De coördinator Kinderrechten van het Europees Parlement
 

De coördinator zet zich in voor de bevordering en bescherming van de rechten van kinderen in alle beleidsmaatregelen en alle wetgeving van de EU. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop. Zij biedt ondersteuning aan burgers van wie een kind is ontvoerd door de andere ouder en aan burgers die te maken krijgen met andere grensoverschrijdende familiegeschillen. Zij vindt het belangrijk dat er in dergelijke gevallen nauw wordt samengewerkt met rechterlijke en administratieve instanties en dat problemen bij voorkeur door bemiddeling worden opgelost.

Grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door ouders
 

    

Informatie in verband met COVID-19

De COVID-19-pandemie en de noodzakelijke beperkingen die regeringen overal in de EU hebben ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, kunnen ook gevolgen hebben voor bepaalde gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld in het geval van grensoverschrijdende familiegeschillen.

    

Voor ouders

Is uw kind ontvoerd of denkt u dat dit binnenkort zou kunnen gebeuren? De coördinator van het Europees Parlement kan u bijstaan met informatie en steun. Zo bent u op de hoogte van de mogelijke stappen die u kunt nemen.

    

Voor mensen in het werkveld

Bent u rechter, advocaat of bemiddelaar, of werkt u voor een centrale autoriteit of een ngo? De coördinator van het Europees Parlement wil graag met u samenwerken.

    

Rechten van het kind

Het Europees Parlement zet zich actief in voor de ontwikkeling en bescherming van de rechten van het kind in Europa. De coördinator staat in voortdurend contact met leden van het Europees Parlement (EP-leden) om ervoor te zorgen dat de eerbiediging, bescherming en bevordering van de rechten van het kind de nodige aandacht krijgen in de werkzaamheden van het Parlement. Hier leest u meer over wat het Parlement precies doet om de rechten van het kind te beschermen.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

De functie van coördinator Kinderrechten (vroeger: "bemiddelaar van het Europees Parlement voor grensoverschrijdende ontvoeringen van kinderen door ouders") is in 1987 in het leven geroepen op initiatief van Lord Plumb, toenmalig voorzitter van het Europees Parlement. Eerder werd deze functie bekleed door Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) en Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

In die tijd was er amper samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied van familierecht. De nieuwe functie van bemiddelaar vormde een pragmatische oplossing om tegemoet te komen aan het stijgende aantal verzoeken dat EP-leden ontvingen van burgers die te maken kregen met grensoverschrijdende kinderontvoering of problemen met omgangsrecht. Door de jaren heen is de functie aanzienlijk veranderd. De nieuwe naam van "coördinator Kinderrechten van het Europees Parlement" kwam er in april 2018, tijdens het mandaat van Elisabeth Morin-Chartier. Deze naam laat zien dat de taken van de coördinator zijn uitgebreid naar de rechten van het kind.

 
 

Artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: De rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht.

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële overweging.

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.

Contact: