Apdovanojimai 

Europos Parlamentas ne tik priima teisės aktus. Jis taip pat nori skatinti gerus darbus. Kasmet Europos Parlamentas skiria premijas, pripažindamas asmenis, pasižymėjusius žmogaus teisių, kino, jaunimo projektų ir pilietiškumo srityse. Tai galimybė atkreipti dėmesį į tuos asmenis ir organizacijas, kurie deda daug pastangų, kad mūsų pasaulis būtų šiek tiek geresnis, ir skatina kitus sekti jų pavyzdžiu.

 • A. Sacharovo premija už minties laisvę 

  A. Sacharovo premija skiriama už išskirtinius nuopelnus vienoje iš šių sričių:

  • žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač žodžio laisvės,
  • apsauga
  • mažumų teisių apsauga, tarptautinės teisės nuostatų laikymasis
  • demokratijos raida ir teisinės valstybės principo įgyvendinimas
     
     
  • Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija – visiems motyvuotiems jauniems europiečiams 

   Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos tikslas – ugdyti jaunimo sąmoningumą Europos klausimais ir skatinti jo dalyvavimą Europos integracijos projektuose. Šia premija apdovanojami jaunimo vykdomi projektai, kuriais ugdomas tarpusavio supratimas, skatinama puoselėti bendrą Europos tapatybės jausmą, praktiškai parodoma, kaip europiečiai gyvena kartu kaip viena bendruomenė.

   Kasmet Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas kartu už geriausią projektą įteikia 5 000 eurų vertės premiją, už antrą vietą užėmusį projektą – 3000 eurų, už trečią – 2000 eurų premiją. Premiją gavę trys galutiniai laureatai lankosi Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre). Visų 28 atrinktų nacionalinių projektų atstovai kviečiami į keturių dienų kelionę į Acheną (Vokietija).

   Premijas už tris geriausius projektus įteiks Europos Parlamento Pirmininkas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovas.

     
     
  • Europos piliečio apdovanojimas. Apdovanojimas už išskirtinius laimėjimus 

   Europos Parlamentas kasmet teikia Europos piliečio apdovanojimus. Šis apdovanojimas skiriamas už išskirtinius nuopelnus tam tikrose srityse.

   Apdovanojama už veiklą arba veiksmus, kuriuos atliko piliečiai, grupės, asociacijos arba organizacijos ir kurie liudija ypatingą atsidavimą skatinant geresnį valstybių narių gyventojų tarpusavio supratimą ir glaudesnę valstybių narių piliečių integraciją; taip pat už sklandesnio tarpvalstybinio ar tarptautinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje užtikrinimą. Gali būti įtraukiama ir piliečių veikla arba veiksmai, apimantys ilgalaikį tarpvalstybinį ar tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, kuriuo stiprinama Europos dvasia. Pirmenybė teikiama projektams, susijusiems su einamaisiais Europos metais.

   Apdovanojama už kasdienę veiklą, konkrečiai susijusią su vertybėmis, išdėstytomis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

   Kiekvienas Europos Parlamento narys turi teisę kasmet pateikti vieną kandidatūrą

     
     
  • LUX kino apdovanojimas kultūrai ir europinei tapatybei remti 

   Nuo 2007 m., teikiant Europos Parlamento LUX kino apdovanojimą, ypatingas dėmesys kasmet skiriamas filmams, kuriuose gvildenamos svarbiausios Europos viešųjų diskusijų temos. Parlamentas mano, kad kinas, kaip kultūrinė žiniasklaidos priemonė, gali būti puikus būdas diskusijoms ir svarstymams apie Europą ir jos ateitį skatinti. Kinas yra populiari, įvairias kartas pritraukianti ir nebrangi pramoga.