Piliečių informavimo skyrius (Ask EP) 

Jei norėtumėte gauti išsamesnės informacijos apie Europos Parlamento veiklą, galias ir struktūrą, galite kreiptis į Piliečių informavimo skyrių („Ask EP“) naudodamiesi toliau pateikiama forma.

Klauskite – atsakysime

Čia rasite keletą naujausių temų, keliančių ypač didelį susirūpinimą piliečiams, kurie raštu kreipiasi į Europos Parlamentą, ir mūsų atitinkamus atsakymus.

 • Ką daro Europos Sąjunga, siekdama apsaugoti oro transporto keleivių teises? 

  Europos Sąjunga (ES) yra priėmusi teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti mūsų teises keliaujant lėktuvu. Europos Parlamentas jau daugelį metų pasisako už aukštesnio lygio apsaugą, taigi, kilus į COVID-19 pandemijai, Europos Komisija ėmėsi veiksmų, siekdama užtikrinti, kad oro transporto keleivių teisės ir toliau būtų apsaugotos.

    
 • Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities 

  Reaguojant į tokius pokyčius, kaip didėjanti skaitmeninės ekonomikos svarba, klimato kaita, migracija bei terorizmas ir Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos (ES), vis dažniau raginama vykdyti ES institucinę reformą ir labiau įtraukti piliečius. Todėl svarstymai dėl ES ateities vyksta ne tik instituciniu lygmeniu, bet ir akademinėje bendruomenėje bei platesniuose politiniuose forumuose.

    
 • Kokį vaidmenį atlieka ir kaip dirba Europos Parlamento komitetai? 

  Europos Parlamento komitetai detaliai išnagrinėja siūlomus ES teisės aktus ir siūlo jų pakeitimus, dėl kurių, savo ruožtu, diskutuoja ir balsuoja Parlamento nariai. Komitetų vaidmuo ES sprendimų priėmimo sistemų ir Europos Parlamento įgaliojimų aspektais yra fundamentalus.

    
 • Kokia yra Europos Parlamento pozicija dėl padėties Sirijoje? 

  Europos Parlamentas dėl padėties Sirijoje surengė daug diskusijų ir parengė rezoliucijas. 2018 m. kovo 15 d. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas griežtai pasmerkė „plačiai paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įvykdytus per konfliktą, visų pirma veiksmus, kuriuos įvykdė B. Assado režimo pajėgos – taip pat ir padedamos savo sąjungininkių Rusijos ir Irano – bei į JT sąrašą įtrauktos teroristinės organizacijos“. Europos Parlamentas taip pat nepaprastai apgailestavo „dėl žlugusių daugkartinių regioninių ir tarptautinių mėginimų nutraukti karą“ ir primygtinai ragino „iš naujo imtis intensyvaus visuotinio bendradarbiavimo, kad būtų rastas taikus ir ilgalaikis konflikto sprendimas“.

    
 • Kokios yra Europos Parlamento frakcijos ir kaip jos kuriamos? 

  Europos Parlamento nariai dirba atsižvelgdami ne į tai, kokia jų pilietybė, o į savo politines pažiūras. Taigi Parlamento nariai ir daugybė jų atstovaujamų partijų buriasi į frakcijas, kurios vadovaujasi panašiomis vertybėmis ir siekiais. Šių frakcijų atstovai užima vietas specialiose Europos Parlamento posėdžių salės sėdėjimo zonose. Po 2019 m. gegužę įvykusių rinkimų Europos Parlamente buvo sukurtos septynios frakcijos. Nė vienai iš frakcijų nepriklausantys parlamentarai vadinami nepriklausomais nariais.

    
 • Jei norite gauti visą tekstą savo pasirinkta oficialiąja ES kalba, parašykite Piliečių informavimo skyriui („Ask EP“) naudodami šią formą.