Europos Parlamento rinkimai – jūsų galimybė pareikšti nuomonę 

Ateinantys Europos Parlamento rinkimai 2024 m. birželio 6-9 d. suteikia jums galimybę balsuoti ir padėti nuspręsti, kuria kryptimi eis Europa.

Balsuodami Europos Parlamento rinkimuose įgyvendinate savo demokratinę teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl Europos ateities, taip pat suteikiate Parlamentui teisėtumą, reikalingą jo pareigoms atlikti.

Apsilankykite Europos Parlamento rinkimų interneto svetainėje, kur rasite daugiau informacijos apie rinkimų eigą ir užsiregistruokite, kad gautumėte priminimus apie balsavimą.

Kodėl Europos Parlamento rinkimai yra svarbūs

Europos Parlamento rinkimų tikslas – išsirinkti, kas jums atstovaus Europos Parlamente ir gins jūsų interesus Europos Sąjungoje. Europos Parlamento nariai ne tik sprendžia dėl to, kokie bus naujieji teisės aktai, bet ir balsuoja dėl naujų prekybos susitarimų, kontroliuoja kitas ES institucijas ir tai, ar tinkamai panaudojamos ES lėšos, taip pat inicijuoja tyrimus konkrečiais klausimais. Sužinokite apie Europos Parlamento narius, kurie šiuo metu atstovauja jūsų šaliai.

Balsuodami Europos Parlamento rinkimuose jūs naudojatės savo demokratine teise dalyvauti priimant sprendimus dėl Europos ateities ir užtikrinate Parlamentui reikalingą demokratinį teisėtumą, kad jis galėtų vykdyti savo funkcijas.

Kas penkerius metus vykstantys Parlamento rinkimai yra didžiausi tarpvalstybiniai rinkimai pasaulyje. Po rinkimų Parlamentas balsuoja ir išrenka naują Europos Komisijos, kuri yra ES vykdomoji institucija, vadovą. Jis taip pat turi pritarti visos sudėties Komisijai.

Per paskutinius rinkimus, vykusius 2019 m. gegužę, rinkėjų aktyvumas gerokai padidėjo – jo vidurkis Europos Sąjungoje buvo didesnis nei 50 proc. Parlamentas organizavo nešališką informacinę kampaniją, ragindamas žmones balsuoti. Vykdant kampaniją susikūrė bendruomenė Esamekartu.eu (Together.EU), kurios tikslas – skatinti aktyvų dalyvavimą demokratiniame Europos procese.

Esamekartu.eu bendruomenė dabar pasiryžusi įkvėpti kiek galima daugiau žmonių balsuoti 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose. Prisijunk!

Kaip vyksta balsavimas?

Nors kai kurios su rinkimais susijusios taisyklės yra bendros, tam tikri aspektai – pavyzdžiui, tai, ar galima balsuoti paštu arba iš užsienio – gali skirtis priklausomai nuo šalies.

Rinkimų dienos taip pat gali skirtis. Paprastai rinkimai pradedami ketvirtadienį (šią dieną paprastai balsuojama Nyderlanduose) ir baigiami sekmadienį (tuomet balsuoja dauguma šalių).

Kiekvienoje šalyje išrinktų narių skaičius priklauso nuo gyventojų skaičiaus, tačiau mažesnės šalys gauna kiek daugiau vietų nei tuo atveju, jei būtų griežtai laikomasi proporcingumo principo. Šiuo metu Parlamento narių skaičius svyruoja nuo šešių Maltoje, Liuksemburge ir Kipre iki devyniasdešimt šešių Vokietijoje.

Rinkimuose varžosi nacionalinės politinės partijos, tačiau dauguma išrinktųjų Parlamento narių nusprendžia prisijungti prie iš įvairių valstybių atstovų sudarytų frakcijų. Didžioji dalis nacionalinių partijų priklauso kuriai nors Europos masto politinei partijai.

Sužinokite daugiau apie rinkimų taisykles kiekvienoje ES šalyje.