Apdovanojimai 

Europos Parlamentas ne tik priima teisės aktus. Jis taip pat nori skatinti gerus darbus. Kasmet Europos Parlamentas skiria premijas, pripažindamas asmenis, pasižymėjusius žmogaus teisių, kino, jaunimo projektų ir pilietiškumo srityse. Tai galimybė atkreipti dėmesį į tuos asmenis ir organizacijas, kurie deda daug pastangų, kad mūsų pasaulis būtų šiek tiek geresnis, ir skatina kitus sekti jų pavyzdžiu.

 • 2023 m. Europos piliečio apdovanojimas: pateikite arba nominuokite projektą! 

  Europos piliečio apdovanojimą kasmet teikia Europos Parlamentas. Juo įvertinami Europos Sąjungoje įgyvendinami piliečių ir organizacijų projektai, skirti Europos bendradarbiavimui, tarpusavio supratimui ir bendroms Europos vertybėms bei pagrindinėms teisėms puoselėti.

  Ypatingą dėmesį komisija teikia projektams, kuriais atskleidžiamas piliečių savitarpio solidarumas Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

  Todėl viso gyvenimo laimėjimai arba kasdienis organizacijų darbas nelaikomi projektais ir, savo ruožtu, neatitinka reikalavimų.

  Kiekvienas asmuo, grupė, organizacija arba Europos Parlamento narys gali pateikti vieną paraišką. Tai iki 2023 m. kovo 31 d. reikia padaryti registracijos portale.

  Išsamesnė informacija teikiama adresu CitizensPrize@ep.europa.eu.

  Jei norėtumėte pateikti paraišką arba nominuoti projektą, prašom pasinaudoti šia forma.


  Lai iegūtu vairāk informācijas:

    
 • Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija – visiems motyvuotiems jauniems europiečiams 

  Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija skiriama jaunų žmoniasmenų vykdomiems projektams, kuriais skatinamas tarpusavio supratimas Europos ir tarptautiniu mastu. Teikiant premiją atkreipiamas dėmesys į kasdienį visos Europos jaunų Europos žmonių darbą stiprinant Europos demokratiją ir remiamas jų aktyvus dalyvavimas kuriant Europos ateitį.

  Kasmet Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas kartu už geriausią projektą įteikia 7500 eurų vertės premiją, už antrą vietą užėmusį projektą – 5000 eurų, už trečią – 2500 eurų premiją. Premiją gavę trys galutiniai laureatai lankosi Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre). Visų 27 atrinktų nacionalinių projektų atstovai kviečiami į keturių dienų kelionę į Acheną (Vokietija).

  Esi 16–30 metų amžiaus, gyveni ES ir dirbi prie projekto, kuris padeda keisti Europą? Tuomet gali tapti Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatu!


    
 • A. Sacharovo premija už minties laisvę 

  A. Sacharovo premija skiriama už išskirtinius nuopelnus vienoje iš šių sričių:

  • žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač žodžio laisvės,
  • apsauga
  • mažumų teisių apsauga, tarptautinės teisės nuostatų laikymasis
  • demokratijos raida ir teisinės valstybės principo įgyvendinimas
     
  • LUX publikos kino apdovanojimas remia kultūrą ir suartina europiečius 

   Europos Parlamento LUX kino apdovanojimas nuo 2007 m. tiesia tiltus visoje Europoje, rampos šviesą nukreipdamas į filmus, kuriuose keliami aktualiausi Europos viešųjų diskusijų klausimai.

   2020 m. rugsėjį LUX kino apdovanojimas tapo LUX publikos kino apdovanojimu. Tai bendra Europos Parlamento ir „European Film Academy“ iniciatyva, kurios partneriai yra Europos Komisija ir tinklas „Europa Cinemas“.

   Naujuoju apdovanojimu siekiama stiprinti ryšius tarp piliečių ir jų politinių atstovų: Europos žiūrovai kviečiami tapti didžiausia Europoje filmų vertinimo komisija ir balsuoti už labiausiai patikusius filmus. Be to, siekiama, kad žiūrovai apsilankytų kino teatre, pamatytų Europoje sukurtus filmus, kurie nepalieka abejingų, ir noriai dalyvautų diskusijose apie Europą. Atrenkant filmus siekiama padėti geriau suprasti kai kuriuos Europos socialinius, politinius ir istorinius klausimus, nekalbant apie tai, kad šie filmai yra Europos kino grožio ir įvairovės atspindys.

   Nugalėtoją kartu renka visuomenė ir Europos Parlamento nariai (vieni ir kiti skiria po 50 proc. balsų).

   Išsamesnė informacija apie šiuo metu vykstantį konkursą pateikiama adresu luxaward.eu.