Wat is Eurobarometer? 

Sinds 1973 worden in opdracht van de Europese instellingen regelmatig opiniepeilingen uitgevoerd in alle EU-lidstaten: de Eurobarometer.

In 2007 heeft het Europees Parlement zijn eigen specifieke Eurobarometerserie gelanceerd. Deze peilingen gaan over een brede reeks onderwerpen, en richten zich voornamelijk op de standpunten en verwachtingen van burgers ten aanzien van het optreden van de EU, en de grootste uitdagingen waar de Unie voor staat. De opvattingen van burgers over de EU en het Europees Parlement worden in detail gepeild, en ook de standpunten van het publiek ten aanzien van de Europese verkiezingen worden nauwlettend gevolgd.

Dankzij dit langlopende gebruik biedt de analyse van de resultaten een gedetailleerd inzicht in tendensen in en de ontwikkeling van de publieke opinie over Europese kwesties, zowel op nationaal als op sociaal-demografisch niveau.

Europese verkiezingen

Wanneer de Europese verkiezingen plaatsvinden, wordt hier een specifieke Eurobarometer van het Parlement aan gewijd. De nadruk ligt hierbij op de opvattingen van Europeanen tijdens de aanloop naar de Europese verkiezingen, waarbij de belangstelling van Europeanen voor de verkiezingen en hun standpunten ten aanzien van het Europese project worden gepeild.

Gedetailleerde analyses na afloop van de Europese verkiezingen maken deze belangrijke procedure met het oog op een beter begrip van het stemgedrag van Europese burgers compleet.

Parlemeter

De Parlemeter is een jaarlijkse Eurobarometerenquête die sinds 2007 in opdracht van het Europees Parlement in alle EU-lidstaten wordt uitgevoerd. De nadruk ligt op de standpunten van Europeanen ten aanzien van het Europees Parlement. Tijdens deze enquêtes wordt gekeken naar het publieke imago en de rol van het Parlement, en hoeveel burgers hiervan weten.

De Parlemeter peilt eveneens de publieke opinie over het EU-lidmaatschap en de voordelen daarvan, het identiteitsgevoel van burgers, Europees versus nationaal burgerschap, politieke prioriteiten en waarden.

Specifieke enquêtes

Het Parlement gebruikt de Eurobarometerenquêtes eveneens om de publieke opinie te peilen over specifieke onderwerpen, met bijzondere aandacht voor specifieke sociaaldemografische groepen, zoals Europese jongeren, of met betrekking tot de activiteiten van de instelling, bijvoorbeeld op het vlak van gendergelijkheid of de sociale en economische crisis. Sommige publicaties van deze categorie zijn gewijd aan historische tendensen en aan grote veranderingen in de Europese publieke opinie sinds 1973.

Gegevens op een tijdlijn geven weer welk beeld Europeanen hebben van de EU ten tijde van belangrijke institutionele, politieke, economische en sociale ontwikkelingen.

Plenaire inzichten

Iedere plenaire vergadering ontvangen de leden een selectie recente Eurobarometergegevens over belangrijke onderwerpen van de vergadering, met als doel om de leden in hun politieke en communicatieactiviteiten te steunen door het debat op het juiste moment met relevante informatie te voeden.

In dit onderdeel vindt u alle tot op heden van deze nieuwsbrief gepubliceerde uitgaven.

Our last publications  

Jaar: 
-
Soort:Plenaire Inzichten  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Jaar: 
-
Soort:Plenaire Inzichten  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Jaar: 
-
Soort:Plenaire Inzichten  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Jaar: 
-
Soort:Plenaire Inzichten  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Jaar: 
-
Soort:Plenaire Inzichten  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Jaar: 
-
Soort:Plenaire Inzichten  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Jaar: 
-
Soort:Plenaire Inzichten  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.