L-inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 

Mill-1 ta' April 2012, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jkollhom għodda ġdida li se tippermettilhom jipparteċipaw fil-formazzjoni tal-politika tal-UE. Din l-inizjattiva li ddaħlet fis-seħħ mit-Trattat ta' Lisbona, se tippermetti lil miljun ċittadin minn tal-inqas kwart tal-Istati Membri tal-UE jsaqsu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni f'oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha. L-organizzaturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini – kumitat taċ-ċittadini magħmul minn tal-inqas 7 ċittadini tal-UE, residenti f'tal-anqas 7 Stati Membri differenti – se jkollhom sena sabiex jiġbru l-appoġġ neċessarju. Il-firem għandhom ikunu ċertifikati minn awtoritajiet kompetenti f'kull Stat Membru. Il-Kummissjoni mbagħad se jkollha 3 xhur sabiex teżamina l-inizjattiva u tiddeċiedi kif taġixxi dwarha.

Il-Proċedura

Iġbor miljun firma u itlob liġi ġdida lill-UE – din l-opportunità hija miftuħa għaċ-ċittadini kollha tal-UE. Tinstema’ diffiċli? Mhijiex. Huwa verament faċli tintroduċi l-inizjattiva tiegħek, kulma għandek tagħmel huwa li ssegwi dawn is-seba’ passi.
Ftakar - l-inizjattiva għandha tkun tirrigwarda suġġett relatat mal-UE li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħat tal-Kummissjoni Ewropea. Jiġifieri ma jistax ikun, pereżempju, bidla fit-trattati tal-UE. Ma jistax ikun xi ħaġa abbużiva, frivola jew vessatorja.
M’intix żgur jekk il-kwistjoni tiegħek taqax fil-kompetenzi tal-Kummissjoni? Tinkwetax. Il-Kummissjoni tavżak dwar dan qabel ma tibda tiġbor il-firem.

Pass Nru #1- Għandek tifforma kumitat taċ-ċittadini

Għandek bżonn mill-inqas seba’ persuni li jgħixu f’seba’ pajjiżi differenti.
Ftakar - il-membri tal-kumitat għandhom ikunu ċittadini tal-UE li jkollhom mill-inqas 18-il sena (16-il sena fl-Awstrija). Dan in-numru minimu ma jistax jinkludi Membri tal-Parlament Ewropew.
Kumitat ma jistax jinħoloq minn organizzazzjoni, għalkemm din tista’ toffri appoġġ għall-kwistjoni tiegħek. Biex issir taf iktar - ara r-Regolament (l-Artikolu 8).

Pass Nru #2 - Irreġistra l-inizjattiva tiegħek!

U stenna sakemm il-Kummissjoni Ewropea tindikalek li tista’ tipproċedi.
Tista’ tirreġistra l-inizjattiva tiegħek fi kwalunkwe waħda mit-24 lingwa uffiċjali tal-UE L-ewwel għandek tiġbor ftit informazzjoni bażika: it-titlu tal-inizjattiva, sommarju qasir dwar is-suġġett, referenza għat-Trattati tal-UE, id-dettalji ta’ kuntatt tal-kumitat taċ-ċittadini tiegħek.
Il-Kummissjoni Ewropea tikkuntattjak fi żmien xahrejn biex tgħarrfek jekk l-inizjattiva tiegħek tissodisfax il-kundizzjonijiet bażiċi biex tkun tista’ tipproċedi. L-inizjattiva tiegħek tiġi ppubblikata fuq ir-reġistru onlajn.
Biex issir taf iktar - ara r-Regolament (l-Artikolu 10)

Pass Nru #3 - Għandek tibda tiġbor il-firem.

