Dichter bij de burgers, dichter bij de verkiezingen 

Uit de Eurobarometer-enquête van het voorjaar van 2019, die drie maanden voor de Europese verkiezingen door het Europees Parlement is afgenomen, blijkt dat de Europese Unie nog altijd op grote steun kan rekenen. Ondanks de uitdagingen van de afgelopen jaren – of misschien zelfs dankzij sommige van die uitdagingen, zoals de lopende discussie over de brexit – lijkt het Europese samenhorigheidsgevoel niet minder te zijn geworden. 68 % van de respondenten in de EU27 is van mening dat hun land voordeel heeft gehaald uit lidmaatschap van de EU.

Het Europese project kan op stabiele en blijvende steun rekenen, wat in contrast staat met een aanhoudend gevoel dat de dingen de verkeerde kant opgaan. In dat kader zijn de Europese verkiezingen een cruciale kans voor burgers in de hele EU om zich uit te spreken over in wat voor Europese Unie zij willen leven.

Terzelfdertijd is de publieke opinie meer dan ooit verdeeld en zijn nog heel wat stemgerechtigden onbeslist.

Uit de enquête, die bestond uit een aantal vragen met betrekking tot de verkiezingen, blijkt niet alleen dat de Europeanen de datum van de stembusgang op hun kalender zijn beginnen te zetten, maar ook dat ze er sterker van overtuigd zijn dat hun stem wel degelijk een invloed kan hebben op de toekomst van de EU.

De actieve deelname van de burgers aan de volgende Europese verkiezingen staat echter nog niet vast. Tegen een veranderende achtergrond van prioriteiten zegt een derde van de bevolking nog niet zeker te weten of zij gaat stemmen of noemt dit gemiddeld waarschijnlijk.

De economische situatie en arbeidsperspectieven zijn voor de Europeanen nog steeds de belangrijkste thema's, terwijl de migratieproblematiek minder urgent is dan zes maanden geleden. Klimaatverandering en bescherming van het milieu worden ook steeds vaker als prioriteiten van deze verkiezingen aangeduid.

Als belangrijkste reden om te gaan stemmen wordt door 44 % van de Europeanen "burgerplicht" genoemd. Bovendien worden nog vijf andere redenen door meer dan een vijfde van de respondenten genoemd, die allemaal te maken hebben met de deelname aan het democratische leven: de respondenten zouden gaan stemmen omdat ze dat gewoonlijk doen bij politieke verkiezingen en omdat ze zich burger van de Europese Unie voelen. Even belangrijke redenen zijn dat respondenten denken een verschil te kunnen maken door te stemmen in de Europese verkiezingen en dat ze de Europese Unie of een politieke partij willen steunen.