę sričių – pradedant prekybos skatinimu ir baigiant vartotojų apsauga bei mokslinių tyrimų rėmimu. Ši veikla keičia jūsų miestą ir regioną. Sužinokite, kuo ES buvo naudinga jums .

Kaip man atstovauja EP nariai?

Europos Parlamento rinkimų tikslas – išsirinkti, kas jums atstovaus Europos Parlamente ir gins jūsų interesus. EP nariai ne tik sprendžia dėl to, kokie bus naujieji teisės aktai, bet ir balsuoja dėl naujų prekybos susitarimų, kontroliuoja ES institucijas ir tai, kaip leidžiami mokesčių pinigai, bei inicijuoja tyrimus konkrečiais klausimais.

Europos Parlamento rinkimai išsamiai

Kas penkerius metus ES piliečiai renka savo atstovus Europos Parlamente – tiesiogiai renkamoje institucijoje, kuri gina jų interesus priimant sprendimus ES. Skirtingose ES valstybėse narėse balsuojama skirtingai, tačiau esama ir bendrų dalykų. Čia trumpai apžvelgsime, kaip išrenkami Europos Parlamento (EP) nariai.

Kiek EP narių išrenkama kiekvienoje valstybėje narėje?

Vietų paskirstymo tvarka yra apibrėžta Europos Sąjungos sutartyse. Atsižvelgiama į kiekvienos šalies gyventojų skaičių, taigi mažesnės šalys gauna kiek daugiau vietų nei tuo atveju, jei būtų griežtai laikomasi proporcingumo principo. Šiuo metu EP narių skaičius svyruoja nuo šešių Maltoje, Liuksemburge ir Kipre iki devyniasdešimt šešių Vokietijoje.

Rinkimų sistema

Remiantis taisyklėmis, renkant EP narius turėtų būti laikomasi tam tikro proporcingo atstovavimo principo. Pagal šią sistemą užtikrinama, kad, partijai surinkus 20 proc. balsų, ji laimi ir apie 20 proc. vietų, dėl kurių varžomasi, taigi galimybę deleguoti savo atstovus į Europos Parlamentą turi ir didesnės, ir mažesnės politinės partijos.

Tačiau dėl daugybės kitų svarbių balsavimo procedūros aspektų šalys sprendžia savo nuožiūra. Pavyzdžiui, vienos savo teritoriją suskirsto į keletą regioninių rinkimų apygardų, o kitose veikia viena rinkimų apygarda.

Balsavimo dienos

ES šalių balsavimo tradicijos skiriasi, tad kiekviena gali apsispręsti dėl konkrečios rinkimų dienos, tačiau ji turi patekti į keturių dienų laikotarpį nuo ketvirtadienio (tądien paprastai balsuojama Nyderlanduose) iki sekmadienio (kai balsuoja dauguma šalių).

Kas varžosi rinkimuose?

Rinkimuose varžosi nacionalinės politinės partijos, tačiau dauguma išrinktų EP narių renkasi narystę vienoje iš tarptautinių frakcijų. Didžioji dalis nacionalinių partijų priklauso kuriai nors Europos masto politinei partijai (išsamesnė informacija pateikiama toliau), taigi vienas iš svarbiausių klausimų rinkimų naktį yra tai, kuri iš šių Europos politinių grupių bus įtakingesnė per ateinančią kadenciją.

Žodis skiriant Komisijos vadovą

Per 2014 m. rinkimus pagrindinės Europos politinės partijos pirmą kartą nominavo savo kandidatus į Europos Komisijos – ES vykdomosios institucijos – pirmininko pareigas. Pritarus naujam išrinktajam Parlamentui, Komisijos pirmininku buvo paskirtas daugiausia balsų surinkusios partijos (Europos liaudies partijos) kandidatas.

Taigi balsuodami Europos Parlamento rinkimuose piliečiai sprendė ne tik dėl to, kas bus atsakingas už ES politikos siūlymą ir jos vykdymą.

Europos politinės partijos savo pagrindinius kandidatus turėtų pasiūlyti ir per 2019-ųjų rinkimus.

Europos politinės partijos

Europos lygmens politinei partijai priklauso nacionalinės partijos ir asmenys. Jai atstovaujama ne vienoje valstybėje narėje. Europos Parlamento rinkimuose varžosi nacionalinės partijos, tačiau jos dažnai siejamos su kuria nors iš Europos politinių partijų, o po rinkimų nacionalinių partijų atstovai jungiasi prie frakcijų Europos Parlamente, telkiančių jų politinei šeimai priklausančių panašių pažiūrų partijų atstovus.