Eiropas pilsoņu iniciatīva 

Sākot ar 2012. gada 1. aprīli, ES pilsoņu rīcībā būs pilnīgi jauns instruments, kas viņiem ļaus piedalīties ES politikas veidošanā. Ieviesta ar Lisabonas līgumu, pilsoņu iniciatīva ļaus vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu lūgt Eiropas Komisijai iesniegt tiesību akta priekšlikumu jomās, kas ietilpst tās kompetencē. Lai iegūtu nepieciešamo atbalstu, pilsoņu iniciatīvas organizētāju — pilsoņu komiteju, kuras veidos vismaz 7 ES pilsoņi, kas dzīvo vismaz 7 dažādās dalībvalstīs, — rīcībā būs viens gads. Savāktie paraksti jāapstiprina katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Veiksmīgu iniciatīvu organizatori piedalīsies Eiropas Parlamenta rīkotā uzklausīšanā. Komisijai trīs mēnešu laikā būs jāizskata iniciatīva un jālemj par tuprmāko rīcību.

Procedūra

Savākt 1 miljonu parakstu un pieprasīt ES jaunus tiesību aktus — tāda iespēja ir dota visiem ES pilsoņiem. Izklausās grūti? Tā nav. Uzsākt savu iniciatīvu ir pavisam vienkārši — sekojiet norādītajiem septiņiem soļiem.
Atcerieties, ka iniciatīvas pamatā jābūt ar ES saistītam tematam, kas ietilpst Eiropas Komisijas pilnvaru jomā. Tādējādi tās nevar būt, piemēram, izmaiņas ES līgumos. Tas nedrīkst būt nekas aizskarošs, nepiedienīgs vai dusmas radošs.
Neesat pārliecināts, vai jūsu jautājums ietilpst Komisijas kompetencē? Neuztraucieties! Komisija jūs par to informēs, pirms jūs sāksiet parakstu vākšanu.

solis #1- Izveidojiet pilsoņu komiteju!

Nepieciešami vismaz septiņi cilvēki no septiņām atšķirīgām valstīm.
Atcerieties, ka komitejas locekļiem jābūt ES pilsoņiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu (Austrijā — 16 gadi). Šajā minimālajā skaitā nedrīkst būt iekļauti Eiropas Parlamenta deputāti.
Komiteju nedrīkst veidot organizācija, bet tā var izteikt atbalstu jūsu jautājumam. Sīkāku informāciju skatīt regulā (8. pants) .

solis #2 - Reģistrējiet savu iniciatīvu!

Gaidiet, kad Eiropas Komisija dos zaļo gaismu.
Iniciatīvu varat reģistrēt jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām Vispirms apkopojiet pamatinformāciju: iniciatīvas nosaukums, īss temata kopsavilkums, atsauce uz ES līgumiem, jūsu pilsoņu komitejas kontaktinformācija.
Eiropas Komisija ar jums sazināsies divu mēnešu laikā, lai paziņotu, vai iniciatīva atbilst pamatnoteikumiem. Jūsu iniciatīva tiks publicēta tiešsaistē pieejamā reģistrā.
Sīkāku informāciju skatīt regulā (10. pants) 

solis #3 - Sāciet vākt parakstus!

Jūs varat tos vākt uz papīra vai tiešsaistē. Eiropas Komisija nodrošinās bezmaksas atklātā pirmkoda programmatūru parakstu vākšanai tiešsaistē.
Atcerieties, ka dati, kas jums jāsavāc kopā ar parakstiem (t. i., vārds, adrese, valstspiederība), var atšķirties atkarībā no ES dalībvalsts.
Pārbaudiet dalībvalstu prasības!
Nav pietiekami, ja parakstus savāc tikai vienā valstī. Nepieciešami paraksti vismaz no ceturtdaļas ES dalībvalstu. Tā kā šobrīd ir 27 dalībvalstis, tad parakstus nepieciešams vākt vismaz septiņās no tām.
Katrā ES dalībvalstī jums jāsavāc minimālais parakstu skaits. Tātad neliels aprēķins... Formula ir šāda:
sareiziniet no katras valsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitu ar 750. (10. lpp.) .

solis #4 - Esat savācis 1 miljonu parakstu! Apsveicam!

Iesniedziet parakstus katrai iesaistītajai ES dalībvalstij. Viņu ziņā ir pārbaudīt to derīgumu. Jūs no katras dalībvalsts saņemsiet apliecinājumu.
Sīkāku informāciju skatīt regulā (18. pants) 

solis #5 - Pārbaudīts? Viss kārtībā? Iesniedziet parakstus Eiropas Komisijai.

Tāpat jums jāiesniedz informācija par jebkuru atbalstu vai finansējumu, ko saņēmāt savai iniciatīvai.
Eiropas Komisija visu šo informāciju publicēs savā tīmekļa vietnē.
Sīkāku informāciju skatīt regulā (19. pants) 

solis #6 - Skatuve ir jūsu!

Ar iniciatīvu būs jāiepazīstina Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments publiskas uzklausīšanas laikā.
Vairāk par publiskajām uzklausīšanām Parlamentā 

solis #7 - Uzdevums izpildīts!

Eiropas Komisija jūs informēs par tālāko norisi un plānoto rīcību. Tā arī nodrošinās procesa pārredzamību. Visa informācija par jūsu iniciatīvu tiks publiskota. Eiropas Komisija var ierosināt jaunu likumu un nosūtīt to apstiprināšanai Eiropas Parlamentam un Padomei.

Parakstu skaits, kas jāsavāc katrā dalībvalstī 

 • Austrija 
  13.395 
 • Beļģija 
  14.805 
 • Bulgārija 
  11.985 
 • Horvātija 
  8.460 
 • Kipra 
  4.230 
 • Čehija 
  14.805 
 • Dānija 
  9.870 
 • Igaunija 
  4.935 
 • Somija 
  9.870 
 • Francija 
  55.695 
 • Prancūzija 
  67.680 
 • Vācija 
  72.000 
 • Grieķija 
  14.805 
 • Ungārija 
  14.805 
 • Īrija 
  9.165 
 • Itālija 
  53.580 
 • Latvija 
  5.640 
 • Lietuva 
  7.755 
 • Luksemburga 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Nīderlande 
  20.445 
 • Polija 
  36.660 
 • Portugāle 
  14.805 
 • Rumānija 
  23.265 
 • Slovākija 
  9.870 
 • Slovēnija 
  5.640 
 • Spānija 
  41.595 
 • Zviedrija 
  14.805 

Svarīgākie skaitļi 

 • 1 iniciatīva
   

   
 • 1 atklāta uzklausīšana 

   
 • 2 mēneši Eiropas Komisijas lēmumam par iniciatīvas pieņemamību 

   
 • 3 gadi – Eiropas Komisija pārskatīs Pilsoņu iniciatīvas regulu 

   
 • 3 vai vairāk valstis, kurās savākti paraksti 

   
 • 7 vai vairāk valstis, kurās savākti paraksti 

   
 • 7 komitejas locekļi 

   
 • 12 mēneši parakstu vākšanai Parakstītāju minimālais vecums 

   
 • 18 gadi (16 Austrijā) 

   
 • 24 valodas
   

   
 • 27 ES dalībvalstis 

   
 • 1.000.000 parakstu 

   

Contact: