Premji 

L-attività tal-Parlament Ewropew mhix biss waħda leġiżlattiva. Għandu wkoll għal qalbu l-promozzjoni ta' dak li hu tajjeb. Kull sena joħroġ erba' premji b'rikonoxximent tal-eċċellenza fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, iċ-ċinema, proġetti taż-żgħażagħ u ċittadinanza tajba. Din hija opportunità biex tingħata attenzjoni lil dawk in-nies u l-organizzazzjonijiet li jagħmlu xogħol iebes biex id-dinja tagħha ssir tikka aħjar u jħeġġu lil ħaddieħor isegwi l-eżempju tagħhom.

 • Il-Premju taċ-Ċittadin Ewropew - Premju għal kisbiet eċċezzjonali 

  Kull sena, il-Parlament Ewropew jagħti "l-Premju taċ-Ċittadin Ewropew". Dan il-premju huwa maħsub biex jirrikonoxxi kisbiet eċċezzjonali fl-oqsma li ġejjin:

  • Proġetti li jippromwovu fehim reċiproku aħjar u integrazzjoni aktar mill-qrib bejn iċ-ċittadini tal-Istati Membri, jew li jiffaċilitaw kooperazzjoni transfruntiera jew transnazzjonali fi ħdan l-Unjoni Ewropea.
  • Proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali fit-tul, transfruntiera jew transnazzjonali, u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ ta' spirtu Ewropew.
  • Proġetti marbuta mas-Sena Ewropea kurrenti (jekk applikabbli). 
  • Proġetti li jesprimu b'mod konkret il-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

  Ċittadini, gruppi ta' ċittadini, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet jistgħu japplikaw għall-Premju taċ-Ċittadin Ewropew għal proġetti li jkunu wettqu, jew jistgħu jinnominaw ċittadin, grupp, assoċjazzjoni jew organizzazzjoni ieħor/oħra għall-Premju taċ-Ċittadin Ewropew.

  Il-Membri tal-Parlament Ewropew biss għandhom dritt iressqu nomini – nomina waħda għal kull Membru kull sena.

  Numru rekord ta' applikazzjonijiet għall-edizzjoni tal-2020 tal-Premju taċ-Ċittadin Ewropew

  Fost il-266 applikazzjoni mill-Istati Membri kollha, il-proġetti koprew suġġetti bħall-protezzjoni ambjentali, il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni u l-ġlieda kontra l-coronavirus.

  Sinċerament nirringrazzjaw lill-applikanti u lin-nominaturi kollha talli ppreżentaw il-proġetti tagħhom.

  Issa, l-ġuriji nazzjonali se jevalwaw l-applikazzjonijiet kollha, u jagħżlu massimu ta' ħames proġetti li se jintbagħtu lill-Kanċellerija li tiddeċiedi dwar ir-rebbieħa finali (wieħed għal kull Stat Membru).

  Ibqa' segwina għall-passi li jmiss fil-proċedura billi ssegwi dan is-sit web b'mod regolari.

  Għal aktar informazzjoni:

    
 • Il-Premju Sakharov - għal-libertà tal-ħsieb 

  Il-Premju Sakharov jingħata għal min ikun kiseb riżultati prestiġjużi f'wieħed minn dawn l-oqsma:

  • difiża tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, b'mod partikolari d-dritt għal espressjoni libera
  • is-salvagwardja tad-drittijiet tal-minoranzi
  • ir-rispett għad-dritt internazzjonali,
  • l-iżvilupp tad-demokrazija u l-implimentazzjoni tal-istat tad-dritt
     
  • Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej - għal Ewropej żgħażagħ b’ħafna motivazzjoni 

   Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej” għandu l-għan li jħeġġeġ l-iżvilupp ta' kuxjenza Ewropea fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġetti relatati mal-integrazzjoni Ewropea. Il-Premju jingħata għal proġetti mwettqa miż-żgħażagħ li jkattru l-komprensjoni, iħeġġu l-iżvilupp ta' sens kondiviż ta' identità Ewropea, u joffru eżempji prattiċi ta' ċittadini Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda.

   Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej” għandu l-għan li jħeġġeġ l-iżvilupp ta' kuxjenza Ewropea fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġetti relatati mal-integrazzjoni Ewropea. Il-Premju jingħata għal proġetti mwettqa miż-żgħażagħ li jkattru l-komprensjoni, iħeġġu l-iżvilupp ta' sens kondiviż ta' identità Ewropea, u joffru eżempji prattiċi ta' ċittadini Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda.

   Il-premji għall-aħjar tliet proġetti jiġu ppreżentati mill-President tal-Parlament Ewropew u minn rappreżentant tal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Charlemagne ta' Aachen.

     
  • Il-Premju LUX - appoġġ għall-kultura u l-identità Ewropea 

   Mill-2007, il-Premju LUX tal-Parlament Ewropew kull sena jitfa' l-attenzjoni fuq films li jmorru fil-qalba tad-dibattitu pubbliku Ewropew. Il-Parlament jemmen li ċ-ċinema, midja kulturali għall-massa, tista' tkun mezz ideali għad-dibattitu u r-riflessjoni rigward l-Ewropa u l-ġejjieni tagħha. Iċ-ċinema hi poplari, tiġbed ġenerazzjonijiet differenti u hi finanzjarjament aċċessibbli.