Piekļuve dokumentiem 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pantā ir noteikts, ka Eiropas Savienības pilsoņiem un iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.

Piekļuve dokumentiem — pārredzamības pamatprincips

Piekļuve dokumentiem ir būtiska sastāvdaļa pārredzamības politikā, ko īsteno Eiropas iestādēs. Saskaņā ar Līgumu tās ir tiesības, kas nodrošinātas Eiropas Savienības visiem pilsoņiem un visiem iedzīvotājiem. Šīs tiesības reglamentē ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

Eiropas Parlaments rūpējas, lai tā darbs būtu plaši pamanāms. Šīs rūpes ir vēl jo lielākas tāpēc, ka Eiropas Parlaments darbojas galvenokārt Eiropas pilsoņu interesēs, kuri ir to tieši ievēlējuši.

Dokumentu reģistrs — palīdzības un meklēšanas instruments

Lai atvieglotu piekļuvi dokumentiem, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 1049/2001, Eiropas Parlaments ir izveidojis Dokumentu elektronisko reģistru. Šajā reģistrā, kas iecerēts kā meklēšanas palīdzības instruments, ir atsauces uz dokumentiem, kurus kopš 2001. gada ir gan sagatavojis, gan arī saņēmis Eiropas Parlaments.

Tieši pieejami dokumenti

Reģistrā tiek piedāvāta iespēja, izmantojot meklēšanas veidlapu, tieši piekļūt lielākajai daļai Eiropas Parlamenta dokumentu. Šie dokumenti ir tieši pieejami elektroniskā formātā.

Pēc pieprasījuma pieejami dokumenti

Ir iespējams pēc pieprasījuma piegādāt dokumentus, ar kuriem reģistrā nevar iepazīties tieši. Tie ir pirms 2001. gada datēti dokumenti, kā arī vairāki dokumenti, kuriem piekļuvi var ierobežot saskaņā ar piekļuves tiesību izņēmumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā. Šiem dokumentiem var piekļūt bez maksas un pēc pieprasījuma, izmantojot elektronisku veidlapu, un nav vajadzīgs īpašs pamatojums. Eiropas Parlamenta kompetentie dienesti pēc Jūsu pieprasījuma izskatīšanas Jums nosūtīs pamatotu atbildi 15 darbdienu laikā.