Pilsoņu uzziņas (Ask EP) 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Eiropas Parlamenta darbību, pilnvarām un organizatorisko struktūru, varat sazināties ar Pilsoņu uzziņu nodaļu (Ask EP), izmantojot zemāk redzamo veidlapu.

Rakstiet, un mēs atbildēsim!

Varat iepazīties ar dažiem no jautājumiem, kurus iedzīvotāji uzskatījuši par svarīgiem un kurus tie nesen uzdevuši Eiropas Parlamentam, kā arī mūsu atbildes uz šiem jautājumiem.

 • Iedzīvotāju jautājumi Eiropas Parlamentam 2018. gadā 

  Ik dienu cilvēki gan no Eiropas, gan visas pasaules vēršas pie Eiropas Parlamenta, lai vaicātu pēc informācijas un paustu savu viedokli vai ierosinājumus par ļoti plašu tematu loku. Pilsoņu uzziņu nodaļa (Ask EP) sniedz atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem. 2018. gadā cilvēki iesūtīja vairāk nekā 30 000 jautājumu, ierosinājumu un komentāru Eiropas Parlamentam vai tā priekšsēdētājam.

    
    
 • Eiropas Parlamenta vēlēšanas: kopīgie noteikumi un valstu noteikumi 

  Cilvēki meklē informāciju par to, kādi ir galvenie kopīgie un valstu līmeņa noteikumi, kas reglamentē Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu.  Eiropas Parlamenta vēlēšanu procedūras reglamentē gan Eiropas tiesību akti, ar kuriem nosaka visām dalībvalstīm kopīgus noteikumus, gan īpaši dalībvalstu noteikumi, kas katrā dalībvalstī ir atšķirīgi.

    
    
 • Kādus pasākumus Eiropas Parlaments veic, lai apkarotu terorismu? 

  Daudzi iedzīvotāji ir rakstījuši Eiropas Parlamentam, paužot vienotību saistībā ar terora aktiem. Viņi arī aicina ES iestādes veikt pasākumus, lai apkarotu un novērstu šādus noziegumus.

    
    
 • Jauni noteikumi par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū 

  Tehnoloģiju attīstība un digitālā tirgus izaugsme ir radījusi arvien vairāk jautājumu no sabiedrības puses par jaunajiem priekšlikumiem modernizēt ES autortiesību noteikumus. Lai ES atbildētu uz šiem jautājumiem, mēs vaicājam, ko Savienība dara, izskatot priekšlikumu direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū attiecībā uz autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū ES līmenī?

    
    
 • Kādas izmaiņas ir plānotas, lai pārtrauktu sezonālo laika maiņu? 

  Sezonālā laika maiņa ES ir jautājums, par kuru cilvēki bieži vēršas pie Eiropas Parlamenta. Daļa iedzīvotāju aicina iestādi atcelt pašreizējos noteikumus attiecībā uz ziemas un vasaras laiku, savukārt citi atbalsta to saglabāšanu.

    
    
 • Ja vēlaties iepazīties ar pilnīgu informāciju savā oficiālajā ES valodā, lūdzam rakstīt Pilsoņu uzziņu nodaļai (Ask EP), izmantojot šo veidlapu .