Għad-dispożizzjoni tiegħek 

Il-Parlament Ewropew jaħdem għall-ġid tal-Ewropej kollha. Irrispettivament mill-mod li bih tixtieq tinvolvi ruħek – jekk hux billi ssegwi l-iżviluppi, taħdem magħna jew tibgħatilna r-reazzjonijiet tiegħek – il-Parlament qiegħed hemm biex jaqdik.

Żomm ruħek infurmat 

Il-Parlament Ewropew jidher 'il bogħod ħafna minn fejn tgħix inti? Żomm ruħek infurmat dwar dak li qed jiġri fil-Parlament permezz tal-paġni ta' informazzjoni u s-servizzi dokumentarji tagħna. Tista' wkoll tikkuntattja lill-Uffiċċju ta' Kollegament tagħna f'pajjiżek, fejn issib l-informazzjoni kollha bil-lingwa tiegħek.

Semma' leħnek 

Għandek xi ħaġa li tixtieq tgħid? Għalhekk semma' l-opinjoni tiegħek. Ressaq petizzjoni quddiem il-Parlament jekk taħseb li fejn qiegħed inti hemm xi ksur tal-liġijiet tal-UE jew ikkuntattja lill-Ombudsman Ewropew jekk għandek bżonn medjatur. Tista' wkoll titlob direttament liġijiet ġodda billi, flimkien ma' persuni oħra, tniedi inizjattiva taċ-ċittadini.

Aħdem magħna 

Interessat li tesperjenza l-Parlament mill-qrib, pereżempju billi taħdem magħna? Agħti ħarsa lejn il-possibbiltajiet li noffru biex tkun tista' ssir kollega tagħna, tingħaqad magħna bħala trainee, jew tieħu sehem fi żjara ta' studju.

Trasparenza u etika 

Hekk kif il-Parlament Ewropew isir aktar importanti u influwenti, huwa aktar kruċjali minn qatt qabel li dan jirrappreżenta lill-Ewropej b'mod kompletament miftuħ u trasparenti. Sir af aktar dwar kif naħdmu.

atyourservice_home_large    
 

Żur il-Parlament

Come and see for yourself how proposals become law and where your MEP has a say on the future of Europe. We offer a range of activities in Brussels and Strasbourg, so that whether you come alone, with your family, or in a group, there's something for you.

Dwar il-Parlament

Il-Parlament Ewropew huwa forum importanti għad-dibattitu politiku u għat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE. Il-Membri tal-Parlament Ewropew huma eletti direttament mill-votanti fl-Istati Membri kollha biex jirrappreżentaw l-interessi tan-nies.

Aċċess għad-dokumenti

Iċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom dritt għal aċċess għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew jipprovdi aċċess dirett għall-maġġorparti tad-dokumenti tiegħu f'format elettroniku.

Kuntratti u għotjiet

B'konformità mar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew huwa obbligat joħroġ sejħiet pubbliċi għall-offerti għall-kuntratti għall-akkwist ta' beni u servizzi.