Prakse Eiropas Parlamentā 

Eiropas Parlaments piedāvā divu veidu prakses iespējas: praksi Sekretariātā (t. s. Robēra Šūmana prakse) un praksi pie Eiropas Parlamenta deputātiem.

Prakse Sekretariātā — Robēra Šūmana prakse

Robēra Šūmana prakse ir apmaksāta, un to var veikt vienā no Eiropas Parlamenta oficiālajām darba vietām — Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā — vai tā birojos dalībvalstīs.

Šī prakse ir nosaukta Robēra Šūmana vārdā, kurš ir viens no galvenajiem Eiropas integrācijas projekta arhitektiem un ir atbildīgs par vairāk nekā 70 miera un labklājības gadiem Eiropā. Viņš ierosināja apvienot Francijas un Vācijas ogļu un tērauda ražošanu Eiropas Ogļu un tērauda kopienā, kas ir pirmā no Eiropas Kopienām, kura kļuva par Eiropas Savienību.

Kāpēc man jāpiesakās?

R. Šūmana prakse uzlabos jūsu izglītību un profesionālo apmācību. Tā sniegs jums ieskatu ES iestāžu un Eiropas Parlamenta darbā, kas ir būtisks forums lēmumu pieņemšanai un politiskām debatēm ES līmenī.

R. Šūmana praksi var veikt dažādās jomās, piemēram, ES iekšējā un ārējā politika, finanses, tiesības, daudzvalodība, administrācija, infrastruktūra un loģistika, komunikācija vai IT.

Eiropas Parlaments atbalsta vienlīdzīgas iespējas — kandidāti tiek aicināti pieteikties neatkarīgi no dzimuma, seksuālās orientācijas, kultūras, etniskās un reliģiskās piederības vai invaliditātes, nodrošinot pienācīgus pielāgojumus veiksmīgajiem kandidātiem ar invaliditāti, kuriem tie var būt vajadzīgi.

Tā kā Parlaments ir apņēmies godināt žurnālistus, kas nogalināti, veicot savus darba pienākumus, Komunikācijas ģenerāldirektorāts piedāvā vairākas R. Šūmana prakses vietas, pieminot Slovākijas pētniecisko žurnālistu Jānu Kucjaku (Ján Kuciak), kurš tika nogalināts 2018. gada februārī.

Vai es varu pieteikties?

Prasības personām, kuras piesakās R. Šūmana praksei:

 • vecums vismaz 18 gadi;
 • kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai pievienošanās valsts/ kandidātvalsts pilsonība (prakses vietas ļoti ierobežotā skaitā tiek piedāvātas arī citu valstu pilsoņiem);
 • iegūts augstākās izglītības diploms;
 • ļoti labas vienas ES oficiālās valodas zināšanas un labas otras oficiālās valodas zināšanas (trešo valstu pilsoņiem jābūt ļoti labām angļu, franču vai vācu valodas zināšanām);
 • jāsniedz derīga izziņa par sodāmību;
 • iepriekš nav strādāts vai nav bijusi cita veida prakse nevienā ES iestādē, struktūrā vai aģentūrā ilgāk kā divus secīgus mēnešus;
 • kandidāti sešus mēnešus pirms prakses sākuma nav piedalījušies mācību apmeklējumu programmās Eiropas Parlamenta Sekretariātā.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos, apmeklējiet mūsu prakses pieteikuma lapu:

 1. izvēlieties ne vairāk kā trīs prakses vietas un piesakieties tām;
 2. ja tiksiet iekļauts sekmīgo kandidātu sarakstā, jums vajadzēs iesniegt konkrētus apliecinošus dokumentus, lai pierādītu savu atbilstību prasībām;
 3. ja tiksiet izraudzīts, jūs pa e-pastu saņemsiet oficiālu apstiprinājuma vēstuli.
 4. Šūmana prakses ilgums ir pieci mēneši.
 • Praksei no 1. oktobra līdz 28./29. februārim
  • var pieteikties no 1. jūnija līdz 30. jūnijam
 • Praksei no 1. marta līdz 31. jūlijam
  • var pieteikties no 1. novembra līdz 30. novembrim

Citā laikā iesniegtie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontaktinformācija

Lai iegūtu papildu informāciju par R. Šūmana praksi, lūdzam sazināties ar

Contact: 

Prakse pie Eiropas Parlamenta deputātiem

Deputāti var piedāvāt apmaksātu praksi savos birojos Eiropas Parlamenta telpās Briselē (vai Strasbūrā), pamatojoties uz vienošanos ar Eiropas Parlamentu.

Kāpēc man jāpiesakās?

Prakse uzlabos jūsu izglītību un profesionālo apmācību. Tā jums ļaus labāk izprast Eiropas Parlamenta deputātu darba metodes.

Praksi pie EP deputātiem var veikt dažādās jomās. Tas Parlamenta deputāts, kurš piedāvā prakses iespēju, uzticēs jums konkrētus uzdevumus, kas jāpaveic prakses laikā.

Vai es varu pieteikties?

EP deputāti savus praktikantus izvēlas pēc saviem ieskatiem. Tomēr kandidātiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • vecums ir 18 gadi vai vairāk (pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma var piešķirt atkāpes no šā vecuma ierobežojuma);
 • kandidātiem ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai pievienošanās valsts/ kandidātvalsts pilsoņiem. Tomēr deputāti var piedāvāt praksi arī trešo valstu valstspiederīgajiem, ja viņi nodrošina atbilstību vīzas izsniegšanas prasībām;
 • ir iegūts vidējās izglītības atestāts, kas atbilst līmenim, kurš vajadzīgs, lai iestātos universitātē, vai ir apgūts augstāko vai tehnisko studiju kurss līdzvērtīgā līmenī, vai ir iegūts universitātes diploms;
 • jābūt ļoti labām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām;
 • prakses laikā viņi nedrīkst būt noslēguši darba līgumu vai būt jebkādās citās darba līgumattiecībās;
 • viņi nedrīkst būt iepriekš veikuši praksi pie EP deputāta un arī nedrīkst būt iepriekš strādājuši par deputāta palīgu, neatkarīgi no tā, vai viņi būtu bijuši vietējie palīgi vai reģistrēti deputāta palīgi.

Kā pieteikties?

Lai iesniegtu pieteikumu, ir jāsazinās tieši ar Eiropas Parlamenta deputātiem.

Prakses ilgums ir no sešām nedēļām līdz pieciem secīgiem mēnešiem, un par to lemj tas Parlamenta deputāts, kurš piešķir praksi. Praksi var sākt jebkurā gada laikā.

Praktikantiem piešķir ikmēneša pabalstu, kas var būt no 816 EUR līdz 1313 EUR pilna laika līgumam.