Lieciet sevi sadzirdēt! 

Eiropas Parlamenta uzdevums ir pārstāvēt iedzīvotājus, tādēļ informācija par iedzīvotāju bažām un viedokļiem mums ir svarīga. Ir daudzi viedokļa paušanas veidi, sākot no piedalīšanās Eiropas Parlamenta vēlēšanās līdz pilsoņu iniciatīvas parakstīšanai vai sūdzības iesniegšanai Eiropas Ombudam. Plašāka informācija turpmākajās sadaļās.

    

Gada vēlēšanas

Vēlēšanas ir galvenais veids, kā tieši ietekmēt Eiropas politiku. Visiem ES pilsoņiem ir tiesības balsot un izvēlēties savus pārstāvjus Eiropas līmenī. Šeit atrodama galvenā informācija par šo procesu.

    

Lūgumraksti

Ikvienam ES pilsonim vai ES organizācijai ir tiesības iesniegt sūdzību vai lūgumu Eiropas Parlamentam informēt par jautājumiem, kas saistīti ar ES. Plašāka informācija.

    

Eiropas ombuds

Ja, jūsuprāt, ES iestādes pret jums attiecas neatbilstoši to pienākumiem, ir iespējams vērsties pie Eiropas Ombuda. Ombuds izskata sūdzības un tiecas rast miermīlīgus konfliktu risinājumus.

    

Koordinatore bērnu tiesību jautājumos

Vai meklējat palīdzību, jo nevarat vienoties ar bijušo dzīvesbiedru par jūsu kopīgo bērnu nākotni? Gadījumos, kad viens no vecākiem bērnu ir nolaupījis, Parlamenta koordinatore bērnu tiesību jautājumos meklē tādus risinājumus, kas ir bērna interesēs.

    

Eirobarometrs

Eiropas Parlaments ir apņēmies rīkot regulāras sarunas ar reliģiskām un nekonfesionālām organizācijām, lai ņemtu vērā to viedokļus par ES politikas jomu sociālajiem un ētiskajiem aspektiem.

    

Pilsoņu iniciatīva

Pilsoņi var ierosināt idejas jauniem ES tiesību aktiem. ES iestādēm ir jāņem vērā iniciatīvas, kurās tiek savākts vismaz viens miljons parakstu visā ES. Vairāk informācijas mūsu sagatavotajā infografikā.

    

Dialogs starp reliģiskām un nekonfesionālām organizācijām

Eiropas Parlaments ir apņēmies rīkot regulāras sarunas ar reliģiskām un nekonfesionālām organizācijām, lai ņemtu vērā to viedokļus par ES politikas jomu sociālajiem un ētiskajiem aspektiem.

    

Balvas

Parlaments vēlas ne tikai saņemt atsauksmes no iedzīvotājiem, bet arī popularizēt iedzīvotāju labos darbus. Tas katru gadu piešķir četras balvas par sasniegumiem cilvēktiesību, kino, jaunatnes projektu un pilsonības jomā.

    

Patronāža

Parlaments var sniegt morālu atbalstu pasākumiem, ko tas uzskata par svarīgiem. Procedūra atbalsta pieprasīšanai.