Balvas 

Eiropas Parlaments nav tikai likumdevējs. Tas arī vēlas popularizēt labākos sasniegumus dažādās jomās. Ik gadu Parlaments piešķir četras balvas par izcilību cilvēktiesību, kino, jaunatnes projektu un Eiropas pilsonības jomā. Tā ir iespēja pievērst uzmanību cilvēkiem un organizācijām, kuri smagi strādā, lai padarītu mūsu pasauli mazliet labāku, kā arī iedrošināt citus sekot viņu piemēram.

 • Eiropas Pilsoņu balva — apbalvojums par izciliem sasniegumiem 

  Katru gadu Eiropas Parlaments piešķir Eiropas Pilsoņu balvu. Šī balva ir atzinība par izciliem sasniegumiem šādās jomās:

  • projekti, kas veicina dalībvalstu pilsoņu savstarpējo sapratni un ciešāku integrāciju vai pārrobežu vai starptautisko sadarbību Eiropas Savienībā,
  • projekti, kurus veic pilsoņi, kas ilgstoši īsteno pārrobežu vai starptautisko sadarbību kultūras jomā, stiprinot Eiropas garu,
  • ar attiecīgo Eiropas gadu saistītie projekti, 
  • projekti, ar kuriem skaidri tiek apliecinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās vērtības.

  Uz Eiropas Pilsoņu balvu savu kandidatūru saistībā ar pašu īstenotajiem projektiem var izvirzīt iedzīvotāji, iedzīvotāju grupas, apvienības vai organizācijas. Ikviens var arī izvirzīt viena cita iedzīvotāja, grupas, apvienības vai organizācijas kandidatūru uz Eiropas Pilsoņu balvu.

  Eiropas Parlamenta deputāti ir tiesīgi izvirzīt kandidatūras — katrs deputāts vienu kandidatūru katru gadu


  Plašāka informācija pieejama:

    
 • Saharova balva par domas brīvību 

  Saharova balvu piešķir par īpašu ieguldījumu vienā no šādām jomām:

  • cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība, jo īpaši tiesību uz vārda brīvību aizsardzība
  • minoritāšu tiesību aizsardzība
  • starptautisko tiesību ievērošana
  • demokrātijas attīstība un tiesiskuma principu īstenošana
     
  • Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva — visiem jaunajiem eiropiešiem, kuriem ir spēcīga motivācija 

   Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu piešķir jauniešu vadītiem projektiem, kas veicina savstarpēju sapratni Eiropas un starptautiskā līmenī. Balva akcentē ikdienas darbu, ko jaunieši veic visā Eiropā, lai stiprinātu Eiropas demokrātiju, un ar šo balvu tiek atbalstīta viņu aktīva līdzdalība Eiropas nākotnes veidošanā.

   Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu kopīgi un ik gadu piešķir Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds. Balva par labāko projektu ir EUR 7500, par otro vietu — EUR 5000 un par trešo vietu — EUR 2500. Trim fināla laureātiem daļa no balvas ir Eiropas Parlamenta (Briselē vai Strasbūrā) apmeklējums. Turklāt izraudzītos visu 27 valstu projektu pārstāvjus uzaicina piedalīties četru dienu ceļojumā uz Āheni, Vācijā.

   Vai esi Eiropas iedzīvotājs vecumā no 16 līdz 30 gadiem un strādā pie projekta, kas palīdz mainīt Eiropu? Tad Tev ir visas iespējas iegūt nākamo Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu!


     
  • LUX balva — kultūras un Eiropas identitātes atbalstam 

   LUX balva ir palīdzējusi celt saprašanās tiltus Eiropā, pievēršot sabiedrības uzmanību filmām, kurās risinātie temati Eiropā ir ļoti aktuāli. Konkursam atlasītās filmas palīdz vairot izpratni par dažiem no mūsdienu svarīgākajiem sociālajiem un politiskajiem jautājumiem, un tajās atspoguļojas Eiropas kino skaistums un daudzveidība.

   No 2020. gada LUX kino balva kļūst par LUX – Eiropas skatītāju kino balvu. Jaunizveidotās balvas mērķis ir stiprināt saikni starp politiku un cilvēkiem. Šajā nolūkā Eiropas skatītāji tiek ne vien aktīvi aicināti piedalīties balsošanā par iecienītajām filmām, bet viņiem arī ir iespēja iesaistīties diskusijā par Eiropu, atklājot Eiropu no jauna caur emocijām, kas gūtas filmu skatīšanās laikā.