Europos ombudsmenas 

Jei esate nepatenkintas tuo, kaip ES institucijos su Jumis elgiasi, Jums galėtų padėti Europos ombudsmenas.

Jis tiria skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, įskaitant Europos Komisiją, ES Tarybą, Europos Parlamentą, Regionų komitetą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir visas ES agentūras. Tik Teisingumo Teismas, pirmosios instancijos teismas ir Tarnautojų teismas, atlikdami savo funkcijas, nepriklauso jo jurisdikcijai. Ombudsmenas paprastai tyrimus atlieka gavęs skundą, tačiau gali juos pradėti savo iniciatyva.

Europos ombudsmeno biurai yra Europos Parlamento pastatuose Strasbūre.

Contact: