Iedzīvotāju uzskati par Parlamentu un ES 

Eiropas iedzīvotājiem ir aizvien labvēlīgāka attieksme pret Eiropas Savienību. Arvien vairāk aptaujāto uzskata, ka viņu viedoklis ES tiek ņemts vērā un ka viņu valsts ir guvusi labumu no dalības Eiropas Savienībā. Eiropas Parlamenta Parlametrs 2017 rūpīgi izpēta iedzīvotāju viedokļus par dalību ES un viņu attieksmi pret Eiropas Parlamentu, tā prioritātēm, darbībām un uzdevumiem.

Jaunajās debatēs par Eiropas nākotni 47 % Eiropas iedzīvotāju atzīst, ka ES viņu viedoklis tiek uzklausīts, un tas ir labākais rezultāts kopš 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Izteikts vairākums eiropiešu joprojām atbalsta savas valsts dalību ES. Proti, 57 % respondentu uzskata, ka dalība ES viņu valstij sniedz ieguvumus, un tas ir gandrīz tikpat liels īpatsvars kā pirms krīzes. Vairums respondentu visās dalībvalstīs norāda, ka viņu valsts guvusi labumu no dalības ES. Aizvien vairāk iedzīvotāju arī uzskata, ka situācija ES attīstās pareizajā virzienā (31 %, proti, 6 procentpunkti vairāk nekā 2017. gada martā).

Arī Eiropas Parlaments izpelnās pozitīvāku sabiedrības attieksmi. Pieaugums par astoņiem procentpunktiem nozīmē, ka pašreiz 33 % no visiem iedzīvotājiem ir pozitīvs priekšstats par Eiropas Parlamentu, savukārt 42 % respondentu joprojām ir neitrāls viedoklis.

Otrām kārtām Parlametrs 2017 apzina jomas, kurās eiropieši no ES sagaida aizsardzību. Terorisms (minēts 58 % atbilžu) ir norādīts kā galvenais apdraudējums, saistībā ar kuru eiropieši vēlas ES aizsardzību. Nestabilā ekonomikas situācija, kas skar daudzus eiropiešus, liek uzsvērt tādus jautājumus kā bezdarbs (43 %) un nabadzība un atstumtība (42 %). Arī aizsardzība pret nekontrolētu migrāciju (vidēji 35 %) vēl arvien ir viens no iedzīvotāju ieskatā aktuālākajiem jautājumiem.

Vēl apsekojumā iedzīvotāji novērtējuši galvenos sasniegumus, kurus ES būtu jāaizsargā: tie ir, no vienas puses, pamattiesības (44 %) un ceļošanas, darba un mācīšanās brīvība visā ES (36 %); no otras puses, ekonomikas sasniegumi, proti, darba ņēmēju tiesības (34 %), pienācīgas pensijas (34 %) un ekonomiskā labklājība (33 %). Šie rezultāti attiecīgi atspoguļojas vērtībās, kuras iedzīvotāju ieskatā EP būtu prioritāri jāaizsargā, proti, cilvēktiesības, vārda brīvība un vīriešu un sieviešu līdztiesība.

Visbeidzot, Parlametrs 2017 parāda, kādos konkrētos politikas virzienos eiropieši sagaida Eiropas Parlamenta darbību. Balstoties uz iepriekš apzinātajiem apdraudējumiem, eiropieši galvenokārt atbalsta rīcību nabadzības un atstumtības jomā, cīņā ar terorismu un jauniešu bezdarba apkarošanu.

Šīs aptaujas dati tika vākti no 2017. gada 23. septembra līdz 2017. gada 2. oktobrim. Visās 28 dalībvalstīs veiktas tiešās intervijas ar 27 881 Eiropas iedzīvotāju vecumā virs 15 gadiem.