Piliečių nuomonės apie Parlamentą ir ES 

Europos piliečiai vis palankiau vertina Europos Sąjungą. Daugėja manančiųjų, kad jų nuomonė ES svarbi ir kad narystė Europos Sąjungoje jų šaliai naudinga. Europos Parlamento apklausoje „Parlametras“ 2017“ atidžiai analizuojama piliečių nuomonė apie narystę ES bei jų požiūris į Europos Parlamentą, jo prioritetus, veiklą ir siekius.

Atsinaujinus diskusijai apie Europos ateitį, 47 proc. Europos piliečių mano, kad jų nuomonė ES svarbi. Tai geriausias rezultatas nuo 2009 m. Europos Parlamento rinkimų.

Aiški dauguma europiečių toliau remia savo šalies narystę ES. 57 proc. respondentų – beveik tiek pat, kiek iki krizės – savo šalies narystę ES vertina gerai. Dauguma respondentų visose valstybėse narėse teigia, kad narystė ES jų šaliai davė naudos. Pagaliau vis daugiau piliečių (31 proc., t. y. 6 proc. punktais daugiau negu kovo mėn.) laikosi nuomonės, kad reikalai ES klostosi teisinga linkme.

Viešoji nuomonė apie Europos Parlamentą irgi pagerėjo. Šiuo metu Europos Parlamentą teigiamai vertina 33 proc. visų piliečių (8 proc. punktais daugiau), o 42 proc. respondentų toliau laikosi neutralios nuomonės apie jį.

Antra, „Parlametras“ 2017“ įvardija sritis, kuriose europiečiai tikisi ES apsaugos. Pagrindinė grėsmė, nuo kurios europiečiai tikisi būti saugomi ES, yra terorizmas: ją mini 58 proc. apklaustųjų. Ekonominis nesaugumas, su kuriuo susidūrė nemažai europiečių, lemia tai, kad įvardijamos tokios problemos, kaip nedarbas (43 proc.) bei skurdas ir atskirtis (42 proc.). Aukštą vietą piliečių darbotvarkėje išlaikė apsauga nuo nevaldomos migracijos (vidutiniškai 35 proc.).

Tuomet apklausoje vertinami pagrindiniai laimėjimai, kuriuos, piliečių nuomone, ES turėtų apsaugoti jų labui. Viena, tai būtų pagrindinės teisės (44 proc.) ir laisvė keliauti, dirbti bei mokytis visoje ES (36 proc.). Kita, tai būtų ekonominiai laimėjimai, o būtent darbo teisės (34 proc.), deramos pensijos (34 proc.) ir ekonominė gerovė (33 proc.). Šie rezultatai atitinkamai atspindi vertybes, kurias, europiečių manymu, pirmiausia turėtų ginti Europos Parlamentas: tai žmogaus teisių apsauga, žodžio laisvė ir lyčių lygybė.

Pagaliau „Parlametras“ 2017“ parodo, kokios konkrečios politikos europiečiai tikisi iš Europos Parlamento. Atsižvelgdami į anksčiau įvardytas grėsmes, europiečiai daugiausia palaiko veiksmus, kuriais sprendžiami skurdo ir atskirties klausimai, kovojama su terorizmu ir jaunimo nedarbu.

Šios apklausos duomenys buvo renkami nuo 2017 m. rugsėjo 23 d. iki spalio 2 d. Visose 28-iose valstybėse narėse buvo tiesiogiai apklaustas 27 881 ne jaunesnis kaip 15 metų amžiaus europietis.