Sigurtà u Aċċess 

Peress li fil-bini tal-Parlament Ewropew jaħdmu aktar minn 7,000 persuna u jżuruh aktar minn 500,000 persuna fis-sena, is-sigurtà għandha rwol essenzjali xi twettaq biex jiġi żgurat funzjonament bla xkiel tal-istituzzjoni.

Il-Parlament Ewropew — l-unika istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea li tiġi eletta b'vot dirett universali — għalhekk jiżgura l-protezzjoni tal-persuni u tal-beni fil-bini tiegħu kif ukoll l-akkoljenza effikaċi tal-viżitaturi kollha tiegħu, filwaqt li jżomm bilanċ ġust bejn livell adegwat ta' sigurtà u l-attitudni tradizzjonali ta' ftuħ.

Peress li l-ġbir u l-ipproċessar tad-data personali huma meħtieġa sabiex iwettaq b'mod effettiv ir-rwol tiegħu, il-Parlament Ewropew jagħti importanza kbira lid-dritt għall-privatezza u jfittex b'mod kostanti li jiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ dwar il-protezzjoni tad-data personali.

Protezzjoni tad-data

Il-Parlament Ewropew jipproċessa ċerta data personali tal-Membri, tal-persunal, tal-kuntratturi, tal-viżitaturi u tas-sħab interni u esterni tiegħu għal dawn iż-żewġ skopijiet:

  • l-għoti u l-kontroll tal-aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew
  • l-għoti u l-kontroll tal-aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew

    Sorveljanza bil-Video

    Il-Parlament Ewropew jopera sistema ta' sorveljanza bil-video, għall-monitoraġġ tal-bini u tal-perimetru tiegħu. Is-sistema tintuża biss għal skopijiet ta' sikurezza u sigurtà. Id-dokument li ġej jinkludi sommarju ta' wħud mill-karatteristiċi ewlenin tas-sistema, kif ukoll informazzjoni rigward il-protezzjoni tad-data u d-dettalji ta' kuntatt:

    Contact: