Globa 

Renginių globojimas – tai būdas Europos Parlamentui susieti savo vardą su renginiu suteikiant moralinę paramą. Parlamentas kiekvienais metais globoja ribotą skaičių renginių.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Globa – tai Europos Parlamento moralinė, nemateriali parama pasirinktiems kokybiškiems pelno nesiekiantiems renginiams, aiškiai susijusiems su Europa. [...]

« [...] Europos Parlamentas – vienintelė piliečių tiesiogiai renkama ES institucija. Lisabonos sutartyje pažymima, kad Europos Parlamentas tiesiogiai atstovauja ES piliečiams. Europos Parlamento globa – vertinga priemonė Europos Parlamentui ir ES piliečiams suartinti ir šiam tvirtam ryšiui puoselėti.»

David Maria SASSOLI - Europos Parlamento Pirmininkas

Pirmininkas sprendžia, ar Parlamentas globos renginį.

Ką gali globoti Europos Parlamentas?

Gali būti globojami renginiai (konferencijos, diskusijos, seminarai, vasaros mokyklos, premijų teikimas, konkursai, festivaliai ir pan.), kurie, be kitų sąlygų, atitinka šias sąlygas:

 • turi aiškią europinę dimensiją;
 • jų data ir vieta patvirtintos;
 • yra ribotos trukmės;
 • jais nesiekiama pelno.

Ypatingas dėmesys kreipiamas į tai, kokiu mastu renginys pabrėžia Europos Parlamento arba Europos Sąjungos vaidmenį ir indėlį konkrečioje srityje.

Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo organizuojamiems ar jam skirtiems renginiams arba su socialiai pažeidžiamų asmenų grupėmis susijusiems renginiams.

Jei Parlamentas globoja renginį, Parlamentui nenustatomi jokie finansiniai įsipareigojimai, globojimas taip pat nesuteikia teisės naudotis Europos Parlamento patalpomis.

Daugiau informacijos apie Europos Parlamento teikiamo globojimo sąlygas rasite toliau pateiktose taisyklėse.

Kaip pateikti prašymą? 

Terminai

Prašymą reikėtų pateikti ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki renginio pradžios.

Atsakymas į Jūsų prašymą bus atsiųstas paštu arba elektroniniu laišku.

Susisiekti galite internetu, užpildę elektroninę prašymo formą

Prašymai globoti renginį teikiami Europos Parlamento pirmininkui:

Paštu ar e. paštu

Prašymą reikėtų pateikti ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki renginio pradžios.

Paštu:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

E. paštu:

president@ep.europa.eu

Visuose prašymuose turi būti pateikta ši informacija:

 • išsamus renginio aprašymas;
 • išsami programa su patvirtintomis datomis;
 • kita, prašymo teikėjo nuomone, svarbi informacija.


  Prašymai globoti renginį gali būti pateikti viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

  Ką daryti, kai Parlamentas sutinka globoti renginį?

  Kai Parlamentas sutinka globoti renginį, apie tai turi būti aiškiai paskelbiama informacijoje apie atitinkamą renginį ir to renginio reklamoje įrašant tokį sakinį: „renginį globoja Europos Parlamentas“ ir pateikiant Parlamento logotipą. Informacinėje medžiagoje apie renginius, kuriuos Parlamentas sutinka globoti ir kurie vyksta likus mažiau nei 12 mėnesių iki Europos Parlamento rinkimų, pateikiama nuoroda į Europos Parlamento rinkimus ir nurodoma jų data. Šioje medžiagoje pateikiami atitinkami vaizdiniai elementai laikantis Parlamento grafinio apipavidalinimo vadovo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pranešimuose ir internete pateikiamoje informacijoje apie renginį būtina aiškiai nurodyti, kad Parlamentas – tai institucinis partneris, kuris potencialius paramos teikėjus remia morališkai. Europos Parlamento logotipą leidžiama naudoti remiantis toliau pateiktomis sąlygomis.

  Contact: 

   Eurobarometer banner    
    

   Europos Parlamento biurai valstybėse narėse

   Europos Parlamentas kiekvienoje valstybėje narėje turi ryšių palaikymo biurą. Šių biurų vaidmuo – didinti informuotumą apie Europos Parlamentą ir Europos Sąjungą ir raginti žmones balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

   Skaidrumo registras

   Europos Parlamentas rekomenduoja visoms organizacijoms, dalyvaujančioms veikloje, kuriai taikomasTarpinstitucinis susitarimas dėl skaidrumo registro registruotis Skaidrumo registre.