Petizzjonijiet 

Wieħed mid-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini Ewropej: Kull ċittadin, li jkun qed jaġixxi b'mod individwali jew b'mod konġunt ma' oħrajn, jista', f'kull mument, jeżerċita id-dritt tiegħu li jressaq petizzjoni lill-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea, u dawk kollha residenti fi Stat Membru, jistgħu b'mod individwali jew b'mod konġunt ma' oħrajn, iressqu petizzjoni lill-Parlament Ewropew dwar suġġett li jaqa' fi ħdan l-oqsma ta' attività tal-Unjoni Ewropea u li jaffettwahom direttament. Kull kumpanija, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li għandha l-sede tagħha fl-Unjoni Ewropea tista' wkoll teżerċita dan id-dritt li tressaq petizzjoni, dritt garantit mit-Trattat.

Petizzjoni tista' tieħu sura ta' lment jew ta' talba u tista' tkun tikkonċerna kwistjonijiet ta' interess pubbliku jew privat.

Il-petizzjoni tista' tippreżenta talba individwali, ilment jew osservazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġi ta' l-UE jew appell lill-Parlament Ewropew sabiex jadotta pożizzjoni dwar kwistjoni speċifika. Petizzjonijiet bħal dawn jagħtu l-opportunità lill-Parlament Ewropew li jiġbed l-attenzjoni għal kull ksur ta' drittijiet taċ-ċittadini Ewropej min-naħa ta' Stat Membru jew awtoritajiet lokali jew istituzzjoni oħra.

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa magħmul minn 35 Membru u huwa mmexxi minn 'Chairman' u 4 Viċi-'chairmen'.