Premji 

L-attività tal-Parlament Ewropew mhix biss waħda leġiżlattiva. Għandu wkoll għal qalbu l-promozzjoni ta' dak li hu tajjeb. Kull sena joħroġ erba' premji b'rikonoxximent tal-eċċellenza fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, iċ-ċinema, proġetti taż-żgħażagħ u ċittadinanza tajba. Din hija opportunità biex tingħata attenzjoni lil dawk in-nies u l-organizzazzjonijiet li jagħmlu xogħol iebes biex id-dinja tagħha ssir tikka aħjar u jħeġġu lil ħaddieħor isegwi l-eżempju tagħhom.

 • Il-Premju taċ-Ċittadin Ewropew - Premju għal kisbiet eċċezzjonali 

  Kull sena, il-Parlament Ewropew jagħti "l-Premju taċ-Ċittadin Ewropew". Dan il-premju huwa maħsub biex jirrikonoxxi kisbiet eċċezzjonali fl-oqsma li ġejjin:

  • Proġetti li jippromwovu fehim reċiproku aħjar u integrazzjoni aktar mill-qrib bejn iċ-ċittadini tal-Istati Membri, jew li jiffaċilitaw kooperazzjoni transfruntiera jew transnazzjonali fi ħdan l-Unjoni Ewropea.
  • Proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali fit-tul, transfruntiera jew transnazzjonali, u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ ta' spirtu Ewropew.
  • Proġetti marbuta mas-Sena Ewropea kurrenti (jekk applikabbli). 
  • Proġetti li jesprimu b'mod konkret il-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

  Ċittadini, gruppi ta' ċittadini, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet jistgħu japplikaw għall-Premju taċ-Ċittadin Ewropew għal proġetti li jkunu wettqu, jew jistgħu jinnominaw ċittadin, grupp, assoċjazzjoni jew organizzazzjoni ieħor/oħra għall-Premju taċ-Ċittadin Ewropew.

  Il-Membri tal-Parlament Ewropew biss għandhom dritt iressqu nomini – nomina waħda għal kull Membru kull sena.

  Numru rekord ta' applikazzjonijiet għall-edizzjoni tal-2020 tal-Premju taċ-Ċittadin Ewropew

  Fost il-266 applikazzjoni mill-Istati Membri kollha, il-proġetti koprew suġġetti bħall-protezzjoni ambjentali, il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni u l-ġlieda kontra l-coronavirus.

  Sinċerament nirringrazzjaw lill-applikanti u lin-nominaturi kollha talli ppreżentaw il-proġetti tagħhom.

  Issa, l-ġuriji nazzjonali se jevalwaw l-applikazzjonijiet kollha, u jagħżlu massimu ta' ħames proġetti li se jintbagħtu lill-Kanċellerija li tiddeċiedi dwar ir-rebbieħa finali (wieħed għal kull Stat Membru).

  Ibqa' segwina għall-passi li jmiss fil-proċedura billi ssegwi dan is-sit web b'mod regolari.

  Għal aktar informazzjoni:

    
 • Il-Premju Sakharov - għal-libertà tal-ħsieb 

  Il-Premju Sakharov jingħata għal min ikun kiseb riżultati prestiġjużi f'wieħed minn dawn l-oqsma:

  • difiża tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, b'mod partikolari d-dritt għal espressjoni libera
  • is-salvagwardja tad-drittijiet tal-minoranzi
  • ir-rispett għad-dritt internazzjonali,
  • l-iżvilupp tad-demokrazija u l-implimentazzjoni tal-istat tad-dritt
     
  • Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej - għal Ewropej żgħażagħ b’ħafna motivazzjoni 

   Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej” għandu l-għan li jħeġġeġ l-iżvilupp ta' kuxjenza Ewropea fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġetti relatati mal-integrazzjoni Ewropea. Il-Premju jingħata għal proġetti mwettqa miż-żgħażagħ li jkattru l-komprensjoni, iħeġġu l-iżvilupp ta' sens kondiviż ta' identità Ewropea, u joffru eżempji prattiċi ta' ċittadini Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda.

   Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej” għandu l-għan li jħeġġeġ l-iżvilupp ta' kuxjenza Ewropea fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġetti relatati mal-integrazzjoni Ewropea. Il-Premju jingħata għal proġetti mwettqa miż-żgħażagħ li jkattru l-komprensjoni, iħeġġu l-iżvilupp ta' sens kondiviż ta' identità Ewropea, u joffru eżempji prattiċi ta' ċittadini Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda.

   Il-premji għall-aħjar tliet proġetti jiġu ppreżentati mill-President tal-Parlament Ewropew u minn rappreżentant tal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Charlemagne ta' Aachen.

     
  • Il-Premju LUX - appoġġ għall-kultura u l-identità Ewropea 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.