Premji 

L-attività tal-Parlament Ewropew mhix biss waħda leġiżlattiva. Għandu wkoll għal qalbu l-promozzjoni ta' dak li hu tajjeb. Kull sena joħroġ erba' premji b'rikonoxximent tal-eċċellenza fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, iċ-ċinema, proġetti taż-żgħażagħ u ċittadinanza tajba. Din hija opportunità biex tingħata attenzjoni lil dawk in-nies u l-organizzazzjonijiet li jagħmlu xogħol iebes biex id-dinja tagħha ssir tikka aħjar u jħeġġu lil ħaddieħor isegwi l-eżempju tagħhom.

 • Il-Premju taċ-Ċittadin Ewropew - Premju għal kisbiet eċċezzjonali 

  Kull sena, il-Parlament Ewropew jagħti "l-Premju taċ-Ċittadin Ewropew". Dan il-premju huwa maħsub biex jirrikonoxxi kisbiet eċċezzjonali fl-oqsma li ġejjin:

  Proġetti li jippromwovu fehim reċiproku aħjar u integrazzjoni aktar mill-qrib bejn iċ-ċittadini tal-Istati Membri, jew li jiffaċilitaw kooperazzjoni transfruntiera jew transnazzjonali fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

  Proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali fit-tul, transfruntiera jew transnazzjonali, u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ ta' spirtu Ewropew.

  Proġetti marbuta mas-Sena Ewropea kurrenti (jekk applikabbli).

  Proġetti li jesprimu b'mod konkret il-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

  Ċittadini, gruppi ta' ċittadini, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet jistgħu japplikaw għall-Premju taċ-Ċittadin Ewropew għal proġetti li jkunu wettqu, jew jistgħu jinnominaw ċittadin, grupp, assoċjazzjoni jew organizzazzjoni ieħor/oħra għall-Premju taċ-Ċittadin Ewropew.

  Il-Membri tal-Parlament Ewropew biss għandhom dritt iressqu nomini – nomina waħda għal kull Membru kull sena.

  Biex tinnomina lilek innifsek jew lil xi ħadd ieħor, agħfas HAWN

  Id-data tal-għeluq għas-sottomissjonijiet ġiet estiża sad-29 ta' April 2021! (23:59, ħin ta' Brussell)


  Għal aktar informazzjoni:

    
 • Il-Premju Sakharov - għal-libertà tal-ħsieb 

  Il-Premju Sakharov jingħata għal min ikun kiseb riżultati prestiġjużi f'wieħed minn dawn l-oqsma:

  • difiża tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, b'mod partikolari d-dritt għal espressjoni libera
  • is-salvagwardja tad-drittijiet tal-minoranzi
  • ir-rispett għad-dritt internazzjonali,
  • l-iżvilupp tad-demokrazija u l-implimentazzjoni tal-istat tad-dritt
     
  • Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej - għal Ewropej żgħażagħ b’ħafna motivazzjoni 

   Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej” għandu l-għan li jħeġġeġ l-iżvilupp ta' kuxjenza Ewropea fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġetti relatati mal-integrazzjoni Ewropea. Il-Premju jingħata għal proġetti mwettqa miż-żgħażagħ li jkattru l-komprensjoni, iħeġġu l-iżvilupp ta' sens kondiviż ta' identità Ewropea, u joffru eżempji prattiċi ta' ċittadini Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda.

   L-aħjar proġett jieħu premju ta' €7500, it-tieni €5000 u t-tielet €2500. Bħala parti mill-premju, it-tliet rebbieħa finali Ewropej jiġu mistiedna jżuru l-Parlament Ewropew fi Brussell jew fi Strasburgu.

   Il-premji għall-aħjar tliet proġetti jiġu ppreżentati mill-President tal-Parlament Ewropew u minn rappreżentant tal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Charlemagne ta' Aachen.

     
  • Il-Premju LUX - appoġġ għall-kultura u l-identità Ewropea 

   Il-Premju LUX ilu jibni pontijiet madwar l-Ewropa, billi jippromwovi films li jmorru fil-qalba tad-dibattitu pubbliku Ewropew. Il-films magħżula jqajmu kuxjenza dwar uħud mill-kwistjonijiet soċjali u politiċi ewlenin tal-lum, u jirriflettu s-sbuħija u d-diversità taċ-ċinema Ewropew.

   Mill-2020 il-Premju LUX ittrasforma ruħu fil-Premju LUX – Il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Pubbliku. Il-premju l-ġdid għandu l-għan li jsaħħaħ ir-rabtiet bejn il-politika u ċ-ċittadini: biex dan iseħħ, il-pubbliku Ewropew huwa mistieden li jsir protagonist attiv billi jivvota lill-films favoriti tiegħu. L-għan huwa wkoll li l-pubbliku jinvolvi ruħu f'dibattiti dwar l-Ewropa, billi "jgħix l-Ewropa" b'mod emozzjonali billi jara films Ewropej li jispirawh.