Parlametrs 2018 – Aktīva Rīcība: No (Klusējoša) Atbalsta Līdz Faktiskai Balsošanai
 

Līdz vēlēšanām atlikuši vien septiņi mēneši, un “Parlametrs 2018” liecina par to, ka eiropieši aizvien atzinīgāk novērtē ES un ir uzlabojusies viņu informētība par gaidāmajām EP vēlēšanām. Šis pamatotais klusā vairākuma paustais optimisms var būt centrālais elements pozitīvā Eiropas vēstījumā, kas apvieno tās iedzīvotājus, veidojot pavisam pretēju viedokli populistu klaigām. “Parlametrs 2018” iepazīstina ar apsekojuma rezultātiem kā iespēju aktīvai rīcībai: no (klusējoša) atbalsta nonākt līdz faktiskai balsošanai.

Vairāk nekā jebkad agrāk Eiropas iedzīvotāji uzskata savas valsts dalību Eiropas Savienībā par kaut ko pozitīvu. Tik augstu līmeni pēdējo reizi bija iespējams vērot tikai 1989. gadā, kad krita Berlīnes mūris. Savas valsts dalību Eiropas Savienībā pozitīvi vērtē 62 % Eiropas iedzīvotāju. Lielākā daļa respondentu visās 28 dalībvalstīs arī uzskata, ka viņu valsts ir guvusi labumu no dalības ES. Šī viedokļa atbalstītāju skaits kopš iepriekšējā apsekojuma 2018. gada aprīlī ir pieaudzis par četriem procentpunktiem un tagad ir 68 % — augstākais rādītājs, kas sasniegts kopš 1983. gada. Uz jautājumu par to, kādā veidā viņu valsts ir guvusi labumu, saraksta augšgalā tiek ierindoti ekonomiskie faktori un uzskats, ka ES palīdz veidot drošu sadarbību ar citām valstīm.

Eiropas iedzīvotāji ir arī apmierinātāki ar to, kā norit demokrātiskie procesi ES un viņu valstī. Līdzīgi pieaudzis arī to respondentu skaits, kuri pauž pārliecību, ka viņu viedoklis Eiropas Savienībā ir svarīgs. Tomēr ir arī pamanāma šī rādītāja lejupslīdoša tendence, kas vērojama vairāk nekā pusē ES dalībvalstu. Citi “Parlametra 2018” rādītāji paver arī daudz neviennozīmīgāku ainu, jo puse respondentu uzskata, ka attīstība Eiropas Savienībā notiek nepareizajā virzienā.

“Parlametrs 2018” arī pievērsa lielāku uzmanību iedzīvotāju viedoklim par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tika konstatēts, ka kopumā informētība par nākamajām vēlēšanām ir palielinājusies, taču viedokļi un attieksme pret tām ir ārkārtīgi dažādi.                        

41 % Eiropas iedzīvotāju var pareizi nosaukt Eiropas Parlamenta 2019. gada maija vēlēšanu datumu. Salīdzinot ar līdzīgu apsekojumu pirms sešiem mēnešiem, rādītājs ir paaugstinājies par deviņiem procentpunktiem. Tomēr 44 % respondentu aizvien nevarēja nosaukt vēlēšanu datumu.  Lai gan 51 % iedzīvotāju atbildēja, ka vēlēšanas viņus interesē, viņu viedoklis par kampaņu prioritātēm pēdējo sešu mēnešu laikā ir mainījies. Svarīgākie jautājumi tagad ir šādi: imigrācija (50 %), ekonomika (47 %) un jaunatnes bezdarbs (47 %), savukārt cīņa pret terorismu ierindojas ceturtajā vietā (44 %).