Apdovanojimai 

Europos Parlamentas ne tik priima teisės aktus. Jis taip pat nori skatinti gerus darbus. Kasmet Europos Parlamentas skiria premijas, pripažindamas asmenis, pasižymėjusius žmogaus teisių, kino, jaunimo projektų ir pilietiškumo srityse. Tai galimybė atkreipti dėmesį į tuos asmenis ir organizacijas, kurie deda daug pastangų, kad mūsų pasaulis būtų šiek tiek geresnis, ir skatina kitus sekti jų pavyzdžiu.

 • Europos piliečio apdovanojimas už išskirtinius laimėjimus. 

  Kasmet Europos Parlamentas skiria Europos piliečio apdovanojimą. Jis skiriamas už išskirtinius laimėjimus šiose srityse:

  • projektams, kuriais skatinamas didesnis valstybių narių piliečių tarpusavio supratimas ir glaudesnė integracija ar sudaromos sąlygos tarpvalstybiniam ar tarptautiniam bendradarbiavimui Europos Sąjungoje;
  • projektams, kurie apima ilgalaikį tarpvalstybinį ar tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, kuriuo stiprinama Europos dvasia;
  • įgyvendinant projektus, susijusius su einamaisiais Europos metais (jei taikoma);
  • projektams, konkrečiai susijusiems su vertybėmis, įtvirtintomis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

  Piliečiai, piliečių grupės, asociacijos ar organizacijos gali teikti paraiškas Europos piliečio apdovanojimui už savo įgyvendintus projektus gauti arba jam nominuoti kitus piliečius, piliečių grupes, asociacijas ar organizacijas.

  Teisę teikti kandidatūras turi Europos Parlamento nariai, kurių kiekvienas gali iškelti po vieną kandidatūrą per metus.

  Norėdami pateikti savo kandidatūrą arba nominuoti kitą žmogų spauskite čia.

  Paraiškų pateikimo arba kandidatų siūlymo terminas pratęstas iki 2021 m. balandžio 29 d.! (23:59 val. Briuselio laiku).


  Lai iegūtu vairāk informācijas:

    
 • A. Sacharovo premija už minties laisvę 

  A. Sacharovo premija skiriama už išskirtinius nuopelnus vienoje iš šių sričių:

  • žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač žodžio laisvės,
  • apsauga
  • mažumų teisių apsauga, tarptautinės teisės nuostatų laikymasis
  • demokratijos raida ir teisinės valstybės principo įgyvendinimas
     
  • Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija – visiems motyvuotiems jauniems europiečiams 

   Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos tikslas – ugdyti jaunimo sąmoningumą Europos klausimais ir skatinti jo dalyvavimą Europos integracijos projektuose. Šia premija apdovanojami jaunimo vykdomi projektai, kuriais ugdomas tarpusavio supratimas, skatinama puoselėti bendrą Europos tapatybės jausmą, praktiškai parodoma, kaip europiečiai gyvena kartu kaip viena bendruomenė.

   Kasmet Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas kartu už geriausią projektą įteikia 7500 eurų vertės premiją, už antrą vietą užėmusį projektą – 5000 eurų, už trečią – 2500 eurų premiją. Premiją gavę trys galutiniai laureatai lankosi Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre). Visų 27 atrinktų nacionalinių projektų atstovai kviečiami į keturių dienų kelionę į Acheną (Vokietija).

   Premijas už tris geriausius projektus įteiks Europos Parlamento Pirmininkas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovas.

     
  • LUX kino apdovanojimas kultūrai ir europinei tapatybei remti 

   LUX apdovanojimas, į dėmesio centrą iškeldamas filmus, kuriuose gvildenami esminiai Europos viešųjų diskusijų klausimai, tiesia tiltus visoje Europoje. Atrinkti filmai padeda geriau suprasti kai kurias svarbiausias šiandienos socialines ir politines aktualijas bei atspindi Europos kino grožį ir įvairovę.

   Nuo 2020-ųjų LUX kino apdovanojimas tampa LUX (Europos publikos) kino apdovanojimu. Naujuoju apdovanojimu siekiama stiprinti politikos ir piliečių ryšius ir tai daryti ne tik pakviečiant Europos žiūrovus aktyviai balsuoti už labiausiai patikusį filmą, bet ir skatinant juos įsitraukti į diskusijas apie Europą bei emociškai „išgyventi Europą“ žiūrint Europoje sukurtus įkvepiančius filmus.