KAS IR EIROBAROMETRS? 

Kopš 1973. gada Eiropas iestādes regulāri pasūta sabiedriskās domas pētījumus visās ES dalībvalstīs jeb veic t. s. Eirobarometra aptaujas.

2007. gadā arī Eiropas Parlaments uzsāka pats savu Eirobarometra aptauju sēriju. Šīs aptaujas attiecas uz plašu jautājumu loku, galveno uzmanību pievēršot iedzīvotāju priekšstatiem un gaidām attiecībā uz ES rīcību, kā arī galvenajām problēmām, ar kurām saskaras Eiropas Savienība. Pētījuma mērķis ir arī detalizēti noteikt iedzīvotāju attieksmi pret ES un Eiropas Parlamentu, vienlaikus cieši sekojot sabiedrības viedoklim par Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tā kā šīs aptaujas turpinās jau tik ilgi, rezultātu analīze sniedz detalizētu ieskatu par sabiedriskās domas tendencēm un izmaiņām attiecībā uz Eiropas jautājumiem gan valstu, gan sociāli demogrāfiskā dalījumā.

EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS

Parlamenta Eirobarometra aptauju sērija galvenokārt veltīta ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām saistītiem jautājumiem. Tajās uzmanību pievērš Eiropas iedzīvotāju attieksmei pret gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, novērtējot eiropiešu interesi par vēlēšanām un viņu viedokļus par Eiropas projektu. Pēc vēlēšanām veiktā sīkā rezultātu analīze arī papildina šo nozīmīgo pētījumu par Eiropas pilsoņu rīcību vēlēšanu sakarā.

PARLAMETRS

Parlametrs ir ikgadējs Eirobarometra ietvaros veikts pētījums, ko Eiropas Parlaments visās ES dalībvalstīs pasūta kopš 2007. gada. Tajā galvenā uzmanība pievērsta iedzīvotāju attieksmei pret Eiropas Parlamentu. Aptaujā cenšas noskaidrot viedokli par Parlamenta publisko tēlu un lomu un to, cik daudz iedzīvotāji par zina par šo iestādi. Parlametrā arī seko sabiedrības viedoklim par dalību ES un tās priekšrocībām, iedzīvotāju identitātes jautājumiem, Eiropas un valstu pilsonības attiecībām, prioritāriem politikas virzieniem un vērtībām.

ĪPAŠI PĒTĪJUMI

Parlaments Eirobarometra aptaujas izmanto arī tam, lai izvērtētu sabiedrības viedokli par konkrētiem jautājumiem, galveno uzmanību pievērošot noteiktām sociāli demogrāfiskām grupām, piemēram, Eiropas jauniešiem, vai arī uzdodot jautājumus par savas darbības virzieniem, piemēram, saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem vai sociālo un ekonomisko krīzi. Dažas šīs kategorijas publikācijas ir veltītas vēsturiskajām tendencēm, sekojot svarīgām izmaiņām Eiropas sabiedriskajā domā kopš 1973. gada. Laika skalā atspoguļotie dati rāda, kāda bijusi Eiropas iedzīvotāju attieksme pret ES tās attīstībā, aptverot institucionālo, politisko, ekonomisko un sociālo jomu.

INFORMĀCIJA PLENĀRSESIJAI

Ikvienā plenārsesijā deputātiem tiks sniegta izlase no jaunākajiem Eirobarometra datiem par attiecīgās sesijas svarīgākajiem jautājumiem, lai savlaicīga un pienācīga informācija palīdzētu deputātiem viņu politiskajā darbā un komunikācijā. Šajā sadaļā apkopoti visi līdzšinējie šā biļetena izdevumi.

Our last publications  

Gads: 
-
Veids:Informācija Plenārsesijai  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Gads: 
-
Veids:Informācija Plenārsesijai  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Gads: 
-
Veids:Informācija Plenārsesijai  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Gads: 
-
Veids:Informācija Plenārsesijai  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Gads: 
-
Veids:Informācija Plenārsesijai  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Gads: 
-
Veids:Informācija Plenārsesijai  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Gads: 
-
Veids:Īpaši Pētījumi  

Conducted in February 2020, the survey focusses on citizens’ engagement with Civil Society Organisations (CSOs) as well as their experiences with local public consultations.