X'INHU L-EWROBAROMETRU? 

Mill-1973, l-istituzzjonijiet Ewropej jikkummissjonaw stħarriġ regolari tal-opinjoni pubblika, l-Ewrobarometru, fl-Istati Membri kollha tal-UE.

Fl-2007, il-Parlament Ewropew vara s-sensiela speċifika tiegħu stess tal-Ewrobarometru. Dan l-istħarriġ ikopri firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet, li jiffukaw fuq il-perċezzjonijiet u l-aspettattivi taċ-ċittadini rigward l-azzjoni tal-UE, u l-isfidi ewlenin li l-Unjoni qed tiffaċċja. L-istħarriġ ikejjel ukoll fid-dettall l-attitudnijiet taċ-ċittadini lejn l-UE u l-Parlament Ewropew, filwaqt li jsegwi mill-qrib il-fehmiet tal-pubbliku dwar l-elezzjonijiet Ewropej. Bis-saħħa ta' dan l-eżerċizzju li ilu ħafna jsir, l-analiżi tar-riżultati tipprovdi stampa dettaljata tax-xejriet u l-evoluzzjoni tal-opinjoni pubblika dwar kwistjonijiet Ewropej, kemm f'livell nazzjonali kif ukoll f'livell soċjodemografiku.

L-ELEZZJONIJIET EWROPEJ

L-Ewrobarometru tal-Parlament jinkludi sensiela speċifika dwar l-elezzjonijiet Ewropej. Din tiffoka fuq l-attitudnijiet tal-Ewropej qabel l-elezzjonijiet Ewropej, u tkejjel l-interess tal-Ewropej fl-elezzjonijiet u l-opinjonijiet tagħhom dwar il-proġett Ewropew. Analiżijiet postelettorali dettaljati, imwettqa wara l-elezzjonijiet Ewropej, jikkompletaw dan il-kontribut importanti biex nifhmu aħjar kif jivvutaw iċ-ċittadini Ewropej.

IL-PARLAMETRU

Il-Parlametru huwa stħarriġ annwali tal-Ewrobarometru kkummissjonat mill-Parlament Ewropew fl-Istati Membri kollha tal-UE mill-2007. Jiffoka fuq il-fehmiet tal-Ewropej dwar il-Parlament Ewropew. L-istħarriġ ikejjel l-immaġni pubblika u r-rwol tal-Parlament, u kemm iċ-ċittadini jafu dwaru. Il-Parlametru jimmonitorja wkoll il-fehmiet pubbliċi dwar is-sħubija fl-UE u l-benefiċċji tagħha, is-sentiment ta' identità taċ-ċittadini, iċ-ċittadinanza Ewropea mqabbla ma' dik nazzjonali, il-prijoritajiet politiċi u l-valuri.

STĦARRIĠ SPEĊIFIKU

Il-Parlament juża wkoll l-istħarriġ tal-Ewrobarometru biex jevalwa l-opinjoni pubblika dwar suġġetti speċifiċi, jew billi jiffoka fuq gruppi soċjodemografiċi speċifiċi bħaż-żgħażagħ Ewropej jew fuq l-attività tal-istituzzjoni, eż. l-ugwaljanza bejn il-ġeneri jew il-kriżi ekonomika u soċjali. Uħud mill-pubblikazzjonijiet ta' din il-kategorija huma ddedikati għax-xejriet storiċi li jimmonitorjaw il-bidliet ewlenin fl-opinjoni pubblika Ewropea mill-1973. Ippreżentata kronoloġikament, id-data turi l-perċezzjoni tal-Ewropej tal-UE matul il-fażijiet ewlenin tagħha, kemm dawk istituzzjonali u politiċi kif ukoll dawk ekonomiċi u soċjali.

Plenary insights

Each plenary session Members are provided with a selection of recent Eurobarometer data on key topics of the session, aiming at empowering Members in their political and communication activities by informing the debate in a timely and relevant manner.


This section assembles all editions of this newsletter published so far.

Our last publications  

Sena: 
-
Tip:Taghrif Dwar Il-plenarja  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Sena: 
-
Tip:Stharriġ Speċifiku  

The European Parliament's Spring 2021 Eurobarometer looks at how citizens view the consequences of the Covid-19 pandemic and the actions taken by the EU to tackle them.

Sena: 
-
Tip:Taghrif Dwar Il-plenarja  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Sena: 
-
Tip:Taghrif Dwar Il-plenarja  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Sena: 
-
Tip:Stharriġ Speċifiku  

This Eurobarometer, conducted jointly for the EC and the EP, focusses on the Conference on the Future of Europe, measuring attitudes towards it and some of the key themes to be covered.

Sena: 
-
Tip:Taghrif Dwar Il-plenarja  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Sena: 
-
Tip:Stharriġ Speċifiku  

See the development of public opinion in the EU Member State according to the Eurobarometer’s key indicator questions presented over time.

Sena: 
-
Tip:Taghrif Dwar Il-plenarja  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Sena: 
-
Tip:Taghrif Dwar Il-plenarja  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.