Drošība un piekļuve 

Eiropas Parlamenta telpās strādā vairāk nekā 7000 cilvēku, un katru gadu parlamentā ierodas vairāk nekā 500 000 apmeklētāju, tāpēc, lai iestādes darbs noritētu netraucēti, liela nozīme ir drošībai.

Tā Eiropas Parlaments — vienīgā tiešās vispārējās vēlēšanās ievēlētā Eiropas Savienības iestāde —, saglabājot pienācīgu līdzsvaru starp atbilstošu drošības līmeni un iestādes tradicionālo atvērtību, nodrošina cilvēku drošību un īpašuma aizsardzību savās telpās un pienācīgi uzņem visus apmeklētājus.

Tā kā personas datu vākšana un apstrāde ir nepieciešama, lai Eiropas Parlaments varētu efektīvi pildīt savas funkcijas, Eiropas Parlamentā liela nozīme tiek pievērsta tiesībām uz privātumu, vienmēr tiecoties ievērot spēkā esošos tiesību aktus par personas datu aizsardzību.

Datu aizsardzība

No Parlamenta deputātiem, darbiniekiem, darbuzņēmējiem, apmeklētājiem un iekšējiem/ārējiem partneriem pieprasītos personas datus Eiropas Parlaments apstrādā šādos nolūkos:

  • piešķirt piekļuvi Eiropas Parlamenta telpām;
  • kontrolēt piekļuvi Eiropas Parlamenta telpām;
  • veikt drošības incidentu, drošības un papildu izmeklēšanas; izvērtēt apdraudējumus un analizēt riskus, kas attiecas uz EP.

Videonovērošana

Eiropas Parlaments ir uzstādījis videonovērošanas sistēmu, ar ko uzrauga tā ēkas un tuvējo apkārtni. Šo sistēmu izmanto vienīgi drošības un apsardzības nolūkos. Saskaņā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pamatnostādnēm Eiropas Parlaments ir izstrādājis videonovērošanas politiku, kurā izklāstīti visi būtiskie sistēmas darbības pamatprincipi, kā arī sniegta informācija par datu aizsardzību un kontaktinformācija. 

Jūs varat konsultēties šeit:

    Contact: