Balvas 

Eiropas Parlaments nav tikai likumdevējs. Tas arī vēlas popularizēt labākos sasniegumus dažādās jomās. Ik gadu Parlaments piešķir četras balvas par izcilību cilvēktiesību, kino, jaunatnes projektu un Eiropas pilsonības jomā. Tā ir iespēja pievērst uzmanību cilvēkiem un organizācijām, kuri smagi strādā, lai padarītu mūsu pasauli mazliet labāku, kā arī iedrošināt citus sekot viņu piemēram.

 • Eiropas Pilsoņu balva — apbalvojums par izciliem sasniegumiem 

  Katru gadu Eiropas Parlaments piešķir Eiropas Pilsoņu balvu. Šī balva ir atzinība par izciliem sasniegumiem šādās jomās:

  • projekti, kas veicina dalībvalstu pilsoņu savstarpējo sapratni un ciešāku integrāciju vai pārrobežu vai starptautisko sadarbību Eiropas Savienībā,
  • projekti, kurus veic pilsoņi, kas ilgstoši īsteno pārrobežu vai starptautisko sadarbību kultūras jomā, stiprinot Eiropas garu,
  • ar attiecīgo Eiropas gadu saistītie projekti, 
  • projekti, ar kuriem skaidri tiek apliecinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās vērtības.

  Uz Eiropas Pilsoņu balvu savu kandidatūru saistībā ar pašu īstenotajiem projektiem var izvirzīt iedzīvotāji, iedzīvotāju grupas, apvienības vai organizācijas. Ikviens var arī izvirzīt viena cita iedzīvotāja, grupas, apvienības vai organizācijas kandidatūru uz Eiropas Pilsoņu balvu.

  Eiropas Parlamenta deputāti ir tiesīgi izvirzīt kandidatūras — katrs deputāts vienu kandidatūru katru gadu

  Tagad katrā dalībvalstī iesniegtos pieteikumus izvērtēs attiecīgās valsts žūrija, kas atlasīs ne vairāk kā piecus projektus, kurus nosūtīs komitejai, kas lems par galīgajiem uzvarētājiem (pa vienam no katras dalībvalsts).

  Lai uzzinātu jaunumus par konkursa nākamajiem posmiem, regulāri apmeklējiet šo tīmekļa vietni.

  Plašāka informācija pieejama:

    
 • Saharova balva par domas brīvību 

  Saharova balvu piešķir par īpašu ieguldījumu vienā no šādām jomām:

  • cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība, jo īpaši tiesību uz vārda brīvību aizsardzība
  • minoritāšu tiesību aizsardzība
  • starptautisko tiesību ievērošana
  • demokrātijas attīstība un tiesiskuma principu īstenošana
     
  • Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva — visiem jaunajiem eiropiešiem, kuriem ir spēcīga motivācija 

   Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas mērķis ir veicināt Eiropas apziņas veidošanos jauniešu vidū un viņu līdzdalību Eiropas integrācijas projektos. Balvu piešķir jauniešu projektiem, kas sekmē saprašanos, veicina kopīgas eiropeiskās identitātes izjūtas veidošanos un sniedz praktiskus piemērus par eiropiešu kā vienas kopienas locekļu dzīvi.

   Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu kopīgi un ik gadu piešķir Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds. Balva par labāko projektu ir EUR 7500, par otro vietu — EUR 5000 un par trešo vietu — EUR 2500. Trim fināla laureātiem daļa no balvas ir Eiropas Parlamenta (Briselē vai Strasbūrā) apmeklējums. Turklāt izraudzītos visu 27 valstu projektu pārstāvjus uzaicina piedalīties četru dienu ceļojumā uz Āheni, Vācijā.

   Balvas par trim labākajiem projektiem pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonda pārstāvis.

     
  • LUX balva — kultūras un Eiropas identitātes atbalstam 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.