Spring 2021 survey 

Reżiljenza u rkupru: Opinjoni pubblika sena dwar il-pandemija

Stħarriġ speċjali tal-Ewrobarometru mwettaq għall-Parlament Ewropew bejn Marzu u April 2021 juri l-impatt dejjem akbar tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-ħajja personali u s-sitwazzjoni finanzjarja taċ-ċittadini. Peress li tmienja minn kull għaxar rispondenti huma konxji mill-azzjonijiet tal-Unjoni biex jiġu indirizzati l-pandemija, is-saħħa pubblika, il-ġlieda kontra l-faqar u biex l-ekonomija titqiegħed fuq il-quċċata tal-prijoritajiet taċ-ċittadini għall-Parlament Ewropew. B'mod ġenerali, l-Ewrobarometru tar-Rebbiegħa tal-PE jikkonferma l-appoġġ sod għall-Unjoni Ewropea matul il-pandemija – kif ukoll il-kunsens wiesa' stabbilit li l-isfidi globali bħall-pandemija tal-COVID-19 jiġu indirizzati l-aħjar fil-livell tal-UE.

Sejbiet ewlenin:

  • Fi tmiem l-ewwel kwart tal-2021, wieħed u tletin fil-mija tal-Ewropej diġà raw is-sitwazzjoni finanzjarja personali tagħhom milquta b'mod negattiv matul il-pandemija. 26 % oħra għadhom qed jistennew li dan jista' jseħħ.
  • Minkejja dan l-impatt, il-maġġoranza tar-rispondenti (58 %) jemmnu li l-benefiċċji għas-saħħa tal-miżuri ta' restrizzjoni f'pajjiżhom huma akbar mill-ħsara ekonomika li setgħu kkawżaw.
  • L-Ewropej huma konxji ħafna tal-isforzi tal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19: tmienja minn kull għaxar Ewropej semgħu, raw jew qraw dwar azzjonijiet simili – u kważi nofs iċ-ċittadini kollha (48 %) jafu x'inhuma dawn il-miżuri.
  • Minkejja varjazzjonijiet fuq terminu qasir u varjazzjonijiet nazzjonali, il-klassifikazzjonijiet pożittivi ġenerali għall-immaġni tal-UE jibqgħu f'wieħed mill-ogħla livelli tagħhom f'aktar minn għaxar snin. Bħala medja tal-UE, kważi nofs ir-rispondenti (48 %) għandhom immaġni pożittiva tal-UE.
  • Erbgħa u sebgħin fil-mija tal-Ewropej iridu li l-UE tikseb kompetenza akbar biex tittratta kriżijiet bħall-pandemija tal-COVID-19, inkluż 28 % li "jaqblu totalment".
  • Meta mistoqsija b'mod konkret dwar l-aspettattivi tagħhom għall-Parlament Ewropew, iċ-ċittadini jridu li l-Membri eletti tagħhom ipoġġu s-saħħa pubblika fuq quddiem nett u fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Parlament (49 %). Dan huwa segwit mill-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali (39 %), miżuri li jappoġġjaw l-ekonomija u joħolqu impjiegi ġodda (39 %) kif ukoll azzjoni kontra t-tibdil fil-klima (34 %).