Europese verkiezingen: uw kans om uw stem te laten horen 

De Europese verkiezingen geven u de kans om te kiezen wie u mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement en om mee te beslissen welke koers Europa zal varen.

Tijdens de Europese verkiezingen kiest u wie uw belangen in de EU gaat verdedigen. EP-leden beslissen niet alleen over nieuwe wetgeving. Ze stemmen ook over nieuwe handelsakkoorden, houden toezicht op de andere EU-instellingen, controleren of uw belastinggeld goed wordt besteed en spitten bepaalde problemen grondiger uit. Kom meer te weten over de EP-leden die uw land momenteel vertegenwoordigen.

Door te stemmen in de EU-verkiezingen, oefent u uw democratische recht uit om mee te beslissen over de toekomst van Europa en biedt u het Parlement het nodige draagvlak om zijn taken uit te voeren.

We willen een Europa waarin de mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden.

EP-voorzitter David Sassoli tijdens een toespraak voor de Europese Raad, 17 oktober 2019

Share: 

  De verkiezingen vinden om de vijf jaar plaats en zijn de grootste transnationale verkiezingen ter wereld. Na de verkiezingen kiest het Parlement de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie – het uitvoerend orgaan van de EU – en moet het zijn goedkeuring verlenen aan het volledige team van commissarissen.

  Tijdens de laatste verkiezingen in mei 2019 was de opkomst aanzienlijk hoger dan gebruikelijk, met een EU-gemiddelde van meer dan 50 %. Het Parlement had een onpartijdige informatiecampagne gevoerd om mensen ertoe aan te sporen te gaan stemmen. Uit deze campagne kwam de gemeenschap Together.EU voort, met als doel het debat aan te zwengelen over de democratische toekomst van Europa.

  Hoe de verkiezingen werken

  De verkiezingen verlopen volgens een aantal algemene regels, maar bepaalde aspecten kunnen per land verschillen, zoals de mogelijkheid om per post of vanuit het buitenland te stemmen.

  De datum van de verkiezingen kan ook verschillen. Meestal beginnen de verkiezingen op een donderdag (de dag waarop doorgaans in Nederland wordt gestemd) en eindigen ze op een zondag (wanneer de meeste landen verkiezingen houden).

  Het aantal leden dat per land wordt gekozen hangt af van het bevolkingsaantal, waarbij kleinere landen iets meer zetels krijgen toebedeeld dan waar ze strikt genomen recht op hebben. Momenteel varieert het aantal zetels van 6 voor kleine lidstaten als Malta, Luxemburg en Cyprus, tot 96 voor Duitsland.

  Wanneer u gaat stemmen, kiest u voor kandidaten van nationale politieke partijen. Wanneer deze kandidaten eenmaal zijn gekozen, sluiten ze zich gewoonlijk aan bij een transnationale fractie. De meeste nationale partijen zijn aangesloten bij een Europese politieke partij.