Jūsu rīcībā 

Eiropas Parlaments strādā visu eiropiešu labā. Neatkarīgi no jūsu iesaistīšanās pakāpes — sekošanas notikumiem, sadarbības ar Parlamentu vai atsauksmju sniegšanas — Parlamenta uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem.

Esiet informēti! 

Vai jums šķiet, ka Eiropas Parlaments atrodas ļoti tālu no jums? Uzziniet par to, kas notiek Parlamentā, iepazīstoties ar mūsu sagatavoto informāciju un izmantojot dokumentācijas dienestu pakalpojumus. Varat arī sazināties ar Parlamenta biroju jūsu valstī. Tajā visi pieejamie materiāli ir jūsu dzimtajā valodā.

Lieciet sevi sadzirdēt! 

Jums ir kas sakāms? Lieciet sevi sadzirdēt! Iesniedziet Parlamentam lūgumrakstu, ja jūs uzskatāt, ka jūsu dzīvesvietā tiek pārkāpti ES tiesību akti, vai sazinieties ar Eiropas ombudu, ja jums ir nepieciešams vidutājs. Jūs varat arī tiešā veidā aicināt pieņemt jaunus likumus, kopā ar citiem organizējot pilsoņu iniciatīvu.

Strādājiet ar mums! 

Vai jums interesē tieša pieredze Parlamentā, piemēram, darbs tajā? Iepazīstieties ar iespējām kļūt par mūsu kolēģi, praktikantu vai piedalīties mācību vizītē.

Pārredzamība un ētiskums
 

Tā kā Eiropas Parlaments kļūst arvien nozīmīgāks un ietekmīgāks, tam svarīgāk nekā jebkad ir pārstāvēt eiropiešu intereses pilnībā atvērtā un pārredzamā veidā. Uzziniet vairāk par to, kā mēs strādājam.

atyourservice_home_large    
 

Parlamenta apmeklējums

Nāciet un apskatieties, kā priekšlikumi kļūst par tiesību aktiem un vietu, kur jūsu ievēlētais deputāts pieņem lēmumus par Eiropas nākotni. Briselē un Strasbūrā mēs piedāvājam dažādas aktivitātes, lai jūs neatkarīgi no tā, vai jūs ieradīsities viens vai ar ģimeni, vai grupā, vienmēr atrastu sev ko interesantu.

Par Parlamentu

Eiropas Parlaments ir svarīgs ES līmeņa politisko debašu un lēmumu pieņemšanas forums. Eiropas Parlamenta deputātus tiešās vēlēšanās ievēlē visās dalībvalstīs, lai viņi pārstāvētu iedzīvotāju intereses.

Piekļuve dokumentiem

Visiem ES iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem. Eiropas Parlaments nodrošina tiešu piekļuvi lielākajai daļai savu dokumentu elektroniskā formātā.

Līgumi un dotācijas

Saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, Eiropas Parlamenta pienākums ir publiski izziņot uzaicinājumus uz konkursiem saistībā ar preču un pakalpojumu iegādi.