Traineeships fil-Parlament Ewropew 

Il-Parlament Ewropew joffri żewġ tipi ta' traineeships: Traineeships fis-Segretarjat (traineeships Schuman) u Traineeships mal-Membri tal-Parlament Ewropew

Traineeships fis-Segretarjat — Traineeships Schuman

It-traineeships Schuman huma mħallsa u jistgħu jsiru f'wieħed mill-postijiet tax-xogħol uffiċjali tal-Parlament Ewropew – Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu — jew fl-Uffiċċji ta' Kollegament tiegħu fl-Istati Membri.

Dawn it-traineeships huma msemmija għal Robert Schuman, wieħed mill-arkitetti ewlenin tal-proġett ta' integrazzjoni Ewropea u responsabbli għal aktar minn 70 sena ta' paċi u prosperità fl-Ewropa. Huwa ppropona li l-produzzjoni tal-faħam u tal-azzar Franċiża u dik Ġermaniża jinġabru flimkien f'dik li aktar 'il quddiem saret il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, l-ewwel Komunità Ewropea, li mbagħad saret l-Unjoni Ewropea. 

  • It-traineeship Schuman se jtejjeb l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tiegħek. Dan it-traineeship se jipprovdilek għarfien dwar il-ħidma tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-Parlament Ewropew, li huwa forum kruċjali għat-teħid tad-deċiżjonijiet u d-dibattitu politiku fil-livell tal-UE.

    It-traineeships Schuman jistgħu jsiru f'varjetà wiesgħa ta' oqsma, bħall-politiki interni u esterni tal-UE, il-finanzi, il-liġi, il-multilingwiżmu, l-amministrazzjoni, l-infrastruttura u l-loġistika, il-komunikazzjoni jew l-IT.

    Il-Parlament Ewropew huwa impjegatur li joffri opportunitajiet indaqs; huma mħeġġa japplikaw il-kandidati mingħajr distinzjoni abbażi tas-sess, l-orjentazzjoni sesswali, l-isfondi kulturali, etniċi u reliġjużi jew id-diżabbiltà, u għal kandidati b'diżabbiltà li jirnexxu se tkun disponibbli għalihom akkomodazzjoni jekk ikollhom bżonn.

    Bħala parti mill-impenn tal-Parlament li jonora lill-ġurnalisti li nqatlu matul l-eżerċizzju ta' xogħolhom, id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni joffri għadd ta' traineeships Schuman b'tifkira ta' Ján Kuciak, il-ġurnalist investigattiv Slovakk li nqatel fi Frar 2018.

Lil min nikkuntattja?

Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar informazzjoni dwar it-traineeships Schuman:

Contact: 

Traineeships mal-Membri tal-Parlament Ewropew

Il-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu joffru traineeships imħallsa fl-uffiċċji tagħhom fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Brussell (jew fi Strasburgu), abbażi ta' ftehim mal-Parlament Ewropew.

Lil min nikkuntattja?

Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar informazzjoni dwar it-traineeships mal-MEPs:

Contact: Traineeships f'istituzzjonijiet Ewropej oħra

Tista' ssir taf dwar l-iskemi ta' traineeships tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE hawnhekk