Europees burgerinitiatief 

Vanaf 1 april 2012 beschikken de burgers van de EU over een gloednieuw instrument dat hen de mogelijkheid biedt het EU-beleid mee vorm te geven. Het burgerinitiatief – in het leven geroepen door het Verdrag van Lissabon – houdt in dat 1 miljoen inwoners van de EU uit ten minste een vierde van de lidstaten de Europese Commissie kunnen vragen nieuwe wetten voor te stellen op gebieden die binnen haar bevoegdheid vallen. Een burgerinitiatief wordt georganiseerd door een burgercomité van minstens 7 EU-inwoners uit ten minste 7 verschillende lidstaten. Dit comité heeft 1 jaar de tijd om de nodige steun bijeen te krijgen. De verzamelde handtekeningen moeten gecertificeerd worden door de bevoegde autoriteiten in elke lidstaat. Organisatoren van succesvolle initiatieven zullen kunnen deelnemen aan de hoorzitting die door het Europees Parlement georganiseerd wordt. De Commissie zal 3 maanden hebben om het initiatief te onderzoeken en zal beslissen wat er mee gebeurt.

De procedure

Verzamel 1 miljoen handtekeningen en vraag de EU om een nieuwe wet - alle burgers van de EU kunnen dat doen. Klinkt het ingewikkeld? Dat valt wel mee. Uw initiatief indienen is eenvoudig, volg gewoon deze zeven stappen.
Denk eraan: het initiatief moet een EU-gerelateerd onderwerp betreffen dat tot de bevoegdheden van de Europese Commissie behoort. Het kan dus bijvoorbeeld niet gaan over een wijziging in de EU-verdragen. Het mag niet iets beledigends, onnozels of ergerlijks zijn.
Weet u niet zeker of de kwestie binnen de verantwoordelijkheden van de Commissie valt? Geen zorgen. De Commissie laat het u weten voordat u begint met het verzamelen van de handtekeningen.

Stap #1- Vorm een burgercomité!

U hebt minimaal zeven mensen nodig die in zeven verschillende landen wonen.
Denk eraan: de leden van het comité moeten EU-burgers van ten minste 18 jaar oud (16 jaar in Oostenrijk) zijn. Dit minimumaantal mag geen Europese Parlementsleden omvatten.
Er kan geen comité door een organisatie worden opgericht, hoewel deze uw zaak wel kan ondersteunen. Wilt u meer weten? Bekijk dan de Verordening (artikel 8) .

Stap #2 - Registreer uw initiatief!

En wacht op het groene licht van de Europese Commissie.
U kunt het initiatief in één van 24 officiële talen van de EU registreren Verzamel eerst een aantal basisgegevens: de naam van het initiatief, een korte beschrijving van het onderwerp, een verwijzing naar de EU-verdragen en de contactgegevens van uw burgercomité.
De Europese Commissie laat u binnen twee maanden weten of uw initiatief voldoet aan de basisvoorwaarden om doorgang te kunnen vinden. Uw initiatief wordt gepubliceerd in het online register.
Wilt u meer weten? Bekijk dan de Verordening (artikel 10)

Stap #3 - Begin met het verzamelen van handtekeningen.

U kunt ze op papier en online verzamelen. De Europese Commissie stelt gratis opensourcesoftware ter beschikking voor het online verzamelen van handtekeningen.
Denk eraan: de gegevens die u moet verzamelen bij de handtekeningen (bijv. naam, adres, nationaliteit) kunnen per lidstaat verschillend zijn.
Controleer de nationale vereisten!
Het is niet voldoende om handtekeningen in één land te verzamelen. U hebt handtekeningen nodig uit ten minste een kwart van de EU-landen. Aangezien er 27 lidstaten zijn, moet u handtekeningen in minimaal zeven landen verzamelen.
U moet in elk EU-land een minimumaantal handtekeningen verzamelen. Dus even rekenen... De formule: vermenigvuldig het aantal leden van het Europees Parlement dat uit elk land is gekozen met 750 (pagina 10 van de Verordening)

Stap #4 - U hebt een miljoen handtekeningen verzameld! Gefeliciteerd!

Dien de handtekeningen in bij alle betreffende EU-lidstaten. Zij moeten de geldigheid ervan controleren.
U ontvangt hiervoor een certificaat van elke lidstaat.
Wilt u meer weten? Bekijk dan de Verordening (artikel 18)

Stap #5 - Gecontroleerd? Alles in orde? Dien de handtekeningen in bij de Europese Commissie.

U moet informatie verstrekken over de door u ontvangen steun en financiering voor het initiatief. De Europese Commissie maakt al deze informatie openbaar op haar website.
Wilt u meer weten? Bekijk dan de Verordening (artikel 19)

Stap #6 - Het woord is aan u!

U presenteert uw initiatief aan de Europese Commissie en tijdens een openbare hoorzitting in het Europees Parlement.
Meer over openbare hoorzittingen in het Parlement

Stap #7 - Missie volbracht!

De Europese Commissie zal u informeren over wat er nu gaat gebeuren. De Europese Commissie zal u informeren over de actie die zij zal ondernemen. De Europese Commissie zal het proces transparant houden. Alle informatie over uw initiatief zal openbaar worden gemaakt. De Europese Commissie kan een nieuwe wet voorstellen en deze ter goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad sturen.

Minimumaantal handtekeningen per land 

 • Oostenrijk 
  13.395 
 • België 
  14.805 
 • Bulgarije 
  11.985 
 • Kroatië 
  8.460 
 • Cyprus 
  4.230 
 • Tsjechië 
  14.805 
 • Denemarken 
  9.870 
 • Estland 
  4.935 
 • Finland 
  9.870 
 • Frankrijk 
  55.695 
 • Duitsland 
  67.680 
 • Griekenland 
  14.805 
 • Hongarije 
  14.805 
 • Ierland 
  9.165 
 • Italië 
  53.580 
 • Letland 
  5.640 
 • Litouwen 
  7.755 
 • Luxemburg 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Nederland 
  20.445 
 • Polen 
  36.660 
 • Portugal 
  14.805 
 • Roemenië 
  23.265 
 • Slowakije 
  9.870 
 • Slovenië 
  5.640 
 • Spanje 
  41.595 
 • Zweden 
  14.805 

Belangrijkste cijfers 

 • 1 Initiatief
   

   
 • 1 Openbare hoorzitting 

   
 • 2 Maanden voor de Europese Commissie om te beslissen of het ECI geschikt is 

   
 • 3 Maanden voor verificatie 

   
 • 3 Jaar - De ECI regulering zal door de Europese Commissie herzien worden 

   
 • 7 Landen of meer om handtekeningen in te zamelen 

   
 • 7 Leden van de commissie 

   
 • 12 Maanden om in te zamelen 

   
 • 18 Jaar om te kunnen tekenen (16 in Oostenrijk) 

   
 • 24 Talen
   

   
 • 27 EU lidstaten 

   
 • 1.000.000 Handtekeningen 

   

Contact: