Pilsoņu uzziņas (Ask EP) 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Eiropas Parlamenta darbību, pilnvarām un organizatorisko struktūru, varat sazināties ar Pilsoņu uzziņu nodaļu (Ask EP), izmantojot zemāk redzamo veidlapu.

You ask, we answer

Varat iepazīties ar dažiem no jautājumiem, kurus iedzīvotāji uzskatījuši par svarīgiem un kurus tie nesen uzdevuši Eiropas Parlamentam, kā arī mūsu atbildes uz šiem jautājumiem.

 • Ko Eiropas Savienība dara, lai aizsargātu aviopasažieru tiesības? 

  Eiropas Savienība (ES) ir pieņēmusi noteikumus, kas aizsargā mūsu tiesības, kad ceļojam ar lidmašīnu. Eiropas Parlaments jau daudzus gadus ir iestājies par augstāku aizsardzības līmeni šajā jomā, savukārt Covid-19 pandēmijas laikā Eiropas Komisija ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu, ka aviopasažieru tiesības joprojām tiek ievērotas.

    
 • Eiropas Parlamenta nostāja par konferenci par Eiropas nākotni 

  Reaģējot uz tādu jautājumu aizvien pieaugošo aktualitāti kā digitālā ekonomika, klimata pārmaiņas, migrācija un terorisms, kā arī uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), arvien biežāk izskan aicinājumi veikt ES iestāžu reformu un palielināt iedzīvotāju iesaisti. Līdz ar to pārdomas par ES nākotni norisinājušās ne vien iestāžu līmenī, bet arī akadēmiskajās un politiskajās aprindās.

    
 • Kāda ir Eiropas Parlamenta komiteju loma, un kā tās darbojas? 

  Eiropas Parlamenta komitejas rūpīgi izskata ierosinātos ES tiesību aktus un izstrādā ierosinātos grozījumus, par kuriem deputāti pēc tam apspriežas un balso. Komitejām ir būtiska nozīme ES lēmumu pieņemšanas procesā un Eiropas Parlamenta pilnvaru īstenošanā.

    
 • Kāda ir Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz stāvokli Sīrijā? 

  Par stāvokli Sīrijā ir notikušas daudzas Eiropas Parlamenta debates un sagatavotas rezolūcijas. 2018. gada 15. martā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā stingri nosodīja “plaši izplatītos cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus konflikta gaitā un jo īpaši darbības, ko veikuši Asada režīma spēki, tostarp ar savu sabiedroto — Krievijas un Irānas — atbalstu, kā arī tās, ko izdarījušas ANO nosauktās teroristu organizācijas”. Parlaments arī pauda dziļu nožēlu “par vairākkārtējiem nesekmīgajiem reģionālajiem un starptautiskajiem mēģinājumiem izbeigt karu” un mudināja “atjaunot un stiprināt globālo sadarbību, lai sasniegtu miermīlīgu un ilgtspējīgu konflikta risinājumu”.

    
 • Kas ir Eiropas Parlamenta politiskās grupas, un kā tās tiek veidotas? 

  Eiropas Parlamenta deputāti savā darbā nebalstās uz valstspiederību, bet gan uz politisko piederību. Tāpēc deputāti un viņu pārstāvētās daudzās politiskās partijas, kam ir līdzīgas vērtības un programmas, veido politiskās grupas. Katrai grupai ir atvēlēta sava sēdvietu zona Eiropas Parlamenta sēžu zālē. Pēc Eiropas 2019. gada maija vēlēšanām Eiropas Parlamentā tika izveidotas septiņas politiskās grupas. Deputātus, kas nav nevienā politiskajā grupā, dēvē par “pie politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem”.

    
 • Ja vēlaties iepazīties ar pilnīgu informāciju savā oficiālajā ES valodā, lūdzam rakstīt Pilsoņu uzziņu nodaļai (Ask EP), izmantojot šo veidlapu.