Pilsoņu uzziņas (Ask EP) 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Eiropas Parlamentu, tā darbību un nostājām, struktūru un noteikumiem, pilnvarām un procedūrām, varat sazināties ar Pilsoņu uzziņu nodaļu (Ask EP), izmantojot zemāk pieejamo kontaktformu.

You ask, we answer

Varat iepazīties ar dažiem no jautājumiem, kurus iedzīvotāji uzskatījuši par svarīgiem un kurus tie nesen uzdevuši Eiropas Parlamentam, kā arī mūsu atbildes uz šiem jautājumiem.

 • Iedzīvotāju jautājumi Eiropas Parlamentam 2019. gadā 

  Visu 2019. gadu cilvēki gan no Eiropas, gan visas pasaules vērsās pie Eiropas Parlamenta, lai vaicātu pēc informācijas un paustu savu viedokli vai ierosinājumus par plašu tematu loku. Pilsoņu uzziņu nodaļa (Ask EP) sniedz skaidras atbildes uz viņu uzdotajiem jautājumiem.

  1. gadā Eiropas Parlamentam vai tā priekšsēdētājam tika uzdoti vairāk nekā 68 000 jautājumu.
    
 • Eiropas Jaunatnes dienas 

  Eiropas Parlaments regulāri saņem jautājumus no pilsoņiem par Eiropas Jaunatnes dienām. Vai arī jūs interesē šis pasākums? Uzziniet, kā varat tajā piedalīties! Eiropas Jaunatnes dienas (EYE) ir divu dienu pasākums, kurā tūkstošiem jauniešu no visas Eiropas sapulcējas Eiropas Parlamenta galvenajā mītnē Strasbūrā.

    
 • Sazināšanās ar Eiropas Parlamentu 

  Eiropas Parlaments regulāri saņem jautājumus no pilsoņiem par to, kā sazināties ar Eiropas Parlamentu, tā deputātiem un dienestiem. Ja jums rodas jautājumi, pie kā vērsties?

    
 • Eiropas Parlamenta loma 2019. gada Eiropas Komisijas amatu kandidātu uzklausīšanā 

  Eiropas Parlaments regulāri saņem jautājumus no pilsoņiem par tā lomu jaunās Eiropas Komisijas apstiprināšanā. Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas Parlaments jauna Eiropas Komisijas sastāva apstiprināšanā iesaistās divreiz.

    
 • Rakstiskā un mutiskā tulkošana Eiropas Parlamentā 

  Eiropas Parlaments regulāri saņem no pilsoņiem jautājumus par to, kā Eiropas Parlamentā tiek organizēta rakstiskā un mutiskā tulkošana. Eiropas Savienībai ir 24 oficiālās valodas: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valoda.

    
 • Ja vēlaties iepazīties ar pilnīgu informāciju savā oficiālajā ES valodā, lūdzam rakstīt Pilsoņu uzziņu nodaļai (Ask EP), izmantojot šo veidlapu.