European elections     
 

Europese verkiezingen 

23 – 26 mei 2019 

De volgende Europese verkiezingen vinden plaats van 23 tot en met 26 mei 2019. Alle volwassen EU-burgers krijgen dan de kans om te kiezen wie hen zal vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Help mee de koers van Europa te bepalen en ga stemmen!

De vorige Europese verkiezingen in 2014 waren de grootste transnationale verkiezingen die ooit gelijktijdig zijn gehouden. Deze keer staat er nog veel meer op het spel. Door te gaan stemmen, beslist u mee welke koers Europa de komende jaren zal varen.

De Europese verkiezingen in mei 2019 zullen een rechtstreekse invloed hebben op uw leven. Ze zullen doorslaggevend zijn voor het beleid dat Europa de komende jaren zal voeren over werk, het bedrijfsleven, veiligheid, migratie, klimaatverandering en andere zaken die u bezighouden.

Iedereen moet hierover mee kunnen beslissen, want Europa is van ons allemaal. Daarom is het niet alleen belangrijk dat u gaat stemmen, maar ook dat uw familie, vrienden, buren en collega's uw voorbeeld volgen. Als iedereen stemt, wint iedereen.

 

Uw stem uitbrengen

De verkiezingen verlopen volgens een aantal algemene regels, maar bepaalde aspecten kunnen per land verschillen, zoals de mogelijkheid om per post of vanuit het buitenland te stemmen.

Concrete details over de kandidaten of de plaats van uw stembureau zullen de komende maanden bekend worden gemaakt. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw nationale verkiezingsautoriteit.

Als u in een ander EU-land woont, kunt u daar stemmen voor een plaatselijke kandidaat. Als het in de lidstaat waar u vandaan komt mogelijk is om vanuit het buitenland te stemmen, dan kunt u ervoor kiezen voor een kandidaat uit die lidstaat te stemmen. Om te weten te komen of dit mogelijk is, kunt u contact opnemen met uw ambassade. U kunt uw stem uiteraard slechts in één land uitbrengen. Dat betekent dat u een keuze moet maken: ofwel stemt u in het land waar u vandaan komt, ofwel in het land waar u nu woont.

We moeten Europa veranderen, zodat we beter kunnen inspelen op de zorgen van de burger. We kunnen hierbij voortbouwen op wat we al hebben bereikt.

Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani

     

Nog een stap verder

Gaan stemmen is één ding, maar wist u dat u ons ook een grote dienst kunt bewijzen door anderen ervan te overtuigen te gaan stemmen?

Klik hier om u te registreren en de democratie vooruit te helpen. 

     

Europese verkiezingen

Ontdek hoe de Europese verkiezingen werken en hoe je kunt stemmen  vanuit  jouw land of vanuit het buitenland.

     

Onze perskit

Bent u journalist en schrijft u een stuk over de verkiezingen? In onze perskit  vindt u alles wat u nodig hebt.

     

Waarom gaan stemmen bij de Europese verkiezingen?

Het Europees Parlement heeft de laatste jaren hard gewerkt om uw leven op allerlei vlakken te verbeteren. Het volgende Parlement zal dit werk moeten voortzetten. Zoekt u een reden om te gaan stemmen? Bekijk dit overzicht  en praat erover met vrienden.

De EU beïnvloedt meer zaken dan u zou denken: van het stimuleren van handel tot consumentenbescherming en nieuwe onderzoeksprojecten. Uw stad en regio zouden er zonder de EU heel anders uitzien. Lees hier wat de EU voor u doet .

Wat doen de Europarlementsleden voor mij?

Bij de Europese verkiezingen kiest u wie u zal vertegenwoordigen in het Europees Parlement om er uw belangen te verdedigen. Europarlementsleden hebben niet alleen een doorslaggevende stem in nieuwe wetgeving. Ze stemmen ook over nieuwe handelsakkoorden, houden toezicht op de EU-instellingen, controleren hoe uw belastinggeld wordt besteed en kunnen bepaalde problemen grondiger uitspitten.

De Europese verkiezingen onder de loep

Om de vijf jaar kiezen de EU-burgers wie hen mag vertegenwoordigen in Europa. Deze rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers zetelen in het Europees Parlement om de belangen van de burger te verdedigen. De concrete organisatie van de verkiezingen verschilt van land tot land, maar sommige zaken zijn in de hele EU hetzelfde. Hieronder leggen we kort uit hoe de leden van het Europees Parlement (EP-leden) gekozen worden.

Hoeveel EP-leden per land?

De zetelverdeling is vastgelegd in de Europese Verdragen. Het aantal zetels hangt af van het inwonersaantal van elk land, waarbij de kleinere landen iets meer zetels krijgen toebedeeld dan waar ze strikt genomen recht op hebben. Momenteel varieert het aantal zetels van 6 voor kleine lidstaten als Malta, Luxemburg en Cyprus, tot 96 voor Duitsland.

Kiesstelsel

Volgens de regels moet er een vorm van evenredige vertegenwoordiging worden gebruikt om EP-leden te kiezen. Als een partij 20 % van de stemmen krijgt, dan zal ook ongeveer 20 % van de zetels naar deze partij gaan. Op die manier wordt gewaarborgd dat zowel grote als kleine partijen de kans krijgen om afgevaardigden naar het Europees Parlement te sturen.

Veel andere belangrijke aspecten van de stemprocedure kunnen door de lidstaten zelf worden ingevuld. Zo hebben sommige landen hun grondgebied opgedeeld in regionale kiesdistricten, terwijl andere slechts één nationale kieskring hebben.

Dag van de verkiezingen

De EU-lidstaten hebben uiteenlopende verkiezingstradities. Daarom is er een periode van vier opeenvolgende dagen vastgesteld en kan elk land de precieze datum zelf bepalen. In Nederland is dit gewoonlijk op donderdag, maar in de meeste landen gaan de burgers op zondag naar de stembus.

Wie zijn de kandidaten voor de verkiezingen?

Wanneer u gaat stemmen, kiest u voor kandidaten van nationale politieke partijen. Wanneer deze kandidaten eenmaal zijn gekozen, sluiten ze zich gewoonlijk aan bij een transnationale fractie. De meeste nationale partijen maken ook deel uit van een Europese politieke partij (zie onder). Op de avond van de verkiezingen is het dus vooral afwachten welke van deze Europese groeperingen de meeste invloed zal krijgen tijdens de volgende zittingsperiode.

Inspraak over wie de Commissie zal leiden

In de verkiezingen van 2014 nomineerden de belangrijkste Europese politieke partijen voor het eerst een eigen kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU. De kandidaat van de Europese Volkspartij slaagde erin voorzitter van de Commissie te worden nadat een meerderheid van het nieuwe Parlement zich achter hem had geschaard.

Door te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen krijgt de burger dus ook inspraak over wie het EU-beleid mag voorstellen en uitvoeren.

Voor de verkiezingen van 2019 zullen de Europese politieke partijen waarschijnlijk opnieuw een eigen topkandidaat naar voren schuiven.

Europese politieke partijen

Een politieke partij op Europees niveau bestaat uit nationale partijen en individuen en is vertegenwoordigd in verschillende lidstaten. Het zijn de nationale partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen, maar vaak zijn zij aangesloten bij een Europese politieke partij. Na de verkiezingen vormen de verkozenen een fractie in het Europees Parlement met gelijkgestemde partijen uit hun politieke familie.