Apdovanojimai 

Europos Parlamentas ne tik priima teisės aktus. Jis taip pat nori skatinti gerus darbus. Kasmet Europos Parlamentas skiria premijas, pripažindamas asmenis, pasižymėjusius žmogaus teisių, kino, jaunimo projektų ir pilietiškumo srityse. Tai galimybė atkreipti dėmesį į tuos asmenis ir organizacijas, kurie deda daug pastangų, kad mūsų pasaulis būtų šiek tiek geresnis, ir skatina kitus sekti jų pavyzdžiu.

 • 2023 m. Europos piliečio apdovanojimas: susipažinkite su nugalėtojais! 

  2023 m. birželio 28 d. Europos piliečio apdovanojimo kanceliarija atrinko šių metų Europos piliečio apdovanojimą laimėjusius projektus.

  Šiuo apdovanojimu įvertinamos iniciatyvos, kuriomis prisidedama prie Europos bendradarbiavimo ir bendrų vertybių puoselėjimo. Šiais metais pateikta 216 kandidatūrų įvairiausiomis temomis, tarp kurių: skulptūrų parko apie žmogaus teises sukūrimas mokyklos erdvėje, ES dainų knygos parengimas bei solidarumo iniciatyvos, kurią sumanė savanorių grupė, nenuilstamai padėjusi nuo pražūtingų potvynių nukentėjusiems piliečiams, įgyvendinimas, ir daugybė kitų.

  Apdovanojimas, kurį kasmet skiria Europos Parlamentas, atitenka asmenims arba organizacijoms, kurios skatina:

  • žmonių savitarpio supratimą ir glaudesnę integraciją ES,
  • tarpvalstybinį bendradarbiavimą, grindžiamą tvirtesne europine dvasia,
  • ES vertybes ir pagrindines teises.

  Atskiri piliečiai, grupės, asociacijos ar organizacijos gali pateikti savo arba nominuoti kitą projektą Europos piliečio apdovanojimui gauti. Nominuoti projektą gali ir Europos Parlamento nariai.

  Laureatų sąrašas pateikiamas toliau.

  Išsamesnė informacija teikiama adresu CitizensPrize@ep.europa.eu.


  Lai iegūtu vairāk informācijas:

    
 • Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija – visiems motyvuotiems jauniems europiečiams 

  Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija skiriama jaunų žmoniasmenų vykdomiems projektams, kuriais skatinamas tarpusavio supratimas Europos ir tarptautiniu mastu. Teikiant premiją atkreipiamas dėmesys į kasdienį visos Europos jaunų Europos žmonių darbą stiprinant Europos demokratiją ir remiamas jų aktyvus dalyvavimas kuriant Europos ateitį.

  Kasmet Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas kartu už geriausią projektą įteikia 7500 eurų vertės premiją, už antrą vietą užėmusį projektą – 5000 eurų, už trečią – 2500 eurų premiją. Premiją gavę trys galutiniai laureatai lankosi Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre). Visų 27 atrinktų nacionalinių projektų atstovai kviečiami į keturių dienų kelionę į Acheną (Vokietija).

  Esi 16–30 metų amžiaus, gyveni ES ir dirbi prie projekto, kuris padeda keisti Europą? Tuomet gali tapti Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatu!


    
 • A. Sacharovo premija už minties laisvę 

  A. Sacharovo premija skiriama už išskirtinius nuopelnus vienoje iš šių sričių:

  • žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač žodžio laisvės,
  • apsauga
  • mažumų teisių apsauga, tarptautinės teisės nuostatų laikymasis
  • demokratijos raida ir teisinės valstybės principo įgyvendinimas
     
  • LUX publikos kino apdovanojimas remia kultūrą ir suartina europiečius 

   Europos Parlamento LUX kino apdovanojimas nuo 2007 m. tiesia tiltus visoje Europoje, rampos šviesą nukreipdamas į filmus, kuriuose keliami aktualiausi Europos viešųjų diskusijų klausimai.

   2020 m. rugsėjį LUX kino apdovanojimas tapo LUX publikos kino apdovanojimu. Tai bendra Europos Parlamento ir „European Film Academy“ iniciatyva, kurios partneriai yra Europos Komisija ir tinklas „Europa Cinemas“.

   Naujuoju apdovanojimu siekiama stiprinti ryšius tarp piliečių ir jų politinių atstovų: Europos žiūrovai kviečiami tapti didžiausia Europoje filmų vertinimo komisija ir balsuoti už labiausiai patikusius filmus. Be to, siekiama, kad žiūrovai apsilankytų kino teatre, pamatytų Europoje sukurtus filmus, kurie nepalieka abejingų, ir noriai dalyvautų diskusijose apie Europą. Atrenkant filmus siekiama padėti geriau suprasti kai kuriuos Europos socialinius, politinius ir istorinius klausimus, nekalbant apie tai, kad šie filmai yra Europos kino grožio ir įvairovės atspindys.

   Nugalėtoją kartu renka visuomenė ir Europos Parlamento nariai (vieni ir kiti skiria po 50 proc. balsų).

   Išsamesnė informacija apie šiuo metu vykstantį konkursą pateikiama adresu luxaward.eu.