Tista’ tiġborhom bil-miktub jew inkella onlajn. Il-Kummissjoni Ewropea se tipprovdi softwer ta’ sors miftuħ għas-sistemi ta’ ġbir onlajn, bla ħlas.
Ftakar - id-data li trid tiġbor flimkien mal-firem (jiġifieri l-isem, l-indirizz, iċ-ċittadinanza) tista’ tvarja minn stat tal-UE għal ieħor.
Iċċekkja r-rekwiżiti nazzjonali!
Mhuwiex biżżejjed li tiġbor il-firem f’pajjiż wieħed. Għandek bżonn firmatarji minn mill-inqas kwart tal-pajjiżi tal-UE. Billi bħalissa hemm 27 Stat Membru dan ifisser li għandek tikseb firem minn millinqas sebgħa minnhom.
Trid tikseb numru minimu ta’ firem f’kull pajjiż tal-UE. Issa, daqsxejn ta’ matematika... Din hija lformula: immultiplika n-numru ta’ MEPs eletti minn kull pajjiż b’750. (paġna 10 tar-Regolament).

Pass Nru #4 - Għandek miljun firma! Prosit!

Ippreżenta dawn il-firem lil kull pajjiż tal-UE kkonċernat. Huwa l-kompitu tagħhom li jivverifikaw ilvalidità tal-firem. Għandek tirċievi ċertifikat minn kull Stat Membru.
Biex issir taf iktar - ara r-Regolament (l-Artikolu 18)

Pass Nru #5 - Ivverifikati? Kollox sew? Ippreżenta l-firem lill-Kummissjoni Ewropea.

Trid tagħti informazzjoni dwar kwalunkwe appoġġ jew fondi rċevuti għall-inizjattiva tiegħek. Il-Kummissjoni Ewropea se tippubblika din l-informazzjoni kollha fuq il-websajt tagħha.
Biex issir taf iktar - ara r-Regolament (l-Artikolu 19)

Pass Nru #6 - Issa għandek iċ-ċans titkellem!

Tista’ tippreżenta l-inizjattiva tiegħek lill-Kummissjoni Ewropea u matul seduta ta’ smigħ pubblika fil-Parlament Ewropew.
Iktar informazzjoni dwar is-seduti ta’ smigħ pubbliċi fil-Parlament

Pass Nru #7 - Irnexxielek!

Il-Kummissjoni Ewropea se tinformak dwar il-pass li jmiss. Il-Kummissjoni Ewropea se tinformak x’azzjoni beħsiebha tieħu. Il-Kummissjoni Ewropea se tħares it-trasparenza tal-proċess. L-informazzjoni kollha li tirrigwarda l-inizjattiva tiegħek se tiġi ppubblikata. Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tipproponi liġi ġdida u tibgħatha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għall-approvazzjoni.

Firem meħtieġa għal kull pajjiż 

 • l-Awstrija 
  13.395 
 • il-Belġju 
  14.805 
 • il-Bulgarija 
  11.985 
 • il-Kroazja 
  8.460 
 • Ċipru 
  4.230 
 • iċ-Ċekja 
  14.805 
 • id-Danimarka 
  9.870 
 • l-Estonja 
  4.935 
 • il-Finlandja 
  9.870 
 • Franza 
  55.695 
 • il-Ġermanja 
  67.680 
 • Il-Greċja 
  14.805 
 • l-Ungerija 
  14.805 
 • l-Irlanda 
  9.165 
 • l-Italja 
  53.580 
 • il-Latvja 
  5.640 
 • il-Litwanja 
  7.755 
 • il-Lussemburgu 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Il-Pajjiżi Baxxi 
  20.445 
 • il-Polonja 
  36.660 
 • il-Portugall 
  14.805 
 • ir-Rumanija 
  23.265 
 • Ir-Repubblika Slovakka 
  9.870 
 • Ir-Repubblika Slovena 
  5.640 
 • Spanja 
  41.595 
 • l-Isvezja 
  14.805 

Numri Ewlenin 

 • 1 inizjattiva
   

   
 • 1 smigħ pubbliku 

   
 • 2 xahrejn biex il-KE tiddeċied jekk l-ECI tapplikax 

   
 • 3 xhur ta' verifiki 

   
 • 3 years - the ECI Regulation will be revised by the EC 

   
 • 7 pajjiżi (jew aktar) jridu jressqu l-firem 

   
 • 7 membri tal-kumitat 

   
 • 12-il xhar biex jinġabru 

   
 • 18-il sena biex tkun tista' tiffirma (16 fl-Awstrija) 

   
 • 24 lingwa
   

   
 • 27 Stat Membru tal-UE 

   
 • 1.000.000 firma 

   

Contact: