Europos Parlamento rinkimai – jūsų galimybė pareikšti nuomonę 

Europos Parlamento rinkimai suteikia jums galimybę balsuoti ir padėti nuspręsti, kuria kryptimi eis Europa.

Balsuodami Europos Parlamento rinkimuose įgyvendinate savo demokratinę teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl Europos ateities, taip pat suteikiate Parlamentui teisėtumą, reikalingą jo pareigoms atlikti.

Kodėl Europos Parlamento rinkimai yra svarbūs

Europos Parlamento rinkimų tikslas – išsirinkti, kas jums atstovaus Europos Parlamente ir gins jūsų interesus Europos Sąjungoje. Europos Parlamento nariai ne tik sprendžia dėl to, kokie bus naujieji teisės aktai, bet ir balsuoja dėl naujų prekybos susitarimų, kontroliuoja kitas ES institucijas ir tai, ar tinkamai panaudojamos ES lėšos, taip pat inicijuoja tyrimus konkrečiais klausimais. Sužinokite apie Europos Parlamento narius, kurie šiuo metu atstovauja jūsų šaliai.

Balsuodami Europos Parlamento rinkimuose jūs naudojatės savo demokratine teise dalyvauti priimant sprendimus dėl Europos ateities ir užtikrinate Parlamentui reikalingą demokratinį teisėtumą, kad jis galėtų vykdyti savo funkcijas.

Kas penkerius metus vykstantys Parlamento rinkimai yra didžiausi tarpvalstybiniai rinkimai pasaulyje. Po rinkimų Parlamentas balsuoja ir išrenka naują Europos Komisijos, kuri yra ES vykdomoji institucija, vadovą. Jis taip pat turi pritarti visos sudėties Komisijai.

Paskutiniai rinkimai vyko 2024 m.birželį – sužinokite jų rezultatus. Parlamentas organizavo nešališką informacinę kampaniją, ragindamas žmones balsuoti rinkimuose. Piliečiai taip pat įsitraukė įesamekartu.eu bendruomenę – Parlamento iniciatyvą, kurios tikslas yra skatinti aktyvų dalyvavimą demokratiniame Europos procese.

Esamekartu.eu bendruomenė dabar pasiryžusi įkvėpti kiek galima daugiau žmonių balsuoti 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose. Prisijunkite prie bendruomenės!

Kaip vyksta balsavimas?

Nors kai kurios su rinkimais susijusios taisyklės yra bendros, tam tikri aspektai – pavyzdžiui, tai, ar galima balsuoti paštu arba iš užsienio – gali skirtis priklausomai nuo šalies.

Rinkimų dienos taip pat gali skirtis. Paprastai rinkimai pradedami ketvirtadienį (šią dieną paprastai balsuojama Nyderlanduose) ir baigiami sekmadienį (tuomet balsuoja dauguma šalių).

Kiekvienoje šalyje išrinktų narių skaičius priklauso nuo gyventojų skaičiaus, tačiau mažesnės šalys gauna kiek daugiau vietų nei tuo atveju, jei būtų griežtai laikomasi proporcingumo principo. Šiuo metu Parlamento narių skaičius svyruoja nuo šešių Maltoje, Liuksemburge ir Kipre iki devyniasdešimt šešių Vokietijoje.

Rinkimuose varžosi nacionalinės politinės partijos, tačiau dauguma išrinktųjų Parlamento narių nusprendžia prisijungti prie iš įvairių valstybių atstovų sudarytų frakcijų. Didžioji dalis nacionalinių partijų priklauso kuriai nors Europos masto politinei partijai.

Apsilankykite Europos Parlamento rinkimų interneto svetainėje, kur rasite daugiau informacijos apie rinkimų eigą.