Esiet informēti! 

Vai jums šķiet, ka Eiropas Parlaments atrodas ļoti tālu no jums? Vai vēlaties uzzināt vairāk par tā darbu? Šajā sadaļā ir pieejamas vairākas iespējas iegūt labāku priekšstatu par tieši ievēlētās ES iestādes darbu.

    

Eiropas Parlaments darbojas jūsu valstī

Visās dalībvalstīs darbojas Parlamenta biroji, kuri var atbildēt uz jūsu jautājumiem par ES politiku. Tie arī cieši sadarbojas ar dažādām organizācijām, lai uzlabotu sabiedrības informētību par Parlamentu un tā darbu. Iegūstiet papildinformāciju par to darbu un sazinieties ar tiem.

    

Sociālie mediji

Sazināties ar mums varat pat savā birojā vai mājās! Mēs esam aktīvi visos galvenajos sociālajos medijosun labprāt jūs uzklausīsim. Droši sazinieties ar mums!

    

Eiropas Savienības faktu lapas

Īstā vieta, kur meklēt kopsavilkumu par ES politiku un Parlamenta lomu tajā. Faktu lapas ir kodolīgas, bet tajās ir apskatīta kopaina un tās tiek regulāri atjauninātas.

    

Pētniecība un analīze

Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS) ir Eiropas Parlamenta pētniecības struktūrvienība un ideju laboratorija. Tas sniedz arī plašākai sabiedrībai pieejamu neatkarīgu un objektīvu analīzi par aktuāliem jautājumiem.

    

Pilsoņu uzziņas

Vai jums ir jautājumi? “Jautā Parlamentam” dienests centīsies atbildēt uz jautājumiem par Eiropas Parlamenta darbu, pilnvarām un organizatorisko struktūru.

    

Datu aizsardzība

Parlaments ir pilnībā apņēmies personas datu apstrādē aizsargāt iedzīvotāju tiesības. Plašāka informācija par šo politiku.

    

Drošība un piekļuve

Informācija par Parlamenta centieniem atrast pareizo līdzsvaru starp drošības garantēšanu ēkās un atvērtību apmeklētājiem.

    

Citizens' App

Citizens' App palīdzēs uzzināt, kura ES struktūra par ko ir atbildīga, kā ES ietekmē tavu ikdienas dzīvi, un kādi mūsu visu nākotnei svarīgi problēmjautājumi ES ir jārisina.

AYS home banner    
 

Vai vēl ir kādi jautājumi?

Sazinieties ar Pilsoņu uzziņu nodaļu (Ask EP) — īpašu dienestu, kura darbs ir atbildēt uz jautājumiem par Eiropas Parlamenta darbu, pilnvarām un organizatorisko struktūru